Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Давлєтов Олександр Рашидович

Давлєтов Олександр Рашидович

ЗНУ Викладачі Факультет історії та міжнародних відносин Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри

Контакти

Розклад консультацій

Четверг, початок 17.30

Дисципліни

 • Новітня історія Західної Європи та Північної Америки
 • Історія молодіжного руху у Європі (19-21 ст.)
 • Політична глобалістика
 • Європейська регіоналістика: методологія країнознавства
 • Інтелектуальна історія Європи
 • Зовнішня політика країн ЦЮВЕ
 • Регіональна інтеграція та глобалізація
 • Політична компаратівістика
 • Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики

Біографія

Народился 03.08.1964 р. у м. Петрозаводск у рабочий родині. ( Карелия ). З 1966 р. проживав з батьками у м .Павлоград Дніпропетровської області. По завершенню середньої школи № 18 м.Павлограда працював слюсарем на Павлоградському механічному заводі у 1981-1982 рр. З 1982 по 1987 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровького державного універсітету. З 1987 по 1990 р. навчався в аспірантурі там само. З 1990 по сьогодення працюю на кафедрі всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗНУ. З початку на посаді ассістента, а зараз професора. У 1991 р. захистив у ДДУ дисертацію к.і.н. У 1994 р.отримав звання доцента. З 2012 р. працюю на посаді професора. Під моїм керівництвом захистилось 5 аспірантів.

Наукова робота

На сьогодні маю 179 друкованих праць. Це одноосібні та колективні монографії , підручники, навчальні посібники, практикуми, наукові статті та тези. Цікавить наступна наукова сфера: новітня історія Німеччини, історія міжнародних відносин, політична думка тощо.

ORCID: 0000 0002 7904 9776;

