Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Д’яченко Наталія Миколаївна

Д’яченко Наталія Миколаївна

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • Середа 11:25-12:45
 • Дисципліни

  • Математичний аналіз
  • Асимптотичні методи розв’язання крайових та початкових задач (PhD)
  • Крайові задачі теорії аналітичних функцій
  • Дослідження операцій та математична економіка
  • Наближені методи розв’язання крайових задач
  • Інформаційні технології в освіті
  • Мультимедійні технології навчання

  Біографія

  Освіта: вища

  Запорізький державний університет, Математичний факультет, 1991 р., спеціальність за дипломом –«математика», кваліфікація за дипломом – «математик».

  Кандидатська дисертація

  із спеціальності – 01.02.04 «Механіка деформованого твердого тіла»: «Просторові контактні задачі про вдавлення штампу в пружний півпростір з шорсткістю», рік захисту – 2002р., Запорізький державний університет. Науковий керівник - д.т.н. Шишканова С.Ф.)

  Наукова робота

  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5284-4502

  Номер ResearcherID Web of Science: AAU-5172-2020

  Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Qp6usv0AAAAJ&hl

  SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220049909

  Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/40696699

  НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

  • Інтегральні рівняння задач контактної взаємодії, аналітичні та чисельні методи їх розв’язання.
  • Аналітичні та чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь задач стійкості оболонкових конструкцій.

  Всього наукових праць: 48 наукових статтей, понад 50 тез доповідей на конференціях, та 31 навчально-методична робіта.

  ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

  Наукові статті (2016-2022 рр.):

  • -  Дьяченко Н.Н., Манько Н.И.-В. Приближенно аналитическое решение плоской контактной задачи с учетом изнашивания тонкого упругого слоя при фиксированной области контакта. Проблеми трибології (Problem of Tribology). 2016, №2. 34-45 c. (Index Copernicus)
  • -  Дьяченко Н.Н., Синченко Е.С., Качан А.И. Аналитическое и приближенно аналитическое решение плоской контактной задачи с учетом трения и шероховатости. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2016, №1. С. 79-91. (Index Copernicus)
  • -  Грищак В.З., Дьяченко Н.Н. Определение областей устойчивости конической оболочки при комбинированном нагружении на базе гибридного асимптотического подхода. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2017, №2. С. 33-46. (Index Copernicus)
  • -  Дьяченко Н. Н., Мухин В. В., Мистюк В. Ю., Юрченко А. К. Решение плоской контактной задачи с учетом трения и шероховатости, деформирующейся по нелинейным законам. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2018, №2. С. 29-43. (Index Copernicus)
  • Gristchak V. Z., Hryshchak D. D., Dyachenko N. M. Efficient approximate analytic solution for the problem of stability of a three-layer conic shell under combined loading. Journal of Mathematical Sciences. 2021. Vol. 254, No. 1. P. 71–88. https://doi.org/10.1007/s10958-021-05289-3. (Scopus)
  • -  Дегтяренко П.Г., Грищак В.З., Дьяченко Н.Н. К расчету на устойчивость комбинированной оболочечной конструкции с учетом дискретности расположения промежуточных шпангоутов. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 2019. Т. 29. С. 113-131. Doi: https://doi.org/10.15421/42190010 URL: https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/460/467 (Index Copernicus).
  • -  Дегтяренко П.Г., Грищак В.З., Грищак Д.Д., Дьяченко Н.Н. К проблеме равноустойчивости подкрепленной оболочечной конструкции при комбинированном нагружении. Космическая наука и технология. 2019. Т..25, №6(121). C. 3-14 doi: https:/doi.org/10.15407/knit2019.06.003 URL: https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/knit/2019-25/knit-2019-25-6-01-degtyarenko.pdf (Web of Science)
  • -  Дегтяренко П.Г., Грищак В.З., Грищак Д.Д., Дьяченко Н.Н. Постановка и основные разрешающие уравнения задачи устойчивости оболочечной конструкции типа «бочка-оживало» при действии внешнего давленияю. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 2019. Т. 30. С. 33-52. doi: https:/doi.org/10.15421/4219025. URL: https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/436 (Index Copernicus).
  • Gristchak V., Hryshchak D., Dyachenko N., Degtiarenko P . Stability and rational design of the «barrel-ogive» type strengthened shell structures under combined loading. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4/7 (106) 2020. P. 6-15. doi: https:/doi.org/10.15587/1729-4061.2020.209228. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/209228/210801 (SCOPUS)
  • Baburov V.V., Gristchak V.Z., Hryshchak D.D., Dyachenko N.M. The effect of the variability of external pressure on the local and overall buckling loads for the reinforced compound type “barrel-ogive” shell structure with compartments of different Gaussian curvatures. Computer Science and Applied Mathematics, 2021, №2, 5-13. https://doi.org/10.26661/2413-6549-2021-2-01 (Index Copernicus).
  • - Дмитрів К. М., Д’яченко Н. М. Порівняльний аналіз конформних плоских контактних задач про зношування за степеневим законом при фіксованій площадці контакту. Computer Science and Applied Mathematics, 2021, №2. С. 14-24. https://doi.org/10.26661/2413-6549-2021-2-02 (Index Copernicus).
  • Grishchak V.Z., Hryshchak D.V., Dyachenko N.M., Baburov V.V. The influence of the Gaussian curvature sign of the compound shell structure’s middle surface on local and overall buckling under combined loading. Space Science and Technology. 2022 ;28(4):31-38. https://doi.org/10.15407/knit2022.04.031 (Web of Science, SCOPUS)

