Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Баштанник Олег Іванович

Баштанник Олег Іванович

ЗНУ Викладачі Економічний факультет Кафедра економічної кібернетики

Старший викладач

Контакти

Розклад консультацій

 • середа 14:30

Дисципліни

 • Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних (рівень вищої освіти бакалавр)
 • Інформаційні технології в управлінні економічними системами (рівень вищої освіти бакалавр)
 • Інформаційні системи моніторингу в економіці (рівень вищої освіти бакалавр).
 • Виробнича практика (рівень вищої освіти бакалавр)

Біографія

Баштанник Олег Іванович народився в Запоріжжі 28.11.51 р.

У 1969 р. закінчив СШ №56, а в 1974 р. – Запорізький машинобудівний інститут (тепер «Запорізька політехніка»), отримав кваліфікацію інженера-радіотехніка.

Із 1974 р. по 1980 р. працював у Запорізькому КБ «Електроприладобудування» програмістом. Напрямок діяльності: проектування апаратури для космічної техніки, аналіз електронних схем програмами імітаційного моделювання.

1980-1985 рр. – програміст в Інституті економіки і організації промислового виробництва АН СРСР. Напрямок діяльності: створення програм моделювання АПК, моделі оптимального планування пошуків нафти і газу. У 1984-85 рр. пакетом «Лінійне програмування в АСУ» провів розрахунки сівозмін задачі землекористування.

Із 1985 р. працює в ЗНУ на кафедрах математики, алгебри та геометрії, економічної кібернетики інженером, а з 1995 р. – викладачем за сумісництвом.

У 1987-89 рр. – розробка програм для розрахунків економічного ефекту виробництва трансформаторів, календарного графіку будівництва багатоповерхівок. 1989-1996 рр. – розробка і впровадження в понад 100 банках комплексу «GBANK», що автоматизував банківські операції. 1997-2003 рр. – розробка і впровадження програм «Фінанси», «Земля», «Нерухомість», «Населення» для управління ресурсами місцевих рад. 2005-2007 рр. розроблені 2 проекти: «Інформаційна система сільської ради» та «Інформаційно-аналітична система управління ресурсами адміністративного району», які виконані за кошти держбюджету.

Із 2003 р. бере участь у впровадженні та супроводі підсистем автоматизації управління навчальним процесом «Деканат» і «Ректорат» в ЗНУ, є адміністратором баз даних цих систем. Із 2017 р. досліджує функціонування об’єднаних територіальних громад.

Брав участь у наукових конференціях, семінарах, має 45 публікацій  тез і статей.

Стажування та підвищення кваліфікації

У серпні - жовтні 2021 року пройшов стажування на базі управлінських структур Степногірської об’єднаної територіальної громади. У вересні- жовтні 2022 року пройшов стажування на ПАТ «Запоріжсталь». У листопаді-грудні 2022 року пройшов підвищення кваліфікації в Національному університеті «Запорізька політехніка»

Наукова робота

У 2005-2007 рр. Баштанник О.І. підготовив 2 проекти „Інформаційна система сільської ради” та „Інформаційно-аналітична система управління ресурсами адміністративного району”, які одержали перемогу на всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України виділив 150 тис. грн. на реалізацію цих проектів у Пологівській і Чапаєвській сільських радах та в районній раді Пологівського району Запорізької області. Проекти були успішно виконані за участю Козіна І.В, Баштанника О.І., Максишко Н.К., Медвідя С.М. та інших співробітників кафедри економічної кібернетики ЗНУ, органів місцевої влади Пологівського району Запорізької області.

З 2003 р. Баштанник О.І. бере участь у впровадженні та супроводі підсистем автоматизації управління навчальним процесом «Деканат», «Кафедра», «Ректорат» (розробники Козін І.В., Курапов С.В. та ін.), з 2012 року виконує обов’язки адміністратора баз даних вказаних систем. Виконує роботи з конфігурації робочих місць, захисту інформації, постановки нових задач, адаптації до змін в законодавстві (болонська система тощо), обміну інформацією з іншими системами (Абітурієнт, ЄДЕБО, АСУ НП, Мoodle), навчання користувачів.

В 2018–21 рр. працює науковим співробітником лабораторії "Науки про Землю" НДЧ ЗНУ, бере участь в проведенні досліджень в рамках держбюджетних тем МОНУ, секції “Науки про Землю" (керівник проф. Волков В. П.). Напрям досліджень: проектування баз і сховищ даних для створення інформаційної інфраструктури управління комунальною власністю; створення способів візуалізації показників різної природи (економічних, демографічних, соціальних, географічних, екологічних тощо), електронних карт; інформаційні потоки регіону до та після проведення реінжинірингу; інформаційно-аналітичне забезпечення управління ресурсами території (територіальної громади, ОТГ); порівняльний аналіз динаміки надходжень до місцевих бюджетів на базі багатокритеріального підходу; аналіз динаміки надходжень до бюджетів ОТГ і їх прогнозування; геопросторова та інфраструктурна перебудова децентралізованих самоврядних соціально-економічних об’єднань багатовекторного розвитку; картографічне забезпечення в ТГ.

