Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Д’яченко Наталія Миколаївна

Д’яченко Наталія Миколаївна

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • Середа 11:25-12:45
 • Дисципліни

  • Математичний аналіз-1
  • Крайові задачі теорії аналітичних функцій
  • Дослідження операцій та математична економіка
  • Наближені методи розв’язання крайових задач
  • Інформаційні технології в освіті

  Біографія

  Освіта: вища

  Запорізький державний університет, Математичний факультет, 1991 р., спеціальність за дипломом –«математика», кваліфікація за дипломом – «математик».

  Кандидатська дисертація

  із спеціальності – 01.02.04 «Механіка деформованого твердого тіла»: «Просторові контактні задачі про вдавлення штампу в пружний півпростір з шорсткістю», рік захисту – 2002р., Запорізький державний університет. Науковий керівник - д.т.н. Шишканова С.Ф.)

  Наукова робота

  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5284-4502

  Номер ResearcherID Web of Science: AAU-5172-2020

  Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Qp6usv0AAAAJ&hl

  SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220049909

  Web of Science: ahttps://www.webofscience.com/wos/author/record/40696699

  НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

  • Інтегральні рівняння задач контактної взаємодії, аналітичні та чисельні методи їх розв’язання.

  • Аналітичні та чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь задач стійкості оболонкових конструкцій.

  Всього наукових праць: 42 наукових статті, понад 50 тез доповідей на конференціях, та 28 навчально-методичних робіт.

  ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

  Наукові статті (2016-2021 рр.):

  ? Дьяченко Н.Н., Манько Н.И.-В. Приближенно аналитическое решение плоской контактной задачи с учетом изнашивания тонкого упругого слоя при фиксированной области контакта. Проблеми трибології (Problem of Tribology). 2016, №2. 34-45 c. (Index Copernicus)

  ? Дьяченко Н.Н., Синченко Е.С., Качан А.И. Аналитическое и приближенно аналитическое решение плоской контактной задачи с учетом трения и шероховатости. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2016, №1. С. 79-91. (Index Copernicus)

  ? Д''яченко Н., Красікова І. , Маслюченко В.,МаслюченкоО. До 60-річчя від дня народження Михайла Михайловича Попова. Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка. 2016, Т.13, №2. С. 152-164.(Zentralblatt MATH)

  ? Грищак В.З., Дьяченко Н.Н. Определение областей устойчивости конической оболочки при комбинированном нагружении на базе гибридного асимптотического подхода. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2017, №2. С. 33-46. (Index Copernicus)

  ? Дьяченко Н. Н., Мухин В. В., Мистюк В. Ю., Юрченко А. К. Решение плоской контактной задачи с учетом трения и шероховатости, деформирующейся по нелинейным законам. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2018, №2. С. 29-43. (Index Copernicus)

  ? Грищак В.З., Грищак Д.Д., Дьяченко Н.Н. Эффективное приближенное аналитическое решение задачи устойчивости трехслойной конической оболочки при комбинированном нагружении. Математичні методи та фізико-механічні поля. 2018. Т. 61, № 3. С. 63-77 URL: http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/MMPMF/article/view/2487 (Zentralblatt MATH, видання категорії «А»)

  Те саме: Gristchak V. Z., Hryshchak D. D., Dyachenko N. M. Efficient approximate analytic solution for the problem of stability of a three-layer conic shell under combined loading. Journal of Mathematical Sciences. 2021. Vol. 254, No. 1. P. 71–88. https://doi.org/10.1007/s10958-021-05289-3. (Scopus)

  ? Дегтяренко П.Г., Грищак В.З., Дьяченко Н.Н. К расчету на устойчивость комбинированной оболочечной конструкции с учетом дискретности расположения промежуточных шпангоутов. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 2019. Т. 29. С. 113-131. Doi: https://doi.org/10.15421/42190010 URL: https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/460/467 (Index Copernicus).

  ? 8. Дегтяренко П.Г., Грищак В.З., Грищак Д.Д., Дьяченко Н.Н. К проблеме равноустойчивости подкрепленной оболочечной конструкции при комбинированном нагружении. Космическая наука и технология. 2019. Т..25, №6(121). C. 3-14 doi: https:/doi.org/10.15407/knit2019.06.003 URL: https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/knit/2019-25/knit-2019-25-6-01-degtyarenko.pdf (Web of Science)

  ? Дегтяренко П.Г., Грищак В.З., Грищак Д.Д., Дьяченко Н.Н. Постановка и основные разрешающие уравнения задачи устойчивости оболочечной конструкции типа «бочка-оживало» при действии внешнего давленияю. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 2019. Т. 30. С. 33-52. doi: https:/doi.org/10.15421/4219025. URL: https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/436 (Index Copernicus).