  Монографія:

  Дегтярьов О. В., Грищак В. З., Акімов Д. В., Гоменюк С. І., Гребенюк С. М., Дегтяренко П .Г., Д’яченко Н. М., Клименко Д. В., Клименко М. І., Кудін О. В., Ларіонов І. Ф., Сіренко В. М., Чопоров С. В. Математичні моделі та прогнозування руйнівних навантажень в ракетно-космічних системах : колективна монографія / за ред. О. В. Дегтярьова, В. З. Грищака, В. М. Сіренка. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 260 с.

  Розділ монографії:

  • Gristchak V.Z, Dyachenko N.M. Axial force effect on the overall buckling of a compound reinforced shell structure with the positive gaussian curvature at an external pressure. In collective monograph: O. V. Choporova, S. V. Choporov, A. O. Lisnyak, S. ets. Mathematical and computer modelling of engineering systems / In edition by V. S. Hudramovich. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. P. 35-49. doi: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-019-3-3 URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/89/2217/4792-1
  • -Д'яченко Н. М., Шашкова Є. В. Деякі просторові контактні задачі з урахуванням тертя і шорсткості. В колективній монографії: Контактна механіка. Шорсткість, розшарування і зношування поверхонь / За загальною редакцією Мартиняк Р. М. Львів: Видавець Вікторія Кундельська. 2022 C. 211-234. URL: https://www.researchgate.net/publication/366177313.

  Тези доповідей на наукових конференціях

  • -  Халабуда Я.В., Кузнецова О.О., Д’яченко Н.М. Властивості сингулярних криволінійних інтегралів та їх застосування. Збірка тез Восьмої Всеукраїнської п’ятнадцятої регіональної конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» (Запоріжжя, 27-28 квітня 2017). Запоріжжя, 2017. С.92-94.
  • - Юрченко А. К., Містюк В. Ю., Д’яченко Н. М. Урахування тертя і незначної шорсткості поверхні товстого шару, що деформується за експоненціальним законом, в одній плоскій контактній задачі. Збірка тез Дев’ятої Всеукраїнської шістнадцятої регіональної конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» (Запоріжжя, 26-27 квітня 2018). Запоріжжя: ЗНУ, 2018. С.108-109.
  • -  Дмітрова К.М., Д’яченко Н. М. Деякі методи зведення крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь до задачі Коші. Там же. Запоріжжя, 2018. С. 89-90.
  • -  Грищак В.З., Грищак Д.Д., Дьяченко Н.Н. К вопросу об эффективности приближенного аналитического решения задачи устойчивости трехслойной конической оболочки при комбинированном нагружении. Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні-2018. Секція 1. (10-14 сентября 2018 г., Харьков). Харків, ІПМаш НАН України. С. 23-24.
  • -  Дегтяренко П., Грищак В., Грищак Д., Д’яченко Н. Рівностійкість до локальних і загальних форм випинання шпангоутних оболонкових систем ракетоносіїв при комбінованому зовнішньому навантаженні. Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій: тези доповідей другої міжнародної наук.-техн. конф. Пам’яті академіка НАН України В.І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження). Дніпро: 2019. С. 311.
  • Дмитрова К.М., Д’яченко Н.М. Реалізація покрокового за часом методу розв’язання системи інтегральних рівнянь задачі про зношування пружного шару при контакті. Збірка тез Десятої Всеукраїнської сімнадцяої регіональної конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» (Запоріжжя, 25-26 квітня 2019). Запоріжжя, 2019. С. 73-74.
  • -  Дмитрів К. М., Д''яченко Н. М. Плоска контактна задача про зношування за степеневим законом при фіксованій площадці контакту. Записки Української науково-дослідницької асоціації; тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників (Львів, 19-25 вересні 2021 р.) Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. C. 153. URL: https://conference.ura.ngo/#rec358620224.
  • -  Д''яченко Н. М., Шашкова Є. В. Задачі фрикційної контактної взаємодії квадратного в плані штампа з шорстким півпростором при невідомій області контакту. Записки Української науково-дослідницької асоціації; тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників (Львів, 19-25 вересні 2021 р.) Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. C. 154.
  • Gristchak V., Hryshchak D., Dychenko N. The stability of the connected reinforced shell structures with variable comparments by sigh gaussian curvature of the midle surface. Записки Української науково-дослідницької асоціації; тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників (Львів, 19-25 вересні 2021 р.) Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. P. 151.

