Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Ткаченко Ірина Григорівна

Ткаченко Ірина Григорівна

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра фундаментальної математики

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фундаментальної математики 

Дисципліни

 • математичний аналіз;
 • шкільний курс математики та методика його викладання;
 • практикум з розв’язання задач елементарної математики;
 • функціональний аналіз;
 • варіаційне числення;
 • методи обчислень;
 • дослідження операцій та математична економіка;
 • основи теорії стійкості;
 • застосування комп’ютерних технологій до розв’язування задач аналізу;
 • практикум з програмування.

Біографія

Закінчила в 2003 році Запорізький державний університет за спеціальністю «Математика» (магістр математики). В 2008 році захистила кандидатську дисертацію «Розв’язання основних та мішаних крайових задач термопружності для багатошарових основ». У 2011 році отримала вчене звання «доцент». На кафедрі працює з березня 2009 року, спочатку на посаді асистента (2009), потім – старшого викладача (2009-2010), з вересня 2010 року – на посаді доцента.

Кандидатська дисертація:

«Розв’язання основних та мішаних крайових задач термопружності для багатошарових основ» (2008, Донецький національний університет)

Наукова робота

Наукові інтереси: задачі термопружності для багатошарових основ, отримання формул для обчислення інтегралів, методика викладання математики.

Основні наукові роботи (публікації):

 • 1. Spytsia O., Gomenyuk S., Tkachenko I., Zinoveyev I. The Analytical and Numerical Approaches to Solve the Axisymmetric Contact Problem of Pressing a Stamp into an Elastic Multilayer Plate // International Journal Of Mechanical Engineering And Information Technology. 2017. Vol. 05, Issue 12. P.1750-1754. http://www.igmpublication.org/ijmeit%20issue/v5-i12/2%20ijmeit.pdf
 • 2. Antonenko N., Tkachenko I. Plane Thermoelastic Deformation of a Multilayer Foundation with Non-Ideal Thermal Contact between its Layers // Materials Science Forum. 2019. 968. P. 486-495. (Scopus) https://www.scientific.net/MSF.968.486.pdf https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.486
 • 3. Антоненко Н., Ткаченко І. Плоска термопружна деформація шаруватої плити з неідеальним тепловим контактом між шарами // Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій: Друга міжнар. наук.-техн. конф. пам’яті академіка НАН України В. І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження), Дніпро, 10-12 жовтня 2019 р. : тези доп. Дніпро, 2019. С. 53-54.
 • 4. Антоненко Н., Ткаченко І. Плоска стаціонарна задача теплопровідності для багатошарової плити з неідеальним тепловим контактом між шарами // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: 10 Міжнар. наук. конф., Львів, 17-19 вересня 2019 р. : збірник наук. праць / за заг. ред. Р.М. Кушніра і Г.С. Кіта. Львів: Ін-т прикл. проблем мех. і матем. ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2019. Вип. 5. С. 96-97.
 • 5. Антоненко Н.М., Ткаченко І.Г. Плоска термопружна деформація двошарової основи з неідеальним тепловим контактом між шарами // Інформатика, математика, автоматика ІМА: наук.-техн. конф., Суми, 23-26 квітня 2019 р. Суми : Сумський держ. ун-т. С. 186.
 • 6. Антоненко Н.М., Ткаченко І.Г., Долгорукий П.Ю. Плоска термопружна деформація багатошарової основи з неідеальним тепловим контактом між шарами // Актуальні проблеми інженерної механіки : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 20-24 травня 2019 р. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. Одеса : ОДАБА, 2019. С. 16-19.
 • 7. Шупчинська К.С., Олійник О.М., Ткаченко І.Г., Антоненко Н.М. Напрямки підвищення енергоефективності тришарового покриття теплиць // Наукові праці НУХТ. 2020. Т. 26, № 4. С.140-148. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32053/1/Tom_26_%234.pdf Профіль в SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196959231 Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=jPU4UPIAAAAJ&hl=ru ORCID: 0000-0002-4232-2484

Інформація надана математичним факультетом

Ткаченко Ірина Григорівна