Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Панасенко Євген Валерійович

Панасенко Євген Валерійович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра фундаментальної математики

 кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу

Дисципліни

 • Математичний аналіз.
 • Комплексний аналіз.
 • Методи розв’язання некоректних задач.
 • Математичне програмне забезпечення.
 • Сучасні мови програмування.
 • Застосування сучасних мов програмування до розв’язування математичних задач.

Біографія

Освіта:

вища

Запорізький національний університет, математичний факультет, 2006 р., магістр за спеціальністю 8.080101 «Математика», спеціалізація – математичний аналіз. Аспірантура Запорізького національного університету, спеціальність – 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», 2010 р.

Дисертація:

кандидатська дисертація зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння: «Нормально розв’язні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь в банаховому просторі», рік захисту – 2012 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Наукова робота

Наукові інтереси:

 • Крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь у нескінченновимірних просторах.
 • Операторно-диференціальні рівняння у нескінченновимірних просторах.
 • Теорія узагальнено-обернених операторів.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 53, у тому числі: 1 монографія, 10 навчальних посібників.

 • 1. Boichuk O.A., Panasenko E.V. Boundary-value problems for differential equations in a Banach space. Nonlinear Oscillations. 2009. Vol. 12, No. 1, P. 3-15. DOI: https://doi.org/10.1007/s11072-009-0055-7
 • 2. Boichuk O.A., Panasenko E.V. Weakly perturbed boundary-value problems for differential equations in a Banach space. Nonlinear Oscillations. 2010. Vol. 13, No. 3, P. 291-304. DOI: https://doi.org/10.1007/s11072-011-0115-7
 • 3. Boichuk O.A., Panasenko E.V. Weakly nonlinear boundary-value problems for differential equations in a Banach space in the critical case. Nonlinear Oscillations. 2010. Vol. 13, No. 4, P. 483-496. DOI: https://doi.org/10.1007/s11072-011-0127-3
 • 4. Panasenko E.V., Pokutnyi O.O. Boundary-value problems for differential equations in Banach spaces with unbounded operator in the linear part. Journal of Mathematical Sciences. 2014. Vol. 203. No. 3. P. 366-374. DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-014-2139-x
 • 5. Panasenko E.V., Pokutnyi O.O. Boundary-value problems for the Lyapunov equation in Banach spaces. Journal of Mathematical Sciences. 2017. Vol. 223. No 3. P. 298-304. DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-017-3356-x
 • 6. Panasenko E.V., Pokutnyi O.O. Bifurcation Conditions for the Solutions of the Lyapunov Equation in a Hilbert Space. Journal of Mathematical Sciences. 2019. Vol. 236. No. 3. P. 313-332. DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-018-4113-5
 • 7. Panasenko E.V., Pokutnyi O.O. Nonlinear Boundary-Value Problems for the Lyapunov Equation in the Space Lp. Journal of Mathematical Sciences. 2020. Vol. 246, No. 3, pp. 394-409. DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-020-04747-8
 • 8. Чопоров С. В., Кудін О. В., Панасенко Є. В., Грищак Д. Д., Ігнатченко М. С. Математичне забезпечення інженерного аналізу об’єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій: монографія [за наук. ред. С. В. Чопорова]. Херсон: Видавничій дім «Гельветика», 2020. 300 с.

Участь у конференціях:

 • 1. Панасенко Є.В. Про випадок d–нормально-розв’язних крайових задач для диференціальних рівнянь в просторі lp. Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди (8-13 червня 2009, м. Чернівці, Україна): тези доповідей. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2009. С.129-131.
 • 2. Панасенко Є.В. Про існування розв’язків слабко нелінійної крайової задачі в банаховому просторі. Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (13-15 травня 2010 р., м. Київ, Україна): тези доповідей. Київ: Національний технічний університет України «КПІ», 2010. С.309.
 • 3. Panasenko Y.V. Solutions of weakly perturbed linear boundary-value problems in the Banach space. International scientific conference: “Differential equations and their applications” (June 8-10, 2011). Materials of International scientific conference dedicated to the 65 years of differential and integral equations department of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2011. P.174.
 • 4. Панасенко Є.В. Крайові задачі в теорії оптимального керування. XVI Міжнародна конференція “Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем” (DSMSI-2013), (29-31 травня 2013, м. Київ, Україна): тези доповідей. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. С.119.
 • 5. Panasenko Y.V., Pokutnyi O.O. Bifurcation conditions of solutions of boundary-value problem for the Lyapunov equation in the Hilbert space. International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications. Cherkasy, Ukraine. Book of Abstracts (October 17-19, 2017). Vinnytsia: Vinnytsia: Vasyl’ Stus Donetsk National University, 2017. P. 69-70.

Інформація надана математичним факультетом

Панасенко Євген Валерійович