Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Д’яченко Наталія Миколаївна

Д’яченко Наталія Миколаївна

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра фундаментальної математики

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фундаментальної математики

Графік консультацій

Дисципліни

 • математичний аналіз-1;
 • математичний аналіз-2;
 • крайові задачі теорії аналітичних функцій;
 • функціональний аналіз;
 • теорія керування;
 • візуалізація чисельних даних;
 • дослідження операцій та математична економіка;
 • застосування математичного апарату в прикладних дослідженнях;
 • наближені методи розв’язання крайових задач;
 • функції скінченної варіації та інтеграл Рімана-Стілтьєса.

Біографія

Освіта: вища

Запорізький державний університет, Математичний факультет, 1991 р., спеціальність за дипломом –«математика», кваліфікація за дипломом – «математик».

Кандидатська дисертація

із спеціальності – 01.02.04 «Механіка деформованого твердого тіла»: «Просторові контактні задачі про вдавлення штампу в пружний півпростір з шорсткістю», рік захисту – 2002р., Запорізький державний університет. Науковий керівник - д.т.н. Шишканова С.Ф.)

Наукова робота

Наукові інтереси:

 • Інтегральні рівняння задач контактної взаємодії, аналітичні та чисельні методи їх розв’язання.
 • Аналітичні та чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь задач стійкості оболонкових конструкцій.
Всього наукових праць:  40 наукових статей, 50 тез доповідей на конференціях, та 27 навчально-методичних робіт.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Наукові статті:

