Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Кривега Людмила Дмитрівна

Кривега Людмила Дмитрівна

ЗНУ Викладачі Факультет соціології та управління Кафедра соціальної філософії та управління

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри

Контакти

Email: ukra29@i.ua

Розклад консультацій

 • Понеділок - 11:00 - 13:00

Дисципліни

 • Філософія (навчальна дисципліна за вільним вибором студентів, 3-й курс, всі факультети).
 • Філософія Нового часу (кінець 16 століття- перша половина 18 століття).
 • Філософія креативного туризму.Маркетинг і PR в туристичній діяльності.
 • Основи естетики

Біографія

Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, отримала кваліфікацію викладача філософських дисциплін.

Навчалася в аспірантурі КНУ імені Т.Г. Шевченка, де в 1989 році захистила кандидатську дисертацію й отримала диплом кандидата філософських наук.

В 1999 році захистила докторську дисертацію, отримала диплом доктора філософських дисциплін зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

В 2005 році – отримала диплом професора кафедри філософії.

З 1991 р. по 2021 р. працює в Запорізькому національному університеті – завідувачем кафедри філософії, з 2018 року – професором кафедри соціальної філософії та управління ФСУ.

Наукова робота

Автор 2 монографій, більш як 80 статей та тез.

Виступала з доповідями на пленарних засіданнях наукових конференцій в університетах таких міст як Гуанчжоу (Китай), Рабат (Мороко), Тлемсен (Алжир), Ель-Кувейт (Кувейт), Ашгабат (Туркменія) та інших.

Підготувала до захисту 22 кандидатів та 2 докторів наук.

Сфера наукових інтересів – проблеми та тенденції розвитку сучасного суспільства, світоглядні орієнтації людини як чинник соціальних змін, регіональні особливості сучасного соціального простору, філософія змін на Близькому Сході, екзистенціали соціального буття людини, віртуалізація та технологізація буття сучасної людини, туризм як спосіб подолання людиною граничності повсякденного буття, кроскультурний пастиш як характеристика соціуму ХХ1 століття, пандемічний формат життєдіяльності сучасної людини, тенденції розвитку сучасного естетичного простору.

Оrchid - 0000-0002-4122-6183

Публікації останніх років:

Статті :

 1. Vadym ZUBOV, Lyudmyla KRYVEGA. The Life of a Modern Person: Philosophical Reflections Wisdom. Vol. 18 No. 2 (2021): 2-2021. P. 96-101. (Scopus).
 2. Кривега Л.Д. Людина в сучасному медіапросторі. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2020. Випуск № 40 (2). С 118-122 (фахове видання, база Index Copernicus).
 3. L. D. Krivega, V. A. Zubov. Coronavirus world: attributes of sociality. Humanities studies: збірник наукових праць. Випуск 5 (82) 2020. C. 51- 60. (фахове видання, база Index Copernicus).
 4. Кривега Л.Д., Сухарева К.В. Світовий туризм: філософія змін. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2021. Випуск № 41. С 76-80 (фахове видання, база Index Copernicus.
 5. Кривега Л.Д., Сухарева К. В. Африка в мировых координатах развития. Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса, 2017. № 15. С.77-80 (фахове видання, база Index Copernicus).
 6. Кривега Л.Д., Сухарева К. В. Єгипет: філософія становлення нової соціальної реальності. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць 2018. № 135. C. 252-256. (фахове видання, бази Google Scholar; Index Copernicus (Пoльща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія).
 7. Кривега Л.Д., Сухарева К.В. Філософія змін в сучасній Саудівській Аравії. Гілея: наукoвий віcник. Збірник наукoвих праць / Гoл. ред. В. М. Вашкевич. Київ: «Видавництвo «Гілея», 2019. Вип. 148. C. 93-961(фахове видання, бази Google Scholar; Index Copernicus (Пoльща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія).

Навчальні посібники, розділ монографії:

 1. Л.Д.Кривега, В.О. Таран, К.Ель Гуессаб. ФІЛОСОФІЯ.Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра усіх спеціальностей. Запоріжжя:ЗНУ, 2019. 105 с.
 2. Вступ до спеціальності : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філософія» освітньо-професійної програми «Європейські філософські студії і креативні індустрії» / за заг. ред. Т.І. Бутченка. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2021. 164 с. (Кривега Л.Д. – тема I).
 3. Головань О. О., Олійник О. М., Кривега Л. Д., Сербіненко Н. В., Кривенко О., Гаркуша В. Optimization of logistics business processes by perturbation methods. В кн.: Sustainable geospatial development of natural and economic systems in Ukraine / За загальною редакцією Горошкова Л. А., Хлобистов Є. В. Bilostok: Bilostok. 2020 C. 174-191.

Наукове керівництво здобувачів, які одержали документ про присудження наукового ступеня:

 1. Халіман М.А. - кандидат філософських наук, 2018 р.
 2. Насєдкина О.О. - кандидат філософських наук, 2018 р.
 3. Колдунов Я.В. – кандидат філософських наук, 2020 р.
 4. Сосуновський В.С. – кандидат філософських наук, 2021 р..

Опонування кандидатської дисертації

Бузарова Андрія Ігоревича на тему " Побудова демократичного суспільства на Арабському Сході: соціально-філософський аналіз", 2018 р.- Член спеціалізованої вченої ради К 17.051.05 у Запорізькому національному університеті.-2018-2021 рр.

Науковий керівник держбюджетної теми. Тема науково-дослідної роботи,«Соціально-філософська концептуалізація особливостей розвитку сучасного соціуму», Державний реєстраційний номер 0116U004847. Січень 2017-грудень 2020. Звіт про виконану роботу здано в НДС ЗНУ.

Член редколегії фахового видання з філософії «Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини» / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет.2017-2020 рр.

Інформація надана факультетом соціології та управління

Кривега Людмила Дмитрівна