  Навчально-методичні видання:

  • Гребенюк С.М., Клименко М.І., Д’яченко Н.М., Красікова І.В., Тітова О.О., Леонтьєва В.В..Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної: частина 2: навч. посіб. /Запоріжжя: ЗНУ, 2013. 499 с. (Лист МОН України №1/11-10197 від 17.06.2013)
  • Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М., Клименко М.І., Красікова І.В., Тітова О.О., Леонтьєва В.В.. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної: частина 1: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 231 с. (Лист МОН України №1/11-1162 від 29.01.2014)
  • -  Гоменюк С.І., Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М., Тітова О.О. Крайові задачі теорії аналітичних функцій: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Математика» (за напрямами) Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 91 с.
  • -  Д’яченко Н.М., Красікова І.В., Панасенко Є.В. Математичний аналіз – ІІ: Числові та функціональні ряди: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Математика», «Середня освіта (Математика)». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 244 с.
  • -  Д’яченко Н.М., СтреляєвЮ.М. Математичний аналіз – І: Вступ до аналізу: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Математика», «Середня освіта (Математика)». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 221 с.
  • -  Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М., Красікова І.В. Математичний аналіз-2: Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних: методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Математика» освітньо-професійних програм «Математика», «Комп’ютерна математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 130 с.
  • -  Гребенюк С. М., Д''яченко Н. М., Красікова І. В., Ткаченко І. Г. Функції скінченної варіації та інтеграл Рімана-Стілтьєса: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Математика" освітньо-професійної програми "Математика". Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 88 с.
  • -  Красікова І. В., Д’яченко Н. М. Функціональний аналіз та теорія міри й інтеграла : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Математика» освітньо-професійної програми «Математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 70 с.Інформація надана математичним факультетом
  • - Пшенична О. С., Д’яченко Н. М.Інформаційні технології в освіті : методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Середня освіта» освітньо-професійних програм «Середня освіта (Українська мова і література)», «Середня освіта (Мова і література (англійська))», «Середня освіта (Історія)», «Середня освіта (Математика)», «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «Середня освіта (Фізика)», «Середня освіта (Інформатика)», «Середня освіта (Фізична культура)». Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 157с.
  • - Грищак В. З., Д'яченко Н. М., Панасенко Є. В. Асимптотичні методи розв’язання крайових та початкових задач: Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії спеціальності «Прикладна математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 68 с.
  • - Грищак В.З., Д’яченко Н.М., Панасенко Є.В. Застосування математичного апарату в прикладних дослідженнях : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Математика» освітньо-професійної програми «Математика». Запоріжжя : ЗНУ, 2022. 75 с.

  ДОДАТКОВО:

  • Д’яченко Н.М. - науковий керівник НДР № держреєстраци: 0121U14696 «Чисельні та аналітичні методи розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь задач механіки деформівного твердого тіла» з 04.01.2022
  • Керівництво постійно діючою науковою проблемною групою студентів «Застосування інтегральних рівнянь в механіці» (починаючи з 2009 р.)
  • -  Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі 11 Математика та статистика. Брала участь у трьох експертних групах з акредитації освітніх програм спеціальності 111 Математика (2020, 2022, 2023 рр.)
  Інформація надана математичним факультетом

  Д’яченко Наталія Миколаївна