Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Максишко Наталія Костянтинівна

Максишко Наталія Костянтинівна

ЗНУ Викладачі Економічний факультет Кафедра економічної кібернетики

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики

Розклад консультацій

 • середа 12:55 (знаменник) 14:30 (чисельник)

Дисципліни

 • Дослідження операцій (рівень вищої освіти бакалавр)
 • Економічна кібернетика (рівень вищої освіти бакалавр)
 • Моделювання економіки (рівень вищої освіти бакалавр)
 • Оптимізаційні методи та моделі (рівень вищої освіти бакалавр)
 • Аналіз та моделювання соціально-еколого-економічних систем (рівень вищої освіти магістр)
 • Моделювання системних характеристик в економіці (рівень вищої освіти магістр)
 • Методологія наукових досліджень в економіці (рівень вищої освіти магістр)
 • Моделювання динамічних властивостей соціально-економічних систем (рівень вищої освіти PhD)
 • Новий аналітичний погляд на динаміку ринків (рівень вищої освіти PhD) 

Біографія

Має 2 вищі освіти: 1981 р. – з відзнакою закінчила Запорізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика та фізика», 1999 р. – Запорізький державний університет за спеціальністю «Облік та аудит».

Із 1983 р працює в Запорізькому національному університеті (на той час – Запорізькому державному педагогічному інституті), починаючи з посади асистента кафедри математики.1989-1990 рр. – аспірант Інституту кібернетики АН УРСР (м. Київ), у 1990 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи» на тему «Розробка та дослідження алгоритмів розв'язання деяких класів дискретних багатокритеріальних задач» (науковий керівник – академік Сергієнко І.В.)

Із вересня 1990 р. продовжує працювати в Запорізькому національному університеті на посадах: 1990-1991 рр. – викладач, старший викладач кафедри математичних методів в економіці; 1991-1996 рр. – доцент кафедри математичних методів в економіці; із 1996 р. – доцент, в.о. та завідувач кафедри економічної кібернетики.

У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Аналіз та прогнозування розвитку економічних систем методами дискретної нелінійної динаміки» за спеціальністю 8.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

1994 р. – отримала вчене звання доцента по кафедрі математичних методів в економіці, 2012 р. – отримала вчене звання професора по кафедрі економічної кібернетики.

Із 2010 р. – завідувач кафедри економічної кібернетики, професор.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 1. Відділ № 135 Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова Національної Академії Наук України, Тема: «Аналіз та моделювання складних економічних систем на базі методів дискретної нелінійної динаміки», лист №53/9-47а (сертифікат) від 07.05.2014.
 2. Придніпровський науковий центр НАН України і МОН України, 2013-2014, системна участь у роботі постійно діючого семінару «Для викладачів дисциплін інноваційного циклу у ВНЗ регіону», сертифікат № 04/01-0008.
 3. Міжнародна академія інформатики, 6-й міжнародний науковий семінар «Формування економіки знань як основи для інформаційного суспільства» (120 год. 4 кредити), 29.04.2018-08.05.2018, сертифікат учасника №0155.
 4. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 15.04-15.06.2019 Тема: Організація роботи кафедри, викладання дисциплін «Моделювання економіки» та «Методологія наукових досліджень» (6 кредитів), довідка №214/18-29, від 27.06.2019.
 5. Запорізький національний університет, Школа педагогічної майстерності, тема «Актуальні питання підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти» (2 кредити) з 10.11.2020 р. по 24.12.2020 р. (сертифікат СС 02125243/0200-20 від 24.12.2020).
 6. International Science Group та Вища Школа Менеджменту Інформаційних Систем (ISMA) (Рига, Латвія), тема «Теорія і практика науково-педагогічних підходів в освіті» (6 кредитів), 24.05.2021-22.06.2021 (сертифікат № 01-18/326-21 від 28/06/2021, Рига). 

Наукова робота

Коло наукових інтересів: дискретна математика та її застосування в економіко-математичному моделюванні та інформаційних технологіях, моделювання складних соціально-економічних систем, дискретна нелінійна динаміка, векторна оптимізація, методи інтелектуального аналізу даних.

Досвід роботи, розробки: Має понад 300 наукових праць, серед яких 8 монографій, 8 навчальних посібників та 25 методичних видань.

Під науковим керівництвом проф. Максишко Н.К. захищено 5 кандидатських дисертацій з економічних та фізико-математичних наук.

Член Академії економічних наук України, член редколегії фахового видання «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки».

Із 2000 по 2015 рр. – член секції «Економічної кібернетики» Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва Міністерства освіти та науки України, з 2016 по 2019 р. – член Наукової ради Міністерства освіти та науки України за секцією «Економіка».

Досвід роботи в галузі економіко-математичного моделювання, розробці та впровадженні інформаційних технологій в реальну економіку: обґрунтування машинного парку сільгосптехніки (НІКТІМсельхозмаш);моделювання раціонального землекористування (з Обласною науково-дослідною сільськогосподарською станцією); розробка математичних методів та програмних засобів для оцінки ефективності нової техніки (ВІТ); розробка та впровадження систем планування будівельних робіт (ЗДСК); розробка та впровадження інформаційних технологій в банківській сфері, реалізація національного проекту «Електронні гроші» (1989-94 рр.);розробка, впровадження та супровід комп’ютерних систем для управління ресурсами регіону (системи «Фінанси», «Земля», «Оренда» та ін.) та управління ЗВО («Кафедра» – «Деканат» – «Ректорат»;участь у розробці Проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Запорізької області на 2004-2015 рр., розробка математичного забезпечення для аналізу потоків та оцінки економічної ефективності інвестиційних Інтернет-проектів; застосування математичного моделювання для аналізу процесів самоорганізації в муніципальній економіці, розробка інформаційного забезпечення та інструментарію моделювання процесів цифрової трансформації в соціо-еколого-економічних системах (об’єднаних територіальних громадах, об’єднаннях співвласників багатоповерхових будинків тощо).

Посилання:

Інформація надана економічним факультетом

Максишко Наталія Костянтинівна