Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Чеверда Сергій Сергійович

Чеверда Сергій Сергійович

ЗНУ Викладачі Економічний факультет Кафедра економічної кібернетики

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

  • Четверг, 14:30

Дисципліни

  • Оптимізаційні методи і моделі (рівень вищої освіти бакалавр)
  • Сучасні методи моделювання економічних систем (рівень вищої освіти бакалавр)
  • Управління проектами інформатизації (рівень вищої освіти бакалавр)

 

Біографія

Чеверда Сергій Сергійович – випускник Запорізького національного університету економічного факультету спеціальності «Економічна кібернетика». У 2005 році отримав диплом магістра економіки з відзнакою. З 2004 р. під час навчання працював за сумісництвом на посаду молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії експериментальної економіки ЗНУ. У листопаді 2005 році вступив в цільову денну аспірантуру, спеціальність 08.03.02 - економіко-математичне моделювання. У грудні 2012 року захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці за темою «Прогнозування світових цін на енергоносії методами дискретної нелінійної динаміки» під керівництвом професора кафедри економічної кібернетики, д.е.н. Максишко Н.К. У вересні 2005 року був прийнятий на посаду молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії експериментальної економіки ЗНУ, в рамках якої продовжував свої дослідження. З вересня 2006 року працює на посаді асистента, викладача, старшого викладача та доцента кафедри економічної кібернетики в Запорізькому національному університеті. З лютого 2016 по вересень 2018 року займав посаду заступника декана економічного факультету з навчальної роботи. Веде лекційні та лабораторні заняття з дисциплін нормативного циклу: «Оптимізаційні методи та моделі», та з професійно-орієнтованих: «Управління проектами інформатізації», «Сучасні методи моделювання економічних систем» та інші.

Чеверда С.С. був нагороджений:

Почесною грамотою ректора ЗНУ до Дня науки, травень 2013р. (Наказ від 16.04.2013 № 30-в);

Подякою ректора ЗНУ «За плідну роботу з обдорованою молоддю, значний внесок у розвиток студентської науково-дослідної роботи в 2015/2016 н.р. та з нагоди Дня науки» (Наказ від 27.04.2016 № 35-в);

Грамотою районної адміністраії запорізької міської ради по Олександрівському району «За багаторічну сумлінну працю, плідну та бездоганну діяльність у 2015-2016 навчальному році, активну громадську дільність та з нагоди відзначення Дня науки».

Почесною грамотою виконавчого комітету Запорізької міської ради «За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 30-річчя економічного факультету Запорізького національного університету».

Стажування та підвищення кваліфікації:

У період з 17.11.2014р. по 17.12.2014р. пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі економічної кібернетики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, а також проходив підвищення кваліфікації на кафедрі економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з “15” жовтня 2018 року по “15” квітня 2019 року загальним обсягом 120 годин, а також підвищення кваліфікації (стажування) з 10.05.2021р. по 10.05.2021р. на базі ISMA University of Applied Sciences (ISMA) (Рига, Лахна) за підтримки International Science Group, програма стажування складалася з 3 модулів загальним обсягом 180 годин; підвищення кваліфікації на базі підприємства ТОВ «АВЕД-софт» за темою «Управління проєктами в аутсорсинговій компанії» з 07.06.2021р. по 27.06.2021р,. ТОВ «Наукові Публікації» з 03.04.2023 по 06.04.2023 Тема «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science», Люблін, Польща з 08.05.2023 по 15.05.2023 Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) Тема: «Неформальмальна освіта у підготовці магістрів та докторів філософії (PhD) у країнах Європейського Союзу та Україні».

 

Наукова робота

Чеверда С.С. значну увагу приділяє науковій роботі. Виконує дослідження у науковому напрямку кафедри «Дискретна математика та її застосування в економіко-математичному моделюванні», а також у рамках науково-дослідної теми «Моделювання складних соціально-економічних систем методами дискретної нелінійної динаміки та інтелектуального аналізу даних» (держ. реєстр. номер 0115U006765). Результати наукової діяльності опубліковано в 70 роботах, з яких: 5 колективних монографій, 4 статті у виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах Web of Science та Scopus, 32 фахових статтей. Також Чеверда С.С. брав участь у науково-дослідних темах, а саме: № 11/10 «Методи нелінійної динаміки, принципи симетрії та дискретні еволюційні моделі пошуку оптимальних рішень в умовах невизначеності», яка виконувалась за рахунок загального фонду державного бюджету; № 9/12 «Розробка математичного забезпечення для аналізу потоків та оцінки економічної ефективності інвестиційних Інтернет-проектів», № 3/16 «Розробка економіко-математичного інструментарію аналізу медичних бюджетних програм міста з урахуванням процесів самоорганізації населення», які виконувалися за рахунок юридичних та фізичних осіб (госпдоговори).

Чеверда С.С. приділяє увагу організації студентьської наукової роботи. Під його керівництвом було підготовлено три роботи до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю «Математичні методи, моделі в економіці», одна з яких у 2016 році здобула диплом ІІ ступеня; наукову роботу на здобуття Премії Запорізької обласної державної адміністрації для обдарованої молоді, яка також здобула перемогу.

З жовтня 2022 року навчається в докторантурі ЗНУ за спеціальністю 051 Економіка. Тема дисертації Моделювання управління бізнес-процесами проєктного офісу аутсорсингової компанії методами інтелектуального аналізу даних

Посилання:

 

Інформація надана економічним факультетом

Чеверда Сергій Сергійович