Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Стрєляєв Юрій Михайлович

Стрєляєв Юрій Михайлович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра фундаментальної математики

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фундаментальної математики

Дисципліни

 • Вища математика,
 • Основи вищою математики,
 • Інтегральні рівняння,
 • Основи векторного і тензорного аналізу,
 • Основи векторного і тензорного аналізу у фізиці,
 • Застосування комп’ютерних технологій до розв’язку задач аналізу,
 • Підготовка учнів до олімпіад і конкурсів з математики.

Біографія

Народився 7 листопада 1965 року в м. Запоріжжя.

У 1983 р. закінчив Запорізьку середню школу №28.

У 1991 р. закінчив механіко-математичний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «механіка».

У серпні 1991 р. прийнятий на посаду асистента кафедри математичного аналізу Запорізького державного університету. З вересня 2006 року переведений на посаду старшого викладача кафедри математичного аналізу Запорізького національного університету. У 2017 році захистив кандидатську дисертацію «Розв’язання контактних задач про взаємодію пружних тіл з урахуванням тертя кулона у квазістатичній постановці» та здобув науковий ступень кандидата фізико-математичних наук. З вересня 2019 р. працює на посаді доцента кафедри фундаментальної математики Запорізького національного університету. Постійний член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

Наукова робота

Тематика:

контактні задачі теорії пружності, інтегральні рівняння, методи нелінійного функціонального аналізу. Має більш 50 публікацій, зокрема 10 статей у фахових виданнях, 2 статті у іноземних виданнях, 15 навчальних посібників. Керує науково-дослідною роботою аспірантів і студентів.

Основні праці:

 • 1. Александров А.И., Стреляев Ю.М. Метод нелинейных граничных интегральных уравнений для контактных задач теории упругости. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014. №. 3 (7). С. 36-40.
 • 2. Стреляев Ю.М. Решение квазистатической контактной задачи теории упругости с учетом трения. Вісник ЗНУ. Математичне моделювання і прикладна механіка. Фізико-математичні науки. 2014. № 2. С.161-172.
 • 3. Стреляєв Ю.М., Панасенко Є.В., Клименко М.І. Комплексний аналіз: диференціальне та інтегральне числення функції комплексної змінної: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2014. –113 с.
 • 4. Александров О.І., Стреляєв Ю.М., Александров І.О. Вибрані питання нелінійного функціонального аналізу і теорії операторів: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр» і «спеціаліст» спеціальності «Математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 73 с.
 • 5. Стреляев Ю.М. Задача о контакте упругих тел с учетом трения при сложном нагружении. Вісник ЗНУ. Математичне моделювання і прикладна механіка. Фізико-математичні науки. 2015. № 3. С. 255-265.
 • 6. Гребенюк С.М., Стреляєв Ю.М., Клименко М.І. Тензорний аналіз: навчальний посібник для студентів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки «Математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 90 с.
 • 7. Стреляев Ю.М. Метод нелинейных граничных интегральных уравнений для решения квазистатической контактной задачи о взаимодействии упругих тел при наличии кулонова трения. Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 2016. T. 20, № 2. С. 306–327. DOI: https://doi.org/10.14498/vsgtu1471
 • 8. Стреляев Ю.М. Чисельний розв’язок задачі про контакт пружних тіл під дією нормального і дотичного навантажень. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2016. Вип. 24. С. 100–110.
 • 9. Стреляев Ю.М. Розв’язання контактних задач про взаємодію пружних тіл з урахуванням тертя Кулона у квазістатичній постановці: Дис. к.ф.-м.н. Запоріжжя, 2017. 164 с.
 • 10. Панасенко Є.В., Стреляєв Ю.М., Клименко М.І. Комплексний аналіз: Теорія рядів. Лишки та їх застосування: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Математика». – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. 74 с.
 • 11. Стреляєв Ю.М., Клименко М.І., Стреляєв О.Ю. Контакт плоского циліндричного штампа з пружним півпростором при немонотонному навантажуванні з урахуванням тертя. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2018. № 2. С. 142–151. DOI: 10.26661/2413-6549-2018-2-15
 • 2. Д’яченко Н.М. Стреляєв Ю.М. Математичний аналіз – І: Вступ до аналізу: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Математика», «Середня освіта (Математика)» Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 224 с.
 • 13. Streliaiev Y., Titova O. Indentation of a Circular Cylindrical Punch with a Curved Base into an Elastic Half-Space in the Presence of Coulomb Friction // In Proc. of the 24th Int. Sci. Conf. Mechanika-2019, 2019, pp. 136-140.
 • 14. Streliaiev Y.M. Contact of elastic bodies taking into account friction and loading history // International periodic scientific journal SWorldJournal, Issue №2, Part 2, October 2019, pp. 58-64. DOI: 10.30888/2410-6615.2019-02-02-013 58
 • 15. Стреляєв Ю.М., Тітова О.О. Контакт зі зчепленням і проковзуванням циліндричного плоского штампа з заокругленим краєм та пружного півпростору. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2020. №1. С. 86–92. DOI: https://doi.org/10.26661/2413-6549-2020-1-11

Інформація надана математичним факультетом

Стрєляєв Юрій Михайлович