Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Білівненко Сергій Миколайович

Білівненко Сергій Миколайович

ЗНУ Викладачі Факультет історії та міжнародних відносин Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Розклад консультацій

 • Середа 12:55 - 14:15
 • Четвер 11:25 - 12:45
 • Дисципліни

  • Джерелознавство
  • Спеціальні історичні дисципліни
  • Історичне пам''яткознавство
  • Новітні джерела та методи джерелознавчого дослідження
  • Усна історія: зміст і структура
  • Цифрові технології роботи історика з аудіо- та візуальними документами

  Біографія

  Дата народження 26 червня 1979 року

  Місце народження с. Привільне Баштанського р-ну Миколаївської обл.

  Освіта Вища освіта:

  Запорізький національний університет

  Історичний факультет.

  Період навчання – 1996-2001

  Диплом бакалавра – 2000 рік

  Диплом магістра – 2001 рік

  Аспірантура:

  Запорізький національний університет

  Історичний факультет

  Період навчання – 2001-2004

  Диплом кандидата наук – 2008 рік

  Тема кандидатської дисертації: “Джерела з історії відкупів півдня України останньої чверті XVIII – початку ХІХ століття”

  Науковий керівник – А.В. Бойко

  2003 – 2021

  Асистент, викладач, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Запорізького національного університету

  2003 – 2009

  співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (Запорізьке відділення) (за сумісництвом).

  Членство в наукових організаціях: З 2000 р. – член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького

  З 2011 р. – Голова правління Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького

  З 2016 р. – член Міжнародної асоціації гуманітаріїв

  Відзнаки 2011 – Грант Фонду наукових досліджень Східної Європи на роботу в архівах та бібліотеках Варшави, Польща.

  2011 – Грант Посольства США в Україні у рамках проведення Конкурсу випускників програм Фулбрайта. Проект “Розпад Радянського Союзу та міжнародні інтерпретації завершення “холодної війни”: 20 років потому”.

  2014 – Дотація The Holodomor Research And Education Consortium (HREC) (Канада). Проект “Усні історії Голодомору на території Степової України: свідчення очевидців та рефлексії нащадків”.

  2015 – Грант Посольства США в Україні для випускників програм обмінів. Проект “По той бік Дніпра”: вплив контраверсійних образів “іншого українця” на формування ментальних кордонів”.

  2016 – Грант Міжнародної асоціації гуманітаріїв на участь у Конгресі ASEEES/МАГ (26-28 червня 2016 р., Львів).

  2016 – Грант Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Проект “Історичні локації”.

  2017 – Грант Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Проект “Залучення активу місцевих громад до планування розвитку міста”.

  2017 – Дослідницький грант Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці “Сільське населення Степової України в80-90 рр. ХХ ст.: рецепції та зміна світогляду”

  2017 – Проект “Політика примирення в Україні: на прикладі злочинів на Волині 1943 р.” Програма неформальної освіти «Студії живої історії», що впроваджується в Україні ГО “Інша освіта” у партнерстві зі Спілкою MitOst e.V. за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та Фонду Роберта Боша

  2018 – Проект “Жінка у зоні АТО: свідок, учасник, жертва”. Канадського Інституту Українських Студій (з Вічного фонду ім. Олександра і Галини Кулагиних та з Вічного фонду ім. Анни і Никандра Буковських).

  Науковий та адміністративний досвід – Член редакційної колегії серійних наукових видань: “Усна історія Степової України”, “Старожитності Південної України”, “Козацька спадщина”, “Василівська Старовина”, “Забуті щоденники”, наукового збірника “Наукові праці студентів історичного факультету”;

  – з 2000 р. – учасник археографічно-етнографічних експедицій Запорізького наукового товариства ім. Я.П. Новицького (особисто провів усноісторичні інтерв’ю з більше ніж 350 старожилами);

  – з 2003 р. – керівник етнографічних експедицій Запорізького національного університету (досвід організації експедицій, аналізу та підготовки до публікації усноісторичних інтерв’ю);

  – співзасновник та організатор щорічних конференцій “Новицькі читання”, “Історія Степової України XVII–XX століття”.

