Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Мухін Віталій Вікторович

Мухін Віталій Вікторович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра програмної інженерії

кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни

    Програмування комп’ютерної графіки у Web
  • Основи Web-дизайну
  • Практикум з програмування
  • Проектний практикум
  • Професійно-орієнтована підготовка

Біографія

Народився 9 червня 1971 р. у м.Запоріжжя. Після закінчення школи у 1988 р. вступив до математичного факультету Запорізького державного університету.

у 1993 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Прикладна математика»;

02.11.1996 – 03.05.1999 – асистент кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій Запорізького державного університету;

04.05.1999 – 31.08.2003 – старший викладач кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій;

01.09.2003 – 16.05.2005 – старший викладач кафедри математичного моделювання;

1.04.2011 – 31.08.16 – доцент кафедри математичного моделювання;

1.09.16 – до цього часу – доцент кафедри програмної інженерії.

З 1993 по 1996 рік навчався в аспірантурі (денна форма навчання).

У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06. – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології за темою «Інформаційна технологія візуалізації функцій двох змінних».

У 2013 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри математичного моделювання.

Наукова робота

Наукові інтереси: Комп’ютерна графіка, геометричне моделювання, програмна інженерія.

Публікації

  • Мухін В.В., Кондрат’єва Н.О., Леонтьєва В.В., Король М.В. Оптимізований варіант фільтрації зображень. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки.. 2016. № 1. C. 116–120. URL: http://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id= 5&lang=ukr&category_id=1213. (Index Copernicus).
  • Мухін В.В., Дьяченко Н.Н., Мистюк В.Ю., Юрченко А.К. Решение плоской контактной задачи с учетом трения и шероховатости, деформирующейся по нелинейным законам. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки.. 2018. №2. C. 29–43. URL: http://visnykznu.org/issues/2018/2018-mf-2/6.pdf. (Index Copernicus).
  • Макаров В.С., Мухін В.В., Тітова О.О. Розробка Android програми віддаленого управління світлом за допомогою Arduino. Актуальні проблеми математики та інформатики. Збірка тез доповідей Одинадцятої Всеукраїнської, вісімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників (Запоріжжя, 23-24 квітня 2020). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. C. 43–44.
  • Славенко М.М., Мухін В.В. Розробка електронного навчального посібника з дисципліни «Програмування комп’ютерної графіки в Web». Актуальні проблеми математики та інформатики. Збірка тез доповідей Одинадцятої Всеукраїнської, вісімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників (Запоріжжя, 23-24 квітня 2020). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. C. 54–55.

Інформація надана математичним факультетом

Мухін Віталій Вікторович