 • 1. Д'яченко Н.М. Відносно розв'язку однієї задачі контакту з лінійним законом деформування шорсткості // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. 1999. № 3. С. 99-103.
 • 2. Д'яченко Н.М. Задача контакту плоского кругового в плані штампу з пружним шорстким півпростором при нелінійному законі зміни шорсткості // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. Львів., 2000. Т.2. С.110-113.
 • 3. Дьяченко Н.Н., Шишканова С.Ф. О контакте неплоского штампа с шероховатым основанием // Теоретическая и прикладная механіка. 2001. Вып. 34. С. 34-37.
 • 4. Д’яченко Н.М., Шишканова С.Ф. Розв’язання задач про штампи за різними законами деформування шорсткості /// Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. 2001. №5. С. 259-265
 • 5. Калоеров С.А., Шишканова С.Ф., Д’яченко Н.М. Вдавливание штампа, близкого к круговому в плане, в упругое шероховатое полупространство // Теоретична та прикладна механіка. 2003. Вып. 37. C. 59-65.
 • 6. Гоман О.Г., Шишканова С.Ф., Д’яченко Н.М. Задачі про штампи при різних законах деформування шорсткості // Вісник Херсонського держ. технічного університету. 2003. №3(19). С.98-101
 • 7. Шишканова С.Ф., Д’яченко Г.М., Шашкова Є.В. Нелінійний узагальнений закон деформування шорсткості в задачі про плоский круговий штамп // Вісник Київського національного університету ім.. Т.Г.Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. 2003. №3. С. 269-273
 • 8. Shashkova Ye., Dyachenko N. The solution of the problem about indentation of the plane annulus punch into roughness half-space // Мechanika – 2004. Proceedings of the international conference. Kaunas University of Technology, Lituania. Kaunas: Technologija, 2004. P. 370-375
 • 9. Шашкова Е.В., Дьяченко Н.Н. Решение задачи контакта кольцевого штампа с шероховатым полупространством при нелинейном законе деформирования шероховатости // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: механіка. Вип.. 8, Т.1. 2004, №6. С. 187-194.
 • 10. Shashkova Ye., Dyachenko N. Shashkov K. The solution of a contact problem of square punch with rough half-space at the sedate law of deformation of a roughness // Мechanika – 2005. Proceedings of the international conference. – Kaunas University of Technology, Lituania. Kaunas: Technologija, 2005. P. 95-102.
 • 11. Гоменюк С.И., Дьяченко Н.Н., Шашкова Е.В., Шашков К.В. Решение контактной задачи о штампе в плане, имеющем форму квадратного кольца // Теоретическая и прикладная механика. 2005. Вып. 40. С.54-62.
 • 12. Дьяченко Н.Н., Шашкова Е.В. Решение задачи о скольжении штампа с трением по границе шероховатого полупространства с линейным законом деформирования шероховатости // Вісник Запорізького національного університету. Фіз.-мат. науки. 2006. №1. С. 25-33.
 • 13. Дьяченко Н.Н., Шашкова Е.В. Задача о скольжении с трением параболоидного штампа по границе упругого шероховатого полупространства // Вісник Запорізького національного університету. Фіз.-мат. науки. 2008. №1. С. 66-75.
 • 14. Дьяченко Н.Н., Шашкова Е.В. Контакт параболоидного штампа с упругим шероховатым полупространством в условиях частичного проскальзывания // Вісник Запорізького національного університету. Фіз.-мат. науки. 2010. №2. С. 29-37.
 • 15. Дьяченко Н.Н., Шашкова Е.В. Контакт в условиях частичного проскальзывания параболоидного штампа и шероховатого полупространства с экспоненциальным законом деформирования шероховатости // Вісник Дніпропетровського університету. – 2011, т. 19, №5. – Серія: механіка. – Вып. 15, т. 1. – С. 165-179
 • 16. Дьяченко Н.Н., Манько Н.И.-В. , Шашкова Е.В. Задача контакта квадратного в плане штампа с шероховатым полупространством в условиях частичного проскальзывания // Методи розв’язавння прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. 2012. Вип. 13. С. 159 – 168.
 • 17. Дьяченко Н.Н., Манько Н.И.-В. Приближенно аналитическое решение плоской контактной задачи с учетом изнашивания тонкого упругого слоя при фиксированной области контакта. Проблеми трибології (Problem of Tribology).  2016, №2. С. 34-45 URL: http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/download/532/719/ (Index Copernicus, РИНЦ)
 • 18. Д'яченко Н., Красікова І. , Маслюченко В.,МаслюченкоО. До 60-річчя від дня народження Михайла Михайловича Попова. Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка. 2016, Т.13, №2. С. 152-164 URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mvntsh_2016_13_16.pdf (Zentralblatt MATH)
 • 19. Грищак В.З., Дьяченко Н.Н. Определение областей устойчивости конической оболочки при комбинированном нагружении на базе гибридного асимптотического подхода. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки.2017, №2. С. 33-46.  URL:  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_mat_2017_2_6.pdf (Index Copernicus)
 • 20. Грищак В.З., Грищак Д.Д., Дьяченко Н.Н.Эффективное приближенное аналитическое решение задачи устойчивости трехслойной конической оболочки при комбинированном нагружении. Математичні методи та фізико-механічні поля. 2018. Т. 61, № 3. С. 63-77 URL: http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/MMPMF/article/view/2487 (Zentralblatt MATH, видання категорії «А»)
 • 21. Дегтяренко П.Г., Грищак В.З., Дьяченко Н.Н. К расчету на устойчивость комбинированной оболочечной конструкции с учетом дискретности расположения промежуточных шпангоутов. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 2019. Т. 29. С. 113-131. Doi: https://doi.org/10.15421/42190010  URL: https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/460/467.  (Index Copernicus).
 • 22. Дегтяренко П.Г., Грищак В.З., Грищак Д.Д., Дьяченко Н.Н. К проблеме равноустойчивости подкрепленной оболочечной конструкции при комбинированном нагружении. Космическая наука и технология. 2019. Т..25, №6(121). C. 3-14  doi: https:/doi.org/10.15407/knit2019.06.003 URL: https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/knit/2019-25/knit-2019-25-6-01-degtyarenko.pdf (Web of Science)
 • 23. Дегтяренко П.Г., Грищак В.З., Грищак Д.Д., Дьяченко Н.Н. Постановка и основные разрешающие уравнения задачи устойчивости оболочечной конструкции типа «бочка-оживало» при действии внешнего давленияю. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 2019. Т. 30. С. 33-52. doi: https:/doi.org/10.15421/4219025 URL: https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/436. (IndexCopernicus).
 • 24. Gristchak V., Hryshchak D., Dyachenko N., Degtiarenko P . Stability and rational design of the «barrel-ogive» type strengthened shell structures under combined loading. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4/7 (106) 2020. P. 6-15. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/209228/210801 (SCOPUS)

