Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Чопоров Сергій Вікторович

Чопоров Сергій Вікторович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра комп’ютерних наук Кафедра програмної інженерії

Професор кафедри програмної інженерії, доктор технічних наук, професор

Дисципліни

 • Бази даних
 • Організація і функціонування ЕОМ
 • Основи програмної інженерії
 • Паралельне програмування
 • Паралельні та розподілені обчислення

Біографія

Народився 27 вересня 1985 року в місті Запоріжжя. У 2002 році закінчив загальноосвітню школу № 62 міста Запоріжжя. З 2002 р. по 2007 р. навчався на математичному факультеті Запорізького національного університету. Протягом навчання було призначено Стипендію Президента України (2006) і Стипендію мера міста Запоріжжя (2007). У 2007 році отримав кваліфікацію «Магістр прикладної математики. Викладач вищої школи».

З 2007 р. по 2010 р. С.В. Чопоров навчався в аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. У 2011 р. захищена кандидатська дисертація на тему: «Математичне моделювання геометричних об’єктів з використанням R-функцій» (спеціалізована вчена рада Д 64.052.02 Харківського національного університету радіоелектроніки). Рішенням Атестаційної колегії МОНмолодьспорту України присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (наказ МОНмолодьспорту України від 29.03.2012 № 378).

У 2019 року захистив докторську дисертацію «» (спеціалізована вчена рада Д 64.052.02 Харківського національного університету радіоелектроніки). Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» (наказ МОНУ від 16.12.2019 № 1573).

Наукова робота

Автор понад 100 наукових робіт, серед яких 7 монографій:

 • Построение дискретных моделей геометрических объектов: монография / В.М. Колодяжный, Д.А. Лисин, А.А. Лисняк, С.В. Чопоров. – Харьков: ХНАДУ, 2013. – 268 с.
 • Функциональный поход к геометрическому моделированию технических систем / С. В. Чопоров, С. Н. Гребенюк, С. И. Гоменюк, Д. Д. Грищак, М. А. В. Аль-Омари, Х. Х. Алатамнех. – Запорожье: Запорожский национальный университет, 2016. – 176 с.
 • 3. Гоменюк С. І., Чопоров С. В., Аль-Атамнех Б. Г. М. Математичне моделювання геометричних об’єктів у паралельних комп’ютерних системах: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 116 с.
 • Чопоров С. В. Дискретные модели форм технических объектов: монография. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 324 с.
 • Кудін О. В., Сторожук С. В., Чопоров С. В. Наближені аналітичні та чисельні методи аналізу міцності тришарових тонкостінних конструкцій. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 160 с.
 • Математичне забезпечення інженерного аналізу об’єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій: монографія / С. В. Чопоров, О. В. Кудін, Є. В. Панасенко, Д. Д. Грищак, М. С. Ігнатченко [за наук. ред. проф. С. В. Чопорова]. Херсон: Видавничій дім «Гельветика», 2020. 300 с.
 • Кривохата А. Г., Кудін О. В., Чопоров С. В. Нейромережеві математичні моделі у задачах обробки звукових сигналів. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 120 с.

Наукові інтереси Математичне моделювання, машинне навчання, нейронні мережі, паралельні обчислення, нейро-еволюційні методи.

Наукові профілі

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191838517

https://orcid.org/0000-0001-5932-952X

https://scholar.google.com/citations?user=mwV6KGgAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Sergey_Choporov

Інформація надана математичним факультетом

Чопоров Сергій Вікторович