Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Терент’єва Наталія Валеріївна

Терент’єва Наталія Валеріївна

ЗНУ Викладачі Економічний факультет Кафедра управління персоналом і маркетингу

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

Консультації

  • понеділок 12:00-13:00

Дисципліни

  • Маркетинг
  • Маркетингова товарна політика
  • Маркетингові дослідження
  • Бенчмаркетинг і конкурентні переваги
  • Міжнародна цінова політика
  • Маркетингова політика розподілу
  • Міжнародна маркетингова політика
  • Міжнародне страхування
  • Міжнародні канали розподілу

Біографія

Доцент кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету. Народилася у 1982 р.

У 2004 р. здобула вищу освіту у Запорізькому національному технічному університеті та отримала диплом «спеціаліста» за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія».

У 2004 р. закінчила факультет післядипломної освіти на базі Запорізького національного технічного університету за напрямом підготовки «Економіка підприємства» та отримала диплом «спеціаліста» з відзнакою за фахом «Менеджер - економіст».

Має досвід роботи у структурах міської влади та на підприємствах різної форми власності.

З 2014 р. аспірант кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету.

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) на тему «Удосконалення управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств»

Активно займається науковою та навчально-методичною роботою. Виступила науковим керівником близько 20 наукових публікацій студентів.

Автор близько 20 наукових статей опублікованих у фахових виданнях та понад 10 навчально-методичних видань, серед них: конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи тощо, за якими навчаються студенти економічних спеціальностей. Опубліковано статті у виданнях включених до наукометричної бази SCOPUS

Вагомими виданнями є колективні монографії «Сучасні технології маркетингового менеджменту» та «Особливості управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств».

Постійно підвищує свій професійний рівень.

Має ряд грамот за активну участь в наукових конференцій та грамоту за високі досягнення у професійній діяльності.

Наукова робота

Активно займається науковою та навчально-методичною роботою. Виступила науковим керівником близько 20 наукових публікацій студентів.

Автор близько 20 наукових статей опублікованих у фахових виданнях та понад 10 навчально-методичних видань, серед них: конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи тощо, за якими навчаються студенти економічних спеціальностей. Опубліковано 3 статті у виданнях включених до наукометричної бази SCOPUS

Вагомими виданнями є колективні монографії «Сучасні технології маркетингового менеджменту» та «Особливості управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств».

Постійно підвищує свій професійний рівень.

Має ряд грамот за активну участь в наукових конференцій та грамоту за високі досягнення у професійній діяльності.

Стажування

1. Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)

Довідка №21/56 від 31.05.2017

Тема: «Актуальні впровадження професійного коучінгу як інноваційної технології управління персоналом»

2. Запорізький національний технічний університет

Свідоцтво ПК № 00057 з від 27.05.2018

Тема « Інформаційний маркетинг в умовах сучасної економіки»

Інформація надана економічним факультетом

Терент’єва Наталія Валеріївна