  ? Gristchak V., Hryshchak D., Dyachenko N., Degtiarenko P . Stability and rational design of the «barrel-ogive» type strengthened shell structures under combined loading. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4/7 (106) 2020. P. 6-15. doi: https:/doi.org/10.15587/1729-4061.2020.209228. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/209228/210801 (SCOPUS)

  Розділ монографії:

  ? Gristchak V.Z, Dyachenko N.M. Axial force effect on the overall buckling of a compound reinforced shell structure with the positive gaussian curvature at an external pressure. In collective monograph: O. V. Choporova, S. V. Choporov, A. O. Lisnyak, S. ets. Mathematical and computer modelling of engineering systems / In edition by V. S. Hudramovich. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. P. 35-49. doi: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-019-3-3 URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/89/2217/4792-1

  Тези доповідей на наукових конференціях

  ? Довга В.А., Кузнецова О.О., Д’яченко Н.М. Критерії досконалої збіжності та розбіжності рядів у бананових просторах. Збірка тез Восьмої Всеукраїнської п’ятнадцятої регіональної конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» (Запоріжжя, 27-28 квітня 2017). Запоріжжя, 2017. С.80-81.

  ? Халабуда Я.В., Кузнецова О.О., Д’яченко Н.М. Властивості сингулярних криволінійних інтегралів та їх застосування. Збірка тез Восьмої Всеукраїнської п’ятнадцятої регіональної конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» (Запоріжжя, 27-28 квітня 2017). Запоріжжя, 2017. С.92-94.

  ? Дмітрова К.М., Д’яченко Н. М. Деякі методи зведення крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь до задачі Коші. Там же. Запоріжжя, 2018. С. 89-90.

  ? Грищак В.З., Грищак Д.Д., Дьяченко Н.Н. К вопросу об эффективности приближенного аналитического решения задачи устойчивости трехслойной конической оболочки при комбинированном нагружении. Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні-2018. Секція 1. (10-14 сентября 2018 г., Харьков). Харків, ІПМаш НАН України. С. 23-24.

  ? Дегтяренко П., Грищак В., Грищак Д., Д’яченко Н. Рівностійкість до локальних і загальних форм випинання шпангоутних оболонкових систем ракетоносіїв при комбінованому зовнішньому навантаженні. Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій: тези доповідей другої міжнародної наук.-техн. конф. Пам’яті академіка НАН України В.І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження). Дніпро: 2019. С. 311.

  ? Дмитрів К. М., Д''яченко Н. М. Плоска контактна задача про зношування за степеневим законом при фіксованій площадці контакту. Записки Української науково-дослідницької асоціації; тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників (Львів, 19-25 вересні 2021 р.) Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. C. 153. URL: https://conference.ura.ngo/#rec358620224.

  ? Д''яченко Н. М., Шашкова Є. В. Задачі фрикційної контактної взаємодії квадратного в плані штампа з шорстким півпростором при невідомій області контакту. Записки Української науково-дослідницької асоціації; тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників (Львів, 19-25 вересні 2021 р.) Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. C. 154.

  ? Gristchak V., Hryshchak D., Dychenko N. The stability of the connected reinforced shell structures with variable comparments by sigh gaussian curvature of the midle surface. Записки Української науково-дослідницької асоціації; тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників (Львів, 19-25 вересні 2021 р.) Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. P. 151.

  Навчально-методичні видання:

  ? Гребенюк С.М., Клименко М.І., Д’яченко Н.М., Красікова І.В., Тітова О.О., Леонтьєва В.В..Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної: частина 2: навч. посіб. /Запоріжжя: ЗНУ, 2013. 499 с. (Лист МОН України №1/11-10197 від 17.06.2013)

  ? Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М., Клименко М.І., Красікова І.В., Тітова О.О., Леонтьєва В.В.. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної: частина 1: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 231 с. (Лист МОН України №1/11-1162 від 29.01.2014)

  ? Гоменюк С.І., Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М., Тітова О.О. Крайові задачі теорії аналітичних функцій: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Математика» (за напрямами) Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 91 с.

  ? Д’яченко Н.М., Красікова І.В., Тітова О.О., Стреляєв Ю.М. Математичний аналіз: збірник завдань до самостійної роботи для студентів освітнього рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Прикладна математика», «Математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2015. –76 с.

  ? Д’яченко Н.М., Красікова І.В., Панасенко Є.В. Математичний аналіз – ІІ: Числові та функціональні ряди: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Математика», «Середня освіта (Математика)». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 244 с.

  ? Д’яченко Н.М., СтреляєвЮ.М. Математичний аналіз – І: Вступ до аналізу: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Математика», «Середня освіта (Математика)». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 221 с.

  ? Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М., Красікова І.В. Математичний аналіз-2: Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних: методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Математика» освітньо-професійних програм «Математика», «Комп’ютерна математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 130 с.

  ? Гребенюк С. М., Д''яченко Н. М., Красікова І. В., Ткаченко І. Г. Функції скінченної варіації та інтеграл Рімана-Стілтьєса: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Математика" освітньо-професійної програми "Математика". Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 88 с.

  ? Красікова І. В., Д’яченко Н. М. Функціональний аналіз та теорія міри й інтеграла : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Математика» освітньо-професійної програми «Математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 70 с.

  Інформація надана математичним факультетом

  Д’яченко Наталія Миколаївна