Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Шишкін Віктор Олександрович

Шишкін Віктор Олександрович

ЗНУ Викладачі Факультет менеджменту Кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • п’ятниця з 14:30 до 15:55
 • Дисципліни

  • Організація торгівлі
  • Енергетичний менеджмент
  • Ресурсозберігаючі технології продовольчих і непродовольчих товарів
  • Логістичний менеджмент
  • Проектування логістичних систем
  • Економіка логістичних систем
  • Бюджетування логістичних систем
  • Управління логістичним потенціалом

  Біографія

  У 1993 році закінчив Запорізький електротехнічний технікум-коледж і здобув кваліфікацію Технік-електрик.

  У 2001 р. закінчив Запорізьку державну інженерну академію та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» і здобув кваліфікацію Інженер з автоматизації.

  У 2005 р. закінчив Інститут післядипломної освіти Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та отримав другу вищу освіту за спеціальністю Облік і аудит і здобув кваліфікацію Економіст.

  У 2007 р. захистив дисертацію на тему «Управління диверсифікацією виробництва промислових підприємств» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами.

  У 2008 р. одержав науковий ступінь Doctor of Philosophy, Ph.D., Economic Sciences за спеціальністю 08.06.01 – Economics, organization and management of enterprises.

  У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту організацій та логістики.

  Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 14 років, у т.ч. у ЗНУ – 14 років.

  Виробничий стаж – 20 років, з яких 4 роки держслужби в сфері управління і контролю за охороною праці підприємств і організацій Запорізької області.

  З вересня 2007 року – старший викладач у Запорізькому національному університеті.

  З грудня 2007 року – доцент кафедри менеджменту організацій та логістики факультету менеджменту ЗНУ.

  З 2013 року - доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики.

  З 2007 р. – позаштатний викладач у: КП «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради; Навчально-тренувальному центрі «Запоріжжяобленерго»; ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» з курсів: «Організація та управління енергетичним господарством підприємств», «Організація системи охорони праці на підприємстві».

  З 2012 р. – консультант громадського об’єднання «Дніпро» з питань організації та управління енергетичним господарством.

  Наукова робота

  Автор 120 наукових публікацій з них:

  3 публікації у реферованих виданнях Scopus і Web of Science:

  1. Головань О.О., Олійник О.М., Шишкін В.О. Моделювання логістичних бізнес-процесів з використанням асимптотичних методів // Науковий економічний журнал «Актуальні Проблеми Економіки». – 2015. – №9(171). – С. 428-433. (SciVerse Scopus, Index Copernicus) http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_9_55

  2. Antoniuk K. I., Antoniuk D. A., Bukharina L. M., Shishkin V. O. Dualism of international technical assistance in the context of social, financial-economic development and safety consumption in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. B 1. 2019. №28. С. 462-471. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163326

  3. Galkin, A., Zaytsev, V., Shyshkin, V., Obolentseva, L. & Popova, Y. (2021). Patterns of the Distribution of the Demand of End-Consumers among Retailers in the Zone of their Residence. Foundations of Management, Vol. 13(1). pp. 145-158. URL: https://www.sciendo.com/article/10.2478/fman-2021-0011 (Scopus)

  https://doi.org/10.2478/fman-2021-0011.

  https://orcid.org/0000-0001-8620-4722

  40 публікації у наукових фахових виданнях з них:

  - Шишкін В.О., Бахметова Я.Ю. Перспективи використання логістичної стратегії як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Електронне наукове видання. Modern Economics. 2019. № 14(2019). С. 296-300. ФАХОВИЙ Google scholar

  DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-46.

  https://modecon.mnau.edu.ua/the-perspectives-of-the-logistics/

  https://orcid.org/0000-0001-8620-4722

  - Shyshkin, V. and Nikolayevska, A. (2019). “Design of logistics systems as a composition of effective functioning of enterprise”, Management and entrepreneurship: trends of development, 3(09), pp. 107-116. doi: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-3/09-08. ФАХОВИЙ, Index Copernicus, Google scholar

  https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/130

  https://orcid.org/0000-0001-8620-4722

  - Шишкін В.О., Онищенко О.А., Ревуцький І.В. Організація внутрішньовиробничих перевезень як засіб підвищення конкурентоспроможності промислового сектору країни. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Випуск 2 (21). С. 16-26. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19svopsk.pdf. Фахове видання

  URL: https://sepd.tntu.edu.ua/index.php/uk/archive/24/630-2020-02-06-21-13-07

  https://orcid.org/0000-0001-8620-4722

  - Шишкін В.О., Онищенко О.А., Петров В.М., Алієва-Ярошенко Т.Е. Corporate social responsibility system management of the modern enterprise. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2019. Вип. 4 (10). С. 29-42. ФАХОВИЙ, Index Copernicus, Google scholar.

  URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/135

  https://orcid.org/0000-0001-8620-4722

  - Shyshkin, V., Onyshchenko, O. and Cherniak, K. (2020), “Modern approaches to warehouse logistics management”, Management and Entrepreneurship: Trends of Development, Vol. 2, Issue 12, pp. 105-117, available at: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2020-2/12-08.

  - Shyshkin, V. and Onyshchenko, O. (2020), “Present state and prospects of agricultural development of Ukraine”, Management and entrepreneurship: trends of development, Volume 3, Issue 13, pp. 72-86, available at: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2020-3/13-06

  https://orcid.org/0000-0001-8620-4722

  - Bukharina, L., Shyshkin, V. and Onyshchenko, O. (2021), “Management of labour productivity at the enterprises of the agricultural industry of Ukraine”. Management and Entrepreneurship: Trends of Development. Volume 1. Issue 15. pp. 98-112, available at: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/ view/248 (Accessed: 2March2021).

  https://orcid.org/0000-0001-8620-4722

  - Шишкін В.О. Місце малого аграрного підприємництва в розвитку об’єднаних територіальних громад // Збірник наукових праць «Економічний вісник університету». Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди. 2021. Випуск 48/1. С. 7-20. URL: https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/. (Index Copernicus).

  https://orcid.org/0000-0001-8620-4722

  Інформація надана факультетом менеджменту

  Шишкін Віктор Олександрович