Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Гуржій Наталя Миколаївна

Гуржій Наталя Миколаївна

ЗНУ Викладачі Факультет менеджменту Кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри

Розклад консультацій

 • четвер 13:00 -14:00
 • Дисципліни

  • менеджмент організацій за видами економічної діяльності
  • інноваційний менеджмент
  • логістична інфраструктура
  • аграрний маркетинг
  • управління якістю
  • управління змінами
  • поведінка споживача
  • організація маркетингової діяльності
  • організація та управління підприємницькою діяльністю.

  Біографія

  З 2003 року працює в Запорізькому національному університеті на кафедрі підприємництва, менеджменту організацій та логістики на посаді старшого викладача, доцента, професора.

  Закінчила Донецький державний комерційний інститут за спеціальністю «Менеджмент виробничої сфери» та Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство».

  2007 р. – захистила дисертацію на тему «Управління маркетинговою діяльністю торговельних підприємств в умовах ринкової економіки» у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

  2011 р. – присвоєно вчене звання доцента.

  2013 р. – захистила дисертацію на тему «Управління стратегічним маркетингом: теорія та методологія» у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

  2022 р. – присвоєно вчене звання професора.

  Протягом 2014 – 2017 рр. очолювала Центр трансферу технологій ЗНУ та отримала грант UNIVERSITY ADMINISTRATION SUPPORT PROGRAM 2014-2015 PILOT PROJECT GRANTS Supported by the Carnegie Corporation of New York на підтримку його діяльності.

  В 2014 -2022 р.р. Член спеціалізованої вченої ради Д 17.051.08 Запорізького національного університету.

  У 2020 році пройшла стажування за темою «Академічна доброчесність: виклики сучасності» (м. Варшава Польща); Вищий Семінаріум Духовного університету UKSW  та компанія  Plagiat Pl. та Польсько-українська фундація «Інститут міжнародної академічної і наукової співпраці»

  У 2021 році пройшла дистанційне підвищення кваліфікації в рамках проєкту Erasmus+ No 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP за темою «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг»

  Наукова робота

  Наукові інтереси: маркетинговий і логістичний менеджмент, влада та лідерство, бренд менеджмент.

  Автор більше 160 наукових та науково-методичних праць, 2 монографій, 3 навчальних посібників, 5 статей у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 1 – у закордонному виданні.

  З 2017 р. член редакційної колегії Електронного наукового фахового видання «Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку».

  У 2019 році під її керівництвом захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  Здійснює керівництво 3 аспірантами на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 07 -Управління та адміністрування, освітня програма «Менеджмент»

  З 2018 - 2023 роки здійснено керівництво 3 студентськими науковими роботами для участі у другому турі Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, з яких 3 отримали призові місця.

  Інформація надана факультетом менеджменту

  Гуржій Наталя Миколаївна