Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Кудін Олексій Володимирович

Кудін Олексій Володимирович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра програмної інженерії

Доцент кафедри програмної інженерії. Кандидат фізико-математичних наук. Доцент

Контакти

Графік консультацій

    щопонеділка 11:25 – 12:45

Дисципліни

  • Нейронні системи і мережі.
  • Глибинне навчання.
  • Нейронні мережі.
  • Методи штучного інтелекту.

Біографія

Народився 28 серпня 1986 р. у місті Запоріжжя. Після закінчення школи у 2003 р. вступив до математичного факультету Запорізького національного університету.

У 2008 отримав диплом спеціаліста прикладної математики. З 2008 по 2011 рр. навчався у аспірантурі Запорізького національного університету за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. З 2011 р. працював викладачем у Економіко-правничому коледжі ЗНУ.

З 2014 р. асистент, старший викладач, доцент кафедри програмної інженерії ЗНУ.

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Напружено-деформований стан і стійкість тришарових пластbн та оболонок з нелінійно-пружним заповнювачем» за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.

Відомості щодо підвищення кваліфікації:

1. З 01 серпня по 02 вересня 2022 року пройдено стажування за програмою «EPAM Teachers Internship Online Program 2022» від Асоціації ІТ України та компанії EPAM Systems в обсязі 180 годин, отримано сертифікат № 943 виданий Асоціацією ІТ України та EPAM Systems.

2. Куявський університет, (Влоцлавек, Польща), «Нові та інноваційні методи навчання для здобувачів фізико-математичної освіти», 31.08.2020-09.10.2020.

Наукова робота

Наукові інтереси: розробка програмного забезпечення обчислювальної механіки, розробка та впровадження систем інтелектуального аналізу даних.

1. Гнєздовський О. В., Кудін О. В., Бєлоконь Ю. О., Кругляк Д. О., Ільїн С. В. Designing an Object-oriented Architecture for the Finite Element Simulation of Structural Elements. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2022. Т. 6. № 120. C. 78–84. URL: http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/16178/9058. (SCOPUS). Категорія А

2. Чопоров С. В., Ігнатченко М. С., Кудін О. В., Кривохата А. Г., Гоменюк С. І. Реалізація скінченно-елементної бібліотеки класів з використанням узагальненого програмування. Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2021. № 2. C. 164–173. URL : https://doi.org/10.15588/1607-3274-2021-2-17. (Web of Science, Index Copernicus, НБУ імені В.І. Вернадського, Vernadsky National Library, Google Scholar). Категорія А.

3. Сhoporov S. V., Homeniuk S. I., Grebenyuk S. M., Kudin O. V. Development of a method for triangulation of inhomogeneous regions represented by functions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. № 4(4–100). C. 21–27. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/174010. (SCOPUS). Категорія А

4. Тимофєєва А. Є., Кудін О. В. Automatic image annotation with ensemble of convolutional neural networks. CEUR Workshop Proceedings 2403. 2019. C. 21–25. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069656782&origin=resultslist&sort=plf-f&src="http://sites.znu.edu.ua/staff/s&sid=b2defa37bff80dea0708e9daef8ab53c&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857191843503%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=. (SCOPUS). Категорія SCOPUS

5. Тимофєєва А. Є., Кудін О. В., Кривохата А. Г., Лісняк А. О. Автоматичне анотування зображень за допомогою нейронних мереж. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2019. Т. 30 (69). № 2, частина 1. C. 214–220. URL : http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/part_1/36.pdf. Категорія FAHOVYI

6. Choporov S. V., Homeniuk S. I., Kudin O. V., Lisnyak A. O. Design Patterns for Object-Oriented Scientific Software. CEUR Workshop Proceedings. 2018. Т. 2105. C. 441–444. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2105/10000441.pdf. (SCOPUS). Категорія SCOPUS

Участь у науково-практичних конференціях різного рівня:

1. Конференція молодих учених. «Підстригачівські читання – 2020». (Україна, Львіві, 26-28 травня 2020 року).

2. Міжнародна науково-технічна конференція «Інформатика, математика, автоматика», IMA:2020 (Україна, Полтава, 2020).

3. Друга міжнародна науково-технічна конференція пам’яті академіка НАН України В. І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження) «Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій» (Україна, м. Дніпро, 10-12 жовтня 2019 р.).

4. ХІХ Міжнародна конференція з математичного моделювання, присвячена 250-річчю з дня народження Жана Батиста Фур'є. (Україна, Херсон, 17-21 вересня 2018 року).

5. Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів. (Україна, Івано-Франківськ, 2018).

6. 15th International Conference "ICT in Education, Research, and Industrial Applications 2019" (ICTERI 2019)

7. Комп'ютерні науки, інформаційні технології та системи управління. (Україна, Івано-Франківськ, 2019).

8. Тринадцята Всеукраїнська, двадцята регіональна наукова конференція молодих дослідників Актуальні проблеми математики та інформатики. (Україна, м. Запоріжжя, 17 червня 2022 р.).

Посилання на професійні соціальні мережі та основні публікації:

SCOPUS Profile: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191843503

Google Scholar Profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2TqmbmkAAAAJ

ResearchGate Profile: https://www.researchgate.net/profile/Alex_Kudin

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alex-kudin-a96a3416/

Інформація надана математичним факультетом

Кудін Олексій Володимирович