Наукові статті із здобувачами вищої освіти:

 • 1. Д’яченко Н.М., Жмур Т.О., Нікітенко А.М. Аналітичний і наближено аналітичний розв’язок плоскої контактної задачі про взаємодію штампа з шорсткою смугою // Вісник Запорізького національного університету. Фіз.-мат. науки. 2008. №1. С. 58-66.
 • 2. Грабко О.В., Д’яченко Н.М., Коптева М.Д. Розв’язок плоскої контактної задачі про вдавлення неплоского штампа в пружну шорстку смугу при степеневому законі деформування шорсткості // Вісник Запорізького національного університету. Фіз.-мат. науки. 2011. №2. С. 46-54.
 • 3. Д’яченко Н.М., Агапова О.В., Батовський С.Є., Резвіна Д.Г. Узагальнений закон деформування шорсткості в контактній задачі про параболоїдний штамп // Сборник научных трудов SWorld. Выпуск 4. Том 4. Физика и математика.. Иваново: МАРКОВА АД, 2013. С. 6-12.
 • 4. Д’яченко Н.М., Столярчук І.А., Д.Г. Рєзвіна, Т.М. Смолянкова Експоненціально-степеневий закон деформування шорсткості в плоскій задачі про вдавлення штампа // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичних науки. 2014, №2.. С. 42-55.
 • 5. Дьяченко Н.Н., Синченко Е.С. , Качан А.И.  Аналитическое и приближенно аналитическое решение плоской контактной задачи с учетом трения и шероховатости // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки.  2016, №1.  С. 79-91. (Index Copernicus)
 • 6. Дьяченко Н. Н., Мухин В. В., Мистюк В. Ю., Юрченко А. К. Решение плоской контактной задачи с учетом трения и шероховатости, деформирующейся по нелинейным законам // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки.2018, №2. С. 29-43. DOI: 10.26661/2413-6549-2018-2-04  URL:  http://visnykznu.org/issues/2018/2018-mf-2/6.pdf(Index Copernicus)

Тези доповідей на наукових конференціях :

 • 1. Грищак В.З., Грищак Д.Д., Дьяченко Н.Н. К вопросу об эффективности приближенного аналитического решения задачи устойчивости трехслойной конической оболочки при комбинированном нагружении // Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні-2018. Секція 1. (10-14 сентября 2018 г., Харьков). Харків, ІПМаш НАН України. С. 23-24.
 • 2. Дегтяренко П., Грищак В., Грищак Д., Д’яченко Н. Рівностійкість до локальних і загальних форм випинання шпангоутних оболонкових систем ракетоносіїв при комбінованому зовнішньому навантаженні. Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій: тези доповідей другої міжнародної наук.-техн. конф. Пам’яті академіка НАН України В.І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження). Дніпро: 2019. С. 311.

  Тези доповідей на наукових конференціях із здобувачами вищої освіти:

  • 1. Агапова О., Д’яченко Н.М. Застосування властивостей поліномів Лежандра для дослідження оператора силової функції //Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2013». Т. 3. Запоріжжя, 2013. С. 3 – 6.
  • 2. Михієнко Я.В., Д’яченко Н.М. Характеристичне сингулярне інтегральне рівняння // Збірка тез Шостої Всеукраїнської; Тринадцятої регіональної наук. конф. молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» (24-25 квітня 2015 р.) Запоріжжя, 2015. С. 60.
  • 3. Довга В.А., Кузнецова О.О., Д’яченко Н.М. Критерії досконалої збіжності та розбіжності рядів у бананових просторах. Збірка тез Восьмої Всеукраїнської п’ятнадцятої регіональної конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» (27-28 квітня 2017 р.) Запоріжжя, 2017. С.80-81.
  • 4. Халабуда Я.В., Кузнецова О.О., Д’яченко Н.М. Властивості сингулярних криволінійних інтегралів та їх застосування. Там же. Запоріжжя, 2017. С.92-94.
  • 5. Юрченко А.К., Містюк В.Ю., Д’яченко Н.М. Урахування тертя і незначної шорсткості поверхні товстого шару, що деформується за експоненціальним законом, в одній плоскій контактній задачі. Збірка тез Дев’ятої Всеукраїнської шістнадцятої регіональної конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» (Запоріжжя, 26-27 квітня 2018). Запоріжжя: ЗНУ, 2018. С.108-109.
  • 6. Дмитрова К.М., Д’яченко Н. М. Деякі методи зведення крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь до задачі Коші. Там же. Запоріжжя, 2018. С. 89-90.
  • 7. Дмитрова К.М., Д’яченко Н.М. Реалізація покрокового за часом методу розв’язання системи інтегральних рівнянь задачі про зношування пружного шару при контакті. Збірка тез Десятої Всеукраїнської сімнадцяої регіональної конференції молодих дослідників«Актуальні проблеми математики та інформатики» (Запоріжжя, 25-26 квітня 2019). Запоріжжя, 2019. С. 73-74.
  • 8. Глушак М.Г., Д’яченко Н.М. Зв’язок між аналітичними розв’язками інтегральних рівнянь Фредгольма другого роду просторової контактної задачі про штампи з плоскою та неплоскою основами. Там же. Запоріжжя, 2019. С. 65-66.

   Навчально-методичні видання:

   • 1. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної: частина 2: навч. посіб. / С.М.  Гребенюк, М.І. Клименко, Н.М. Д’яченко, І.В. Красікова, О.О. Тітова, В.В. Леонтьєва. Запоріжжя: ЗНУ, 2013. 499 с. (Лист МОН України №1/11-10197 від 17.06.2013)
   • 2. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної: частина 1: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.М.  Гребенюк, Н.М. Д’яченко, М.І. Клименко, І.В. Красікова, О.О. Тітова, В.В. Леонтьєва. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 231 с. (Лист МОН України №1/11-1162 від 29.01.2014)
   • 3. Математичний аналіз: інтегральне числення функції багатьох змінних: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня«бакалавр» напрямів підготовки «Математика», «Прикладна математика», «Програмна інженерія» / С.М. Гребенюк, Н.М. Д’яченко, І.В. Красікова, Є.В. Панасенко. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 120 с.
   • 4. Крайові задачі теорії аналітичних функцій: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Математика» (за напрямами) / С.І. Гоменюк, С.М. Гребенюк, Н.М. Д’яченко, О.О. Тітова. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 91 с.
   • 5. Математичний аналіз: збірник завдань до самостійної роботи для студентів освітнього рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Прикладна математика», «Математика». / Н.М. Д’яченко, І.В. Красікова, О.О. Тітова, Ю.М.Стреляєв. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 76 с.
   • 6. Д’яченко Н.М. Математичний аналіз – ІІ: Числові та функціональні ряди: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Математика», «Середня освіта (Математика)» / Д’яченко Н.М., Красікова І.В., Панасенко Є.В. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 244 с.
   • 7. Д’яченко Н.М., Стреляєв Ю.М. Математичний аналіз – І: Вступ до аналізу: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Математика», «Середня освіта (Математика)». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 221 с.
   • 8. Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М., Красікова І.В. Математичний аналіз-2: Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних: методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Математика» освітньо-професійних програм «Математика», «Комп’ютерна математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 130 с.
   • 9. Гребенюк С. М., Д'яченко Н. М., Красікова І. В., Ткаченко І. Г. Функції скінченної варіації та інтеграл Рімана-Стілтьєса: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Математика" освітньо-професійної програми "Математика". Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 88 с.
   • 10. Красікова .І.В., Д'яченко Н. М. Функціональний аналіз та теорія міри й інтеграла  : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Математика» освітньо-професійної програми «Математика». Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 70 с.
 • Інформація надана математичним факультетом

  Д’яченко Наталія Миколаївна