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=yM1dlwAAAAJ

 • Давлєтов О.Р. Використання жіночих образів у пропаганді доби Першої світової війни (на прикладі країн Антанти). Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико – політологічний дискурс. Запоріжжя: Інтер-М, 2018. С.109-130. (співавтор І.В.Саламаха).
 • Давлєтов О.Р. Символи у пропаганді. Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 12 лютого 2018 р.). Запоріжжя: Інтер-М, 2018. С.42-49. (співавтори С.В.Білоножко, І.В.Саламаха).
 • Давлєтов О.Р. Погляди діячів Реформації щодо євреїв та їхня адаптація в реаліях Третього рейху. Запорізькі єврейські читання: збірка матеріалів. Дніпро: Інститут «Ткума», 2018. С. 17-30. (співавтор І.В.Саламаха).
 • Давлєтов О.Р. Історія міжнародних відносин та дипломатії: методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Країнознавство». Запоріжжя: Запорізькій національний університет, 2018. 72 с. (співавторка О.М.Казакова).
 • Давлєтов О.Р. Образ жінки у пропаганді часів Першої світової війни. Велика війна 1914-1918: витоки, характер, наслідки: монографія. Київ, Кондор, 2018. С.213-237. (співавтор І.В.Саламаха)
 • Давлєтов О.Р. Пошук відповіді на запитання «Чому я став нацистом?»: маловідомі матеріали соціологічного опитування 1934 р. на теренах Третього райху. Огляд збірки: «Warum ich Nazi wurde» - Biogramme früher Nationalsozialisten. Die einzigarten Sammlung des Theodor Abel/Wieland Giebel. B,Berlin Story Verlag, 2018. 930 s. Проблеми історії Голокосту: український вимір. Реферований щорічний журнал. Дніпро. Інститут Ткума; ПП «Ліра ЛТД»,2018.В.10.С.269-275.
 • Давлєтов О.Р. Юліус Штрейхер – «антисеміт №1» Третього рейху: штрихи до політичного портрету «паладіна фюрера». Запорізькі єврейські читання: збірка матеріалів. Дніпро: Інститут «Ткума», 2019. С. 18-30. (співавтор І.В.Саламаха).
 • Давлєтов О.Р. Підготовка «покоління вовків»: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту: нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. Дніпро: Інститут «Ткума», 2019. 316 с.
 • Давлєтов О.Р. Пошуки відповіді на питання «Чому я став нацистом?»: маловідомі матеріали соціологічного опитування 1934 р. на теренах Третього рейху. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал №1(7).2019.С.201-206.
 • Davlyetov O. Little-known Materials of the 1934 Third Reich Sociological Survey: Souce-Analysis Attempt (Маловідомі матеріали соціологічного опитування 1934 р. У Третьому рейху: спроба джерельного аналізу). Zaporizhzhia Historical Review. 2019. № 1(53). C. C.262-266.
 • Давлєтов О. Р. Міграційна криза у Німеччині протягом 2015-2018 рр.: причини розповсюдження. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2019. №5. https://www.inter-nauka.com/ua/issues/2019/5/?author=5634 (співавтор Петрова К. О.).
 • Давлєтов О.Р. Маловідомі матеріали соціологічного опитування професора Теодора Абеля 1934 р. у Німеччині, як джерело з історії нацизму та антисемітизму. Запорізькі єврейські читання: збірка матеріалів. Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2020. С. 16-25.
 • Давлєтов О.Р. Економічна та політична історія світу: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-професійної програми «Країнознавство». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 137 С.(співавтори Маклюк О.М., Нестеренко Л.О., Давлєтов О.Р., Казакова О.М., Черкасов С.С., Білоножко С.В.)
 • Давлєтов О.Р. Історія молодіжного руху Європи: практикум для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Історія та археологія» освітньо - професійної програми «історія». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 98 с. (співавторка Казакова О. М.)
 • Давлєтов О.Р. «Водне питання» у міжарабському діалозі на початку XXI ст. (на прикладі політики Королівства Йорданії). Сучасні міжнародні конфлікти: від регіонального протистояння до глобального суперництва: матеріали міжнародної наукової конференції.(Львів,18-19 грудня 2020 р.). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка,2020.С.33-36.
 • Давлєтов О.Р. Регіональна політика регулювання міграційних потоків Королівства Йорданія на початку XXI ст. Актуальні проблеми регіональних дослідженнь: матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет конференції (м.Луцьк,11 грудня 2020 р.). Луцьк: Вежа-Друк, 2020.С.39-43.
 • Давлєтов О.Р. Від маленької дівчинки до справжньої фрау: етапи становлення німецької жінки в тоталітарному суспільстві Третього райху (антисемітський аспект). Проблеми історії Голокосту: український вимір. Реферований щорічний журнал. Дніпро. Інститут «Ткума». 2020.Вип.12.С.35-56.
 • Давлєтов О.Р. «ЙОРДАНСЬКИЙ ВАРІАНТ» УРЕГУЛЮВАННЯ ПАЛЕСТИНСЬКОГО ПИТАННЯ: ВІД ПЛАНУ «АБДАЛЛИ-ХУСЕЙНА» ДО «УГОДИ СТОЛІТТЯ» Д. ТРАМПА. Zaporizhzhia Historical Review. 2020. № 3(55). C. C.219-228. (співавтори Айяд Ясер Маджед Мохаммад, М.В. Єльников)
 • 19.Давлєтов О.Р. Зовнішня політика Королівства Йорданії (1990-початок 2000 –х рр..): йордансько-американський вектор. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» №8.вересень 2021.С.407-412. (співавтор Айяд Ясер Маджет Мохаммад)
 • Давлєтов О., Основні досягнення зовнішньої політики Чорногорії у контексті євроатлантичної інтеграції у 2006-2017 рр. Дриновський збірник. Харьків-Софія.2021.Т.14.С.131-142. (співавторка Самойленко Ю.)
 • Давлєтов О.Р. УЧАСТЬ ЙОРДАНІЇ У МИРОТВОРЧИХ МІСІЯХ ООН. Zaporizhzhia Historical Review. 2021. № 6(56). C.193-200. (співавтори Айяд Ясер Маджед Мохаммад, М. В. Єльников)
 • Давлєтов О.Р. «СПРАВА ДРЕЙФУСА» КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ФРАНЦІЇ КІНЦЯ ХІХ ст. Zaporizhzhia Historical Review. 2021. № 7(57). C.173-180. (співавтор С.В.Білоножко)
 • Давлєтов О. Зовнішня політика Королівства Йорданії (1990 – початок 2000-х рр.): йордансько-американський вектор. Сучасне право: міжнародний вимір і національний досвід. Матеріали міжнародного круглого столу, 2 лист. 2021 р. Київський університет імені Бориса Грінченка. [Електронне видання] Київ, 2022. С.93-98. URL: https://fpmv.kubg.edu.ua/images/stories/ Departaments/2022/kmvpp/Naukovi_zakhody_kafedry/Zbirnyk_kruhl-stil-MP-2021.02.11.pdf (співавтор Айяд Ясер Маджед Мохаммад)
 • Давлєтов О.Р. Польські аналітичні центри з дослідження проблем зовнішньої політики та дипломатії: особливості організації та основні напрямки діяльності. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини: Україна і світ в умовах воєнних викликів». 30 червня 2022 р. Суми, 2022. С.21-28. (співавтор Черкасов С.С.)
Інформація надана історичним факультетом

Давлєтов Олександр Рашидович