Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Буренков Віктор Миколайович

Буренков Віктор Миколайович

ЗНУ Викладачі Факультет історії та міжнародних відносин Кафедра новітньої історії України

Кандидат історичних наук, старший викладач

Розклад консультацій

Дисципліни

  • Історія та політика (семінарські заняття)
  • Історія України (Юридичний факультет
  • семінарські заняття)

Біографія

Буренков Віктор Миколайович – к.і.н., старший викладач кафедри новітньої історії України, старший науковий співробітник навчальнонаукової лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій.

Народився 25 жовтня 1991 р. в м. Запоріжжі. Освіта. У 2014 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Запорізькій національний університет» за спеціальністю «Історія», отримав диплом бакалавра з відзнакою. У 2015 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Запорізькій національний університет» за спеціальністю спеціальністю «Історія», отримав диплом спеціаліста з відзнакою.

З 2015 по 2018 рр. навчався в аспірантурі Запорізького національного університету.

29 січня 2021 р. у спеціалізованій вченій раді Д 17.051.01 Запорізького національного університету захистив дисертацію «Дніпропетровський клан серед політичних еліт УРСР та СРСР (кінець 1920-х – початок 1990-х рр.)».

Наукова робота

Коло наукових інтересів: політична та соціальна історія України ХХ-ХХІ ст. Основний фокус наукових зацікавлень зосереджений на дослідженні партійно-державної системи УРСР та СРСР, специфіці формування та функціонування її політичних еліт та їх неформальних практиках.

Основні наукові праці:

1. Буренков В. М. Дніпропетровський клан серед політичних еліт УРСР та СРСР (кінець 1920-х – початок 1990-х рр.). Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 290 с.;

2. Буренков В. М. "Дніпропетровський партійний клан" в українській та російській історіографії. Література та культура Полісся. 2016. № 83. C. 140-147.;

3. Буренков В. М. Дніпропетровська номенклатура у роки Другої світової війни. Емінак: науковий щоквартальник. 2018. Т. 2. № 2(22). C. 57-64.;

4. Burenkov V. ., KAHANOV Y. . The formation of non-formal groups of nomenclature in the USSR during the 1930-ies (on the example of the Soviet party leadership in Dnipropetrovsk region). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin]. 2020. № 14. C. 108-116. (Web of Science).;

5. Burenkov V. Origins of Dnipropetrovsk clan (1930-1950). В кн.: Poland and Ukraine : problems and prospects / За загальною редакцією Apollo M. ., Krupska-Klimczak M. . Krak?w: WydawnictwoNaukowe Uniwersytetu Pedagogiczne. 2019 C. 286-312.

Держбюджетні теми та наукові гранти: 2016-2018 рр. – «Пропаганда та суспільна свідомість на Півдні і Сході України (1930-ті – поч. XXI ст.)» (№ держреєстрації 0119U000225); 2019-2021 рр. – «Регіональні ідентичності Півдня і Сходу України в контексті сучасної російсько-української війни» (№ держреєстрації 0116U006967).

Web of Science ResearcherID - AAF-7971-2019

Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=k6VeJ48AAAAJ

ORCID - https://orcid.org/0000-0002-9632-3781

Інформація надана історичним факультетом

Буренков Віктор Миколайович