Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Гудима Ольга Вікторівна

Гудима Ольга Вікторівна

ЗНУ Викладачі Факультет менеджменту Кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • Вівторок 9-35 -11-10
 • Середа 8-00 - 9-20

Дисципліни

 • Управління трудовим потенціалом на мікро-, мезо- та макрорівнях.
 • Дослідження ринку ГКТС
 • Облік і аудит
 • Основи менеджменту
 • Організація ГКТ діяльності
 • Фінансові потоки в логістичних системах
 • Менеджмент подієвого туризму
 • SEO менеджмент у сфері ГКТС
 • Стратегія управління внутрішнім туризмом

Біографія

Народилася 17 травня 1967 року. З 1974 по 1984 рік навчалася у школі, В 1999 році закінчила Запорізький інститут державного та муніципального управління, спеціальність «Менеджмент організацій» кваліфікація: економіст, менеджер організацій. У 2004 р. закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» спеціальність «Управління навчальними закладами» кваліфікація керівник навчального закладу та його підрозділів. З 2005 р. кандидат економічних наук зі спеціальності економіка сільського господарства і АПК. Тема: Організаційно-економічний механізм лізингу сільськогосподарської технікиДоцент кафедри обліку і аудиту, 2009 р.

Наукова робота

Співвиконавець науково-дослідних робіт: «Методологія та практика бюджетно-податкової та облікової політики розвитку національного господарства України» (номер державної реєстрації (0116U008201)

 1. Гудима О.В. Оптимізація оподаткування в системі податкового планування / О.В. Гудима // Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України та регіонів: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23 лютого 2018 р. / за ред. В.М. Огаренка, О.В. Покатаєвої та ін. Запоріжжя: КПУ, 2018 – С. 44-46
 2. Гудима О.В. Проблемы и полученный опыт начала модернизации экономики современной Украины / О.В. Гудима // – 1Х Международная научно-практическая конференция г. Махачкала 05.12.2018 г.
 3. Гудима О.В. Шляхи модернізації системи оподаткування доходів фізичних осіб / О.В. Гудима // XXVII Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених „Наука і вища освіта” Запоріжжя – 2019.
 4. Гудима О.В. Шляхи удосконалення обліку втрат від внутрішнього браку на швейних підприємствах / О.В. Гудима Н.А. Протопопова // збірник наукових праць та матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування субєктів господарської діяльності; теоретичні, практичні та освітянські аспекти” Дніпро – 2020. – С. 57-63
 5. Гудима О.В. Трансформация финансовых систем под влиянием экономических преобразований / О.В. Гудима Н.А. // зборник научных трудов и материалы Международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире» посвященная 175-летию Абая Караганда – 2020. – С. 32-34
 6. Гудима О.В. Оптимізація організаційної структури податкового планування / О.В. Гудима // XXIX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених „Наука і вища освіта” Запоріжжя – 2020.
Інформація надана факультетом менеджменту

Гудима Ольга Вікторівна