Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Гоменюк Сергій Іванович

Гоменюк Сергій Іванович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра програмної інженерії

Доктор технічних наук, професор, декан математичного факультету

Контакти

Розклад консультацій

 • щопонеділка 9:35 – 10:55
 • Дисципліни
  • Технології розробки програмного забезпечення
  • Паралельні та розподіленні обчислення
  • Програмне забезпечення досліджень прикладної математики
  • Віртуалізація експериментів.

  Біографія

  Народився 12 березня 1971 р. у місті Запоріжжя. Після закінчення школи у 1988 р. поступив на фізико-математичний факультет Запорізького державного університету.

  У 1993 р. отримав диплом спеціаліста прикладної математики. З 1993 по 1996 рр. навчався в аспірантурі Запорізького державного університету за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

  З 1996 р. по теперішній час обіймав посади асистента, старшого викладача, доцента та професора кафедри програмної інженерії ЗНУ.

  У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Інструментальна система аналізу задач теорії пружності та пластичності» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

  У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему «Об'єктно-орієнтовані моделі і методи аналізу механічних процесів у системі автоматизації проектування» за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт.

  З 2002 р. – декан математичного факультету Запорізького національного університету.

  Відомості щодо підвищення кваліфікації:

  1. З 01 серпня по 02 вересня 2022 року пройдено стажування за програмою «EPAM Teachers Internship Online Program 2022» від Асоціації ІТ України та компанії EPAM Systems в обсязі 180 годин, отримано сертифікат № 901 виданий Асоціацією ІТ України та EPAM Systems.

  2. Підвищення кваліфікації за програмою Школи педагогічної майстерності ЗНУ з теми «Організаційне та навчально-методичне забезпечення діяльності закладу вищої освіти в контексті нормативної бази освітнього процесу» з 24 жовтня по 6 листопада 2022 року, обсягом 2 кредити ЄКТС (наказ №277 від 24.10.2022 р.). Сертифікат про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників СС 02125243/46-22 від 07.11.2022 р.

  Наукова робота

  Наукові інтереси: математичне моделювання, програмна інженерія, проектування та розробка інформаційних та CAD систем.

  Наукова робота

  1. Чопоров С. В., Ігнатченко М. С., Кудін О. В., Кривохата А. Г., Гоменюк С. І. Реалізація скінченно-елементної бібліотеки класів з використанням узагальненого програмування. Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2021. № 2. C. 164–173. URL : https://doi.org/10.15588/1607-3274-2021-2-17. (Web of Science, Index Copernicus, НБУ імені В.І. Вернадського, Vernadsky National Library, Google Scholar). Категорія А.

  2. Сhoporov S. V., Homeniuk S. I., Grebenyuk S. M., Kudin O. V. Development of a method for triangulation of inhomogeneous regions represented by functions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. № 4(4-100). C. 21–27. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/174010. (SCOPUS). Категорія А

  3. Homeniuk S., Grebenyuk S., Klimenko M., Stoliarova A. Determining the effective characteristics of a composite with hollow fiber at longitudinal elongation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 6/7 (96). P. 6–12. URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.143406. (SCOPUS).

  4. Choporov S. V., Homeniuk S. I., Kudin O. V., Lisnyak A. O. Design Patterns for Object-Oriented Scientific Software. CEUR Workshop Proceedings. 2018. Т. 2105. C. 441–444. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2105/10000441.pdf. (SCOPUS). Категорія SCOPUS

  5. Choporov S. V., Homeniuk S. I., Grebenyuk S. M. Optimized Smoothing of Discrete Models of the Implicitly Defined Geometrical Objects' Surfaces. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Т. 3/4. № 93. C. 52-60. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/130787/132859. (SCOPUS). Категорія А.

  Участь у науково-практичних конференціях різного рівня:

  1. XІI Міжнародна конференція з математичного моделювання, присвячена 450-річчю з дня народження Йогана Кеплера, МКММ_2021. (Україна, смт. Лазурне, Херсонської обл., 13-17 вересня 2021 р.).

  2. 9th International Conference "Information Control Systems & Technologies" (Odessa, Ukraine, September 24-26, 2020).

  3. VII Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки». (Україна, м. Одеса, 12-15 травня 2020 р.)

  4. Науково-практична конференція «Сучасні розрахунково-експериментальні методи визначення характеристик ракетно-космічної техніки» (Україна, Дніпро, 10-12 грудня 2019 р.).

  5. Друга міжнародна науково-технічна конференція пам’яті академіка НАН України В. І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження) «Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій» (Україна, м. Дніпро, 10-12 жовтня 2019

  SCOPUS Profile: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195462100

  Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?user=eaWsk8wAAAAJ

  Інформація надана математичним факультетом

  Гоменюк Сергій Іванович