  Наукова робота

  Вибрані публікації 1. Усна історія у дослідженнях багатонаціонального регіону (кримська експедиція запорізького наукового товариства ім. Я.П. Новицького) // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: зб. наук. праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 6-8 жовтня 2005 р.) / Під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С. 96-98 (у співавторстві з Н.І. Швайбою).

  2. Історико-краєзнавчі дослідження // Краєзнавчі дослідження. Методичні рекомендації / ред. С.А. Корзун. – Запоріжжя, 2007. – С. 6-34.

  3. Методика збирання усних свідчень з історії голодомору 1932-1933 років // Голодомор 1932-1933: Запорізький вимір. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С. 189-196.

  4. Усна історія: теорія та практика / Упорядники А. Бойко, С. Білівненко, Ю. Головко та інші. – Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – 100 с.

  5. Основні архівні зібрання документальних джерел з історії Степової України останньої чверті XVIII – початку ХІХ ст. // Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського / Ред.: П. Сохань, А. Бойко, В. Брехуненко та ін. – К., 2009. – С. 416-436.

  6. Традиції козацького рибальського промислу на Півдні України // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Випуск ХХVI. – Запоріжжя, 2009. – С. 191-196.

  7. Насамперед – людина // У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка) / Упорядники: Головко Ю.І., Мільчев В.І., Молдавський Р.Л., Швайба Н.І. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – С. 118-120.

  8. Образ козака в селянському наративі Степової Україні // Збірник наукових праць. Заповідна Хортиця. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Історія запорозького козацтва в пам’ятках та музейній практиці”. – Спеціальний випуск. – Запоріжжя: A&V.Art GROUP, 2010. – С. 20-23.

  9. Махновський рух в усних спогадах мешканців Степової України початку ХХІ століття (публікація матеріалів) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Том 23. – К., 2011. – С. 105 - 123.

  10. Розпад Радянського Союзу та міжнародні інтерпретації завершення холодної війни: 20 років потому/ Тодоров І.Я., Ткаченко В.Г., Білівненко С.М. та ін. – Запоріжжя, Інтер-М, 2011 – 280 с.

  11. Днiпровськi лоцмани: нариси з історії та історіографії. – Херсон : Вид-во ВНЗ „ХДМI“, 2012. — 352 с., ч.б. iл./ В. Андрєєв, С. Бiлiвненко, О. Бєлов, А. Бойко, О. Борисенко, О. Власов, С. Ляшко, М. Мордовськой, О. Ходаковський, Г. Шаповалов, О Шумей

  12. Радянська жінка в умовах Другої світової війни // Наукові записки історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. XXXII. – Запоріжжя: Просвіта, 2012. – С. 256-263.

  13. Запорожское казачество в представлении населения Южной Украины второй половины ХІХ – начала ХХ вв. // Источниковедческие проблемы в исследованиях по истории казачества XX века: всероссийская научная конференция (2013; Волгоград) – Волгоград, 2013. – С. 22-29.

  14. Населення запорізького села під окупацією періоду Великої Вітчизняної війни (за матеріалами усної історії) // Глобальні військово-політичні протистояння у XX ст.: світовий та регіональний вимір (до 100-річчя початку Першої світової війни) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 6-7 лютого 2014 р.). – Запоріжжя : Інтер-М, 2014. – С.93-97.

  15. «Чи існують «інші» українці»?: світоглядні стереотипи сільського населення Степової України ХХ – початку ХХІ ст. // По той бік Дніпра: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування ментальних кордонів : Науковий збірник / За заг. ред. д.і.н., проф. М.О. Фролова. – Запоріжжя : Інтер-М, 2015. – С.55–57.

  16. Роль наукового доробку М.С. Грушевського у сучасних дослідженнях з етнології України // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет «Острозька академія» ; Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.62-65.

  17. Діяльність українських етнографічних музеїв під відкритим небом в Канаді // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – 378 с.

  Інформація надана історичним факультетом

  Білівненко Сергій Миколайович