Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Клименко Михайло Іванович

Клименко Михайло Іванович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • п’ятниця, 12:55 - 14:15
 • Дисципліни

  • Математичне моделювання складних систем.
  • Спеціальні розділи математичного моделювання.
  • Математичні моделі оптимізаційних задач.
  • Математичний аналіз.
  • Варіаційне числення та методи оптимізації.
  • Теорія ймовірностей.
  • Математична статистика.
  • Оптимальне керування.
  • Операційне числення.
  • Математична економіка.

  Біографія

  Клименко Михайло Іванович народився 16 травня 1965 року у селі Миколай-Поле Запорізького району Запорізької області. Після закінчення там же середньої школи, у 1982 році вступив на фізико-математичний факультет Запорізького державного педагогічного інституту. У 1983-1985 рр. проходив строкову військову службу у рядах Збройних Сил, після закінчення служби у 1985 р. продовжив навчання у Запорізькому державному університеті на фізико-математичному факультеті. Закінчив навчання у 1989 році, отримавши диплом за спеціальністю «Математика», кваліфікація – «математик, викладач».

  У 1989 році почав працювати на кафедрі прикладної математики ЗДУ на посаді асистента, у 1991 – 1994 рр. навчався у аспірантурі за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи», потім продовжив працю на посаді старшого викладача кафедри прикладної математики. З 1996-го по 2003-й роки працював на посаді старшого викладача кафедри теорії та практики менеджменту ЗДУ. З 2003 року – старший викладач кафедри математичного аналізу ЗДУ. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію «Чисельний аналіз хвильових процесів та стаціонарного деформування багатошарових циліндрів» за спеціальністю «Математичне моделювання і обчислювальні методи», у 2012 році отримав вчене звання доцента і зараз працює на посаді доцента кафедри фундаментальної та прикладної математики.

  Наукова робота

  ORCIDID: https://orcid.org/0000-0001-5065-0341

  Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205543773

  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=9YNBjXMAAAAJ

  Основні наукові публікації:

  1. Homeniuk S., Grebenyuk S., Klimenko M., Stoliarova A., Determining the effective characteristics of a composite with hollow fiber at longitudinal elongation // Eastern-European Journal, 6/7 (96). 2018, P. 6 – 12. (Scopus)
  2. Булат А.Ф., Дырда В.И., Гребенюк С.Н., Клименко М.И. Определение эффективных характеристик волокнистого вязкоупругого композита с трансверсально-изотропными составляющими // Проблеми міцності. Міжнародний науково-технічний журнал. 2019. №2. С. 15 – 25. (Scopus)
  3. Grebenyuk S., Klymenko M., Smoliankova T., Koval R. Effective Characteristics of the Multi-Modular Composites under Transverse Stretching // Actual Problems of Engineering Mechanics,  Materials Science Forum. – Trans Tech Publication Ltd, 2019. – Vol. 968. – P. 511-518. (Scopus)
  4. Grebenyuk S.,Klymenko M.,Titova O. Mechanical properties of the composite with viscoelastic isotropic matrix and transversally isotropic fiber under transverse tension. // Mechanika 2016. Proceedings of the 21th international scientific conference. Kaunas University of Technology, Lithuania. – Kaunas. – 2016. S. 94 – 97. (Scopus)
  5. Grebenyuk S., Klymenko M., Smoliankova T., Kudin O The homogenization of multi-modular composites at their longitudinal deformation. Eastern European Journal of enterprise technologies, 2020. Vol. 3/7 (105). P. 19–28. (Scopus)
  6. Клименко М.І, Гребенюк С.М., Гоменюк С.І. Ефективні механічні характеристики в’язкопружних композитів: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 300 с.
  7. Гребенюк С.М., Гоменюк С.І., Клименко М.І. Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів. Монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 300 с.
  8. Клименко М.І., Гоменюк С.І., Гребенюк С.М., Кудін О.В. Визначення ефективних релаксаційних характеристик в’язкопружного трансверсально-ізотропного волокнистого композиту при поздовжньому зсуві. // Вісник Херсонського національного технічного університету. № 2(69). Частина 2. 2019 р. С. 75-80.
  9.  Гаценко А.В., Клименко М.І., Корзюков М.О., Діоба Н.О. Гомогенізація в’язкопружного трансверсально-ізотропного композиту. // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2019. № 2. С. 21–28.
  10. Grebenyuk S.M., Smoliankova T.M., Klymenko M.I. Model of homogenization of the multi-modular transtropic fibrous composite. Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Фізико-математичні науки. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». № 2. 2020 р. С. 5-10.
  11. Grebenyuk S., Klymenko M., Smoliankova T., Kudin O The homogenization of multi-modular composites at their longitudinal deformation. Eastern European Journal of enterprise technologies, 2020. Vol. 3/7 (105). P. 19–28. (Scopus)
  12. Булат А.Ф., Дирда В.І., Гребенюк С.М., Клименко М.І. Визначення ефективних характеристик волокнистого композиту з урахуванням особливостей в’язкопружного деформування компонентів. // Проблеми міцності. Міжнародний науково-технічний журнал. 2020. № 5. С. 5 – 14. (Scopus)
  13. Математичні моделі та прогнозування руйнівних навантажень в ракетно-космічних системах: колективна монографія / за ред. О.В.  Дегтярьова. В.З. Грищака, В.М. Сіренка. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 260 с.
  14. Мізерна О.Л., Гребенюк С.М., Клименко М.І. Визначення напружено-деформованого стану конструкцій з в’язкопружних волокнистих композиційних матеріалів на основі матриці жорсткості просторово-часового скінченного елемента // Геотехнічна механіка. Міжвідомчий збірник наукових праць. Дніпро: Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. Випуск 157. 2021. С. 140 – 151.
  15. Bulat A.F.Dyrda V.I.Grebenyuk S.M.Klymenko M.I. Numerical Simulation of Viscoelastic Deformation of Rubber Shock Absorbers Based on the Exponential Law. Strength of Materials, 2022, 54(5), pp. 776–784. (Scopus)
  16.  Артеменко А.О., Клименко М.І., Скрипник К.В. Математичне моделювання термов’язкопружних властивостей волокнистих транстропних композитів. Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Science, Education: Topical, Issues and Modern Aspects», Tallinn, Februare, 2023, №142, pp. 415-418.
  17.  Арешкін Є.К., Клименко М.І. Математичне моделювання механічних властивостей  різномодульних в’язкопружних композитів. Proceeding of the 2ng International Scientific and Practical Conference «Diversity and Inclusion in Scientific area». Warsaw, Poland, Januare 26-28, 2023. P. 589-592.

