Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Клименко Михайло Іванович

Клименко Михайло Іванович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра фундаментальної математики

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фундаментальної математики

Графік консультацій

 • Gjytlskjr 13:00
 • Dsdnjhjr 12:00
 • Cthtlf 09:10

Розклад

 • Gjytlskjr 13:00
 • Dsdnjhjr 12:00
 • Cthtlf 09:10

Дисципліни

 • Gjytlskjr sddkl dfsdsfd
 • Dsdnjhjr dsd212 kjsjwyt
 • Cthtlf flkqt fe

Біографія

Клименко Михайло Іванович народився 16 травня 1965 року у селі Миколай-Поле Запорізького району Запорізької області. Після закінчення там же середньої школи, у 1982 році вступив на фізико-математичний факультет Запорізького державного педагогічного інституту. У 1983-1985 рр. проходив строкову військову службу у рядах Збройних Сил, після закінчення служби у 1985 р. продовжив навчання у Запорізькому державному університеті на фізико-математичному факультеті. Закінчив навчання у 1989 році, отримавши диплом за спеціальністю «Математика», кваліфікація – «математик, викладач».

У 1989 році почав працювати на кафедрі прикладної математики ЗДУ на посаді асистента, у 1991 – 1994 рр. навчався у аспірантурі за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи», потім продовжив працю на посаді старшого викладача кафедри прикладної математики. З 1996-го по 2003-й роки працював на посаді старшого викладача кафедри теорії та практики менеджменту ЗДУ. З 2003 року – старший викладач кафедри математичного аналізу ЗДУ. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію «Чисельний аналіз хвильових процесів та стаціонарного деформування багатошарових циліндрів» за спеціальністю «Математичне моделювання і обчислювальні методи», у 2012 році отримав вчене звання доцента і зараз працює на посаді доцента кафедри фундаментальної математики.

Клименко М.І. викладає дисципліни «Математичний аналіз», «Оптимальне керування», «Застосування математичного апарату у економічних дослідженнях», «Математична економіка», «Методи аналізу економічного ризику». Коло наукових інтересів – механіка композитів, математичне моделювання економічних систем. Клименко М.І. є автором більше 60 методичних та наукових публікацій. Основну наукову діяльність він здійснює у межах наукової школи з механіки композитів, яку очолює проф., д.т.н. Гребенюк С.М. До основних наукових публікацій Клименка М.І. належать монографії (у співавторстві) «Ефективні механічні характеристики в’язкопружних композитів» та «Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів».

Наукова робота

Основні наукові публікації:

 • 1. Homeniuk S., Grebenyuk S., Klimenko M., Stoliarova A., Determining the effective characteristics of a composite with hollow fiber at longitudinal elongation // Eastern-European Journal, 6/7 (96). 2018, P. 6 – 12. (Scopus)
 • 2. Булат А.Ф., Дырда В.И., Гребенюк С.Н., Клименко М.И. Определение эффективных характеристик волокнистого вязкоупругого композита с трансверсально-изотропными составляющими // Проблеми міцності. Міжнародний науково-технічний журнал. 2019. №2. С. 15 – 25. (Scopus)
 • 3. Grebenyuk S., Klymenko M., Smoliankova T., Koval R. Effective Characteristics of the Multi-Modular Composites under Transverse Stretching // Actual Problems of Engineering Mechanics, Materials Science Forum. – Trans Tech Publication Ltd, 2019. – Vol. 968. – P. 511-518. (Scopus)
 • 4. Grebenyuk S.,Klymenko M.,Titova O. Mechanical properties of the composite with viscoelastic isotropic matrix and transversally isotropic fiber under transverse tension. // Mechanika 2016. Proceedings of the 21th international scientific conference. Kaunas University of Technology, Lithuania. – Kaunas. – 2016. S. 94 – 97. (Scopus)
 • 5. Grebenyuk S., Klymenko M., Smoliankova T., Kudin O The homogenization of multi-modular composites at their longitudinal deformation. Eastern European Journal of enterprise technologies, 2020. Vol. 3/7 (105). P. 19–28. (Scopus)
 • 6. Клименко М.І, Гребенюк С.М., Гоменюк С.І. Ефективні механічні характеристики в’язкопружних композитів: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 300 с.
 • 7. Гребенюк С.М., Гоменюк С.І., Клименко М.І. Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів. Монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 300 с.

Основні методичні публікації:

 • 1. Клименко М.І., Ткаченко І.Г., Панасенко Є.В. Математичний аналіз: інтегральне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки «Фізика», «Прикладна фізика». (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол №6 від 27. 01. 2016 р.) Запоріжжя: ЗНУ. 2016. 86 с.
 • 2. Клименко М.І., Панасенко Є.В., Ткаченко І.Г. Математичний аналіз: диференціальне числення. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Фізика», «Прикладна фізика» (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол №6 від 26.12. 2017 р.). Запоріжжя: 2018. 108 с.
 • 3. Клименко М.І., Швидка С.П., Кондрат’єва Н.О. Варіаційне числення та методи оптимізації. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Прикладна математика» освітньо-професійної програми «Прикладна математика» (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол № 12 від 23.06. 2020 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 93 с.
 • 4. Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М., Клименко М.І., Красікова І.В., Тітова О.О., Леонтьєва В.В. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Частина 1. Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – лист № 1/11–1162 від 29.01.2014 р.). Запоріжжя: ЗНУ. 2014. 231 с.
 • 5. Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М., Клименко М.І., Красікова І.В., Тітова О.О., Леонтьєва В.В. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Частина 2. Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – лист № 1/11–10197 від 17.06.2013 р.). Запоріжжя: ЗНУ. 2013. 499с.
 • 6. Клименко М.І., Панасенко Є.В., Стреляєв Ю.М., Ткаченко І.Г. Варіаційне числення та методи оптимізації. Навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Математика» (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол №3 від 28. 10. 2014 р.). Запоріжжя: ЗНУ. 2015. 84с.
 • 7. Гребенюк С.М., Тітова О.О., Клименко М.І., Полюга С.І., Стреляєв Ю.М. Операційне числення. Навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Математика» (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол № 12 від 23. 06. 2015р.). Запоріжжя: ЗНУ. 2015. 94 с.
 • 8. Гребенюк С.М., Стреляєв Ю.М., Клименко М.І. Тензорний аналіз. Навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Математика» (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол № 12 від 23. 06. 2015р.). Запоріжжя: ЗНУ. 2015. 88 с.
 • 9. Панасенко Є.В., Стреляєв Ю.М., Клименко М.І. Комплексний аналіз. Теорія рядів. Лишки та їх застосування. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки»Математика» (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол № 9 від 22.03.2016). Запоріжжя: ЗНУ. 2016. 74 с.

Інформація надана математичним факультетом

Клименко Михайло Іванович