Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Лісняк Андрій Олександрович

Лісняк Андрій Олександрович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра програмної інженерії

Завідувач кафедри, кандидат фіз.-мат.наук, доцент

Контакти

Розклад консультацій

 • щопонеділка 11:25 – 12:55
 • Дисципліни

  • Front-end технології.
  • Фреймворки JavaScript для вебпрограмування.
  • Agile-методи розробки програмного забезпечення.

  Біографія

  Народився 30 липня 1982 р. у місті Запоріжжя. Після закінчення школи у 2000 р. вступив до математичного факультету Запорізького національного університету.

  У 2005 р. отримав диплом спеціаліста прикладної математики. З 2005 по 2008 рр. навчався у аспірантурі Запорізького національного університету за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

  З 2008 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри програмної інженерії ЗНУ.

  У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Трикутні скінченні елементи у математичному моделюванні геометричних об’єктів на базі теорії R-функцій» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

  З 2015 р. завідувач кафедри математичного моделювання (сучасна назва: кафедра програмної інженерії).

  Відомості щодо підвищення кваліфікації:

  1. З 01 серпня по 02 вересня 2022 року пройдено стажування за програмою «EPAM Teachers Internship Online Program 2022» від Асоціації ІТ України та компанії EPAM Systems в обсязі 180 годин, отримано сертифікат № 953 виданий Асоціацією ІТ України та EPAM Systems.

  2. Куявський університет, (Влоцлавек, Польща), «Інноваційні методи організації освітнього процесу для здобувачів технічної освіти в Україні та країнах ЄС», 16.11.2020-28.11.2020.

  Наукова робота

  Наукові інтереси: геометричне моделювання, програмна інженерія, проектування та розробка вебдодатків.

  Наукова робота

  1. Фалькевич В. Г., Лісняк А. О. Методологія інвалідації кешу у мікросервісній архітектурі веб додатків. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2023. Т. 34(73). № 1. C. 34–40. URL: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/archive.

  2. Лісняк А. О., Фалькевич В. Г. Архітектурні рішення для створення сучасних веб-додатків. Міжнародна науково-технічна конференція Інформаційні системи та технології. 2022. Т. 1. № 11. C. 10–15. URL: https://istconf.sedep.online/archive/ist_2022_part_2.pdf.

  3. Чопорова О. В., Чопоров С. В., Лісняк А. О. Using Machine Learning TO Predict the Stress-strain State of a Circular Plate. Прикладні питання математичного моделювання. 2021. Т. 4. № 2.2. C. 196–205. URL: https://ojs.kntu.net.ua/index.php/aqmm/issue/view/8. (Index Copernicus, Google Scholar, Index Copernicus International, Категорія Б). Категорія Б

  4. Lisnyak A. O., Choporova O. V. Using Machine Learning to Predict the Stress-strain State of a Rectangular Plate with a Circular Cut-out. CEUR Workshop Proceedings. 2020. Т. 2791. C. 1–6. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098720535&origin=resultslist&sort=plf-f&src="http://sites.znu.edu.ua/staff/s&st1=&st2=&sid=80dfe74813393a8626e1696d73fee20a&sot=b&sdt=b&sl=112&s=TITLE+%28Using+machine+learning+to+predict+the+stress-strain+state+of+a+rectangular+pl. (SCOPUS). Категорія SCOPUS

  5. Чопорова О. В., Чопоров С. В., Лісняк А. О. Використання машинного навчання для прогнозування напружено-деформованого стану квадратної пластинки. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2019. № 2(69). C. 192–201. URL: https://mkmm.org.ua/upload/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A5%D0%9D%D0%A2%D0%A3%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%203.pdf. Категорія Б

  6. Тимофєєва А. Є., Кудін О. В., Кривохата А. Г., Лісняк А. О. Автоматичне анотування зображень за допомогою нейронних мереж. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2019. Т. 30 (69). № 2, частина 1. C. 214–220. URL : http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/part_1/36.pdf. Категорія FAHOVYI

  7. Choporov S. V., Homeniuk S. I., Kudin O. V., Lisnyak A. О. Design Patterns for Object-Oriented Scientific Software. CEUR Workshop Proceedings. 2018. Т. 2105. C. 441-444. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2105/10000441.pdf. (SCOPUS). Категорія SCOPUS

  Участь у науково-практичних конференціях різного рівня:

  1. Науково-практична конференція «Сучасні розрахунково-експериментальні методи визначення характеристик ракетно-космічної техніки» (Україна, Дніпро, 10-12 грудня 2019 р.).

  2. .8-ма Міжнародна науково-технічна конференція. «Інформаційні системи та технології ІСТ-2019». (Україна, Харків – Коблеве, 9-14 вересня 2019 р.).

  3. VI Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії. (Україна, Київ, 20 грудня 2019 року).

  4. ХІХ Міжнародна конференція з математичного моделювання, присвячена 250-річчю з дня народження Жана Батиста Фур'є. (Україна, Херсон, 17-21 вересня 2018 року).

  5. Тринадцята Всеукраїнська, двадцята регіональна наукова конференція молодих дослідників Актуальні проблеми математики та інформатики. (Україна, м. Запоріжжя, 17 червня 2022 р.).

  SCOPUS Profile: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202443807

  Google Scholar Profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SKeMlFYAAAAJ

  Інформація надана математичним факультетом

  Лісняк Андрій Олександрович