Основні публікації

 1. Полова А. В., Баштанник О. І., Максишко Н. К. Динаміка надходжень до бюджетів об‘єднаних територіальних громад Запорізької області: аналіз та моделювання. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 19–20 лист. 2020 р. Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 137–142.
 2. Баштанник О.І., Глазова Я.В., Максишко Н.К., Шаповалова В.О. Інформаційні системи у фінансових установах: Навчальний посібник // Бердянськ: видавець Ткачук О.В., 2015. – 194 с.
 3. Полова А. В., Максишко Н. К., Баштанник О. І. Комплексний фрактальний аналіз надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади. Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави: зб. матеріалів XІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 17 квіт. 2020 р.) / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя: Вид-во ЗНУ, 2020. С. 214–216.
 4. Bashtannik O.I., Maksishko N.K. Multicriterion models and methods used to resolve land management problems
 5. Bashtannik О., Polova A., Maksyshko N. Analysis and modeling of dynamics of revenues to the budgets of the united territorial communities of the Zaporizhzhia region. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences. 2020. Iss. 3 (47). Pp. 126–135. DOI: 10.26661/2414-0287-2020-3-47-23. (Index Copernicus)
 6. Максишко Н.К., Баштанник О.І. До проблеми реінжинірингу інформаційного простору місцевого самоврядування // Держава та регіони. Серия: Економіка та підприємництво – 2012. – №2 (65) – С. 41-51.
 7. Баштанник О.И., Козин И.В. Модель децентрализации информационных потоков в системе управления // Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Економічні науки, № 4 (16), Запоріжжя, ЗНУ, 2012, – С. 85–90.
 8. Баштанник О.І., Заховалко Т. В., Максишко Н. К. Моделі інформаційного управління в прийнятті рішень на рівні місцевого самоврядування // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – № 4 (8). - С. 124 - 136.
 9. Баштанник О.І., Задорожня А. М., Максишко Н. К. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління земельними ресурсами регіону // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. -№ 3 (7). - С. 93 – 99.
 10. Баштанник О.И., Козин И. В. Информационная модель управления земельными ресурсами региона // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Економічні науки. – 2010.– № 1 (4). – С. 71–75.
 11. Баштанник О., Максишко Н., Козин И., Медведь С. О создании автоматизированной системы учета и управления земельными ресурсами Запорожской области // Модели управления в рыночной экономике (Сб. науч. труд.) Общ. ред. и предис. Ю. Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т.: Донецк: ДонНУ, 2002 - Спец. выпуск - С.309-313.
 12. Баштанник О.І., Максишко Н.К., Козин И.В., Медведь С.Н. Региональная информационная система управления финансами // Сб. трудов Первой междун. научно-практ. конференции “Проблемы становления рыночной экономики: информационное и финансовое обеспечение деятельности предпринимательских структур” (Часть II) -Севастополь 1998 - с.176-180.
 13. Баштанник О.І., Максишко Н.К., Задорожній М.І. Моніторинг земельних ресурсів територіальних громад району на основі сучасних ГІС - технологій та розподілених інформаційних систем // Аналіз, моделирование, управление, развитие экономических систем (АМУР-2007). Труды Международной школы-симпозиума. Севастополь, 12-16 сентября 2007. - Симферополь: ОО «ДЭН». – С. 29-30
 14. Козін І. В., Максишко Н. К, Баштанник., О. І. Інформаційно-аналітична система управління ресурсами адміністративного району // Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ). Частина перша. — Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007.— 96 с. С. 8-10.
 15. Баштанник О.И., Козин И.В., Максишко Н.К., Медведь С.Н. О создании автоматизированной cистемы учета и управления земельными ресурсами Запорожской области //Модели управления в рыночной экономике.Сборн.научн. труд.- Спец.выпуск по мат. Всеукраинской научно-практической конф. "Информационные технологии в экономике и предпринимательстве:проблемы науки, практики и образования"(20-23 мая 2002 г., Запорожье, ЗГИА)- Донецк: ДонНУ,2002.-с.309-313.
 16. Баштанник О.И., Козін І.В., Перепелиця В.О., Ясінська Н.Д., Дяченко Г.П. О программном комплексе «GBANK» // Банковские технологии. Журнал «Компьютеры + Программы», 1996, № 1, с.24-26
 17. Перепелиця В.О., Козін І.В., Баштанник О.І. Автоматизація банківської діяльності // Машинна обробка інформації. Міжвід. наук. збірн. Вип.56 - К.:КДЕУ.1995-с.34-52
 18. Баштанник О.И., Максишко Н.К. Использование двойственных оценок в многокритериальных задачах оптимизации развития АПК // Использование двойственных оценок при оптимизации развития АПК и эффективность производства АПК (Оптимум VIII). : тез. докл. межреспублик. конф.. – Рига, 1988. – Ч. І и ІІ.– С. 15–17

Посилання:

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=IuEirx8AAAAJ

Інформація надана економічним факультетом

Баштанник Олег Іванович