  Основні методичні публікації:

  • Клименко М.І., Ткаченко І.Г., Панасенко Є.В. Математичний аналіз: інтегральне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки «Фізика», «Прикладна фізика». (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол №6 від 27. 01. 2016 р.) Запоріжжя: ЗНУ. 2016. 86 с.
  • Клименко М.І., Панасенко Є.В., Ткаченко І.Г. Математичний аналіз: диференціальне числення. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Фізика», «Прикладна фізика» (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол №6 від 26.12. 2017 р.). Запоріжжя: 2018. 108 с.
  • Клименко М.І., Швидка С.П., Кондрат’єва Н.О. Варіаційне числення та методи оптимізації. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Прикладна математика» освітньо-професійної програми «Прикладна математика» (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол № 12 від 23.06. 2020 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 93 с.
  • Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М., Клименко М.І., Красікова І.В., Тітова О.О., Леонтьєва В.В. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Частина 1. Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – лист № 1/11–1162 від 29.01.2014 р.). Запоріжжя: ЗНУ. 2014. 231 с.
  • Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М., Клименко М.І., Красікова І.В., Тітова О.О., Леонтьєва В.В. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Частина 2. Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – лист № 1/11–10197 від 17.06.2013 р.). Запоріжжя: ЗНУ. 2013. 499с.
  • Клименко М.І., Панасенко Є.В., Стреляєв Ю.М., Ткаченко І.Г. Варіаційне числення та методи оптимізації. Навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Математика» (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол №3 від 28. 10. 2014 р.). Запоріжжя: ЗНУ. 2015. 84с.
  • Гребенюк С.М., Тітова О.О., Клименко М.І., Полюга С.І., Стреляєв Ю.М. Операційне числення. Навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Математика» (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол № 12 від 23. 06. 2015р.). Запоріжжя: ЗНУ. 2015. 94 с.
  • Гребенюк С.М., Стреляєв Ю.М., Клименко М.І. Тензорний аналіз. Навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Математика» (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол № 12 від 23. 06. 2015р.). Запоріжжя: ЗНУ. 2015. 88 с.
  • Панасенко Є.В., Стреляєв Ю.М., Клименко М.І. Комплексний аналіз. Теорія рядів. Лишки та їх застосування. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Математика» (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол № 9 від 22.03.2016). Запоріжжя: ЗНУ. 2016. 74 с.
  • Панасенко Є.В., Клименко М.І., Д’яченко Н.М. Математичний аналіз. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» освітньо-професійної програми «Програмна інженерія» (затверджено Вченою радою ЗНУ, протокол №4 від 29.11. 2022 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2022, 97 с.
  Інформація надана математичним факультетом

  Клименко Михайло Іванович