Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Василина Катерина Миколаївна

Василина Катерина Миколаївна

ЗНУ Викладачі Факультет іноземної філології Кафедра англійської філології та лінгводидактики

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

  1. Понеділок 11.00 - 12.00
  2. Четвер 16.00 - 17.00.

Дисципліни

  • Академічне письмо
  • Жанри та стилі
  • Компаративістика
  • Історія зарубіжної літератури (Середні віки та Відродження)
  • Література Великобританії та США
  • Перша іноземна мова (англійська)

Біографія

1996 році закінчила Запорізький державний університет, факультет романо-германської філології, спеціальність «Мова та література (англійська)» (диплом з відзнакою).

З 1996 року працювала на посаді асистента кафедри практики англійської мови, 1997 року вступила до аспірантури зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.

29 травня 2001 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Англійський конні-кетчерівський памфлет в контексті шахрайської прози XVI ст.» у спеціалізованій вченій раді Д 26.178.02 при Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. Диплом ДК № 012682.

У 2001 – 2002 роках працювала науковим співробітником наукової лабораторії ренесансних студій науково-дослідного сектору Запорізького державного університету (спільний проект між Інститутом літератури НАН України та ЗДУ).

З вересня 2001 року працює на посаді доцента, вчене звання доцента кафедри англійської філології присвоєно 19 лютого 2004 року. Диплом 02ДЦ № 000557.

З вересня 2003 року виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри англійської філології, з вересня 2006 року – координатора з кредитно-модульної системи навчання на факультеті іноземної філології, з вересня 2007 року і понині є заступником декана факультету іноземної філології з навчальної роботи.

Наукова діяльність: публікація статей та тез у фахових виданнях України, а також у зарубіжних часописах, участь у конференціях різного рівня, відгуки на автореферати кандидатських дисертацій. Є автором 93 публікацій, які включають як наукові статті і тези, так і навчально-методичні видання (одноосібні та колективні). У 2012 році разом із доц.Ніколовою О.О. видала посібник з теорії літератури під грифом МОН (Теорія літератури: навч.посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.О. Ніколова, К.М.Василина. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. -230 с. – Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навч.посібник для студентів вищих навч.закладів (лист № 1/11-11621 від. 16.07.12)). Має 1 публікацію Sense (2020) та Scopus (2021).

Наукові результати представлялися на багатьох міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, серед найвизначніших: Міжнародна конференція “Cognition and Literary Interpretation in Practice” (Гельсінки, Фінляндія, 27-29 серпня 2004 року), Міжнародна конференція “Национально-культурный компонент в тексте и языке” (Мінськ, квітень 2005 р.), II Міжнародна наукова конференція «Villains and Villainy», м.Оксфорд (Велика Британія, 14-16 вересня 2010 р.), II Міжнародна науково-практична конференція «Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире» (Мінськ, листопад 2016 р.), щорічні наукові конференції «Іноземна філологія у ХХІ ст.», «Синергетика у філологічних дослідженнях» та ін.

Неодноразово виступала офіційним опонентом по кандидатським дисертаціям (спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн) у спеціалізованій раді Д 26.178.01 у Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та спеціалізованій раді К 08.051.12 у Дніпропетровському національному університеті.

Бере участь у підготовці наукових конференцій, які щорічно організовуються на факультеті іноземної філології, є членом оргкомітету конференції «Іноземна філологія у ХХІ столітті», студентської конференції «Різдвяні читання», членом редколегії збірки «Різдвяні читання».

Є членом оргкомітету та членом журі Всеукраїнського шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких і креативних проектів імені Віталія Кейса (з 2019 р.)

Викладає теоретичні та практичні заняття українською та англійською мовами, керує курсовими роботами, дипломними проектами та магістерськими дисертаціями, тематика яких відзначається широким діапазоном. У фокусі уваги опиняються маловивчені явища західноєвропейського історико-літературного процесу, проблеми інтермедіальних студій, дослідження характеризуються актуальністю, науковою новизною та сприяють уточненню сучасного бачення специфіки розвитку національних літератур країн Західної Європи у різні періоди.

Здійснює керівництво студентською проблемною групою «Актуальні проблеми вивчення західноєвропейського літературного процесу», у межах діяльності цієї групи відбувається розробка та захист магістерських досліджень, курсових проектів, опубліковано 96 тез та статей студентів. Члени студентської групи отримали високе визнання на Всеукраїнському рівні. Зокрема, у 2014 році дослідження Сільчук Марії отримало диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт зі спеціальності «Романо-германські мови та літератури», того ж року ця студентка виграла конкурс стипендіальної програми «Завтра.UA», а у 2015 р. наукове дослідження Риженкової Катерини посіло ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі Шекспірознавчих досліджень для молодих учених ім.Віталія Кейса. У 2018 році дослідження студентки Соболь Оксани було відібрано для участі у очному турі стипендіальної програми «Завтра.UA», а також було відзначено грамотою ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових досліджень. У 2019 році дослідження Соболь Оксани, підготовлене під керівництвом Василини К.М., посіло ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання) .

Василина К.М. веде активну роботу і з обдарованими школярами, які пишуть наукові роботи у межах Малої академії наук, проводить консультації для вчителів міста та області щодо специфіки роботи у межах МАН, а також протягом більш ніж 15 років є членом журі ІІ етапу конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН (секція зарубіжної літератури), забезпечує перевірку наукових робіт та проведення захисту учнівських досліджень.

Василина К.М. долучається і до міжнародної діяльності факультету іноземної філології, входила до ініціативної групи з написання проекту по створенню ресурсного центру американістики при ЗНУ, який у 2008 році отримав грант американського уряду. Завдяки наданим коштам було здійснено технічне обладнання вищезгаданого центру, діяльність якого орієнтована на покращення рівня підготовки та перепідготовки викладачів англійської мови у Запорізькому регіоні, а також на стимулювання розвитку американських студій у ЗНУ. Була членом ініціативної групи з написання спільного між ЗНУ та Нарвським коледжем проекту по впровадженню методики CLIL, у межах цього проекту у листопаді 2016 року у складі делегації ЗНУ відвідала Естонію, ознайомилася зі структурою та особливостями організації навчання у Тартусському університеті, у Нарвському коледжі Тартусського університету та у різного типу школах, мала змогу вивчити досвід естонського Міністерства освіти із впровадження вказаної методики на різних рівнях навчання.

З 2018 року Василина К.М. разом з іншими науковцями ЗНУ бере участь у реалізації проекту «Європейські цінності у літературних текстах» у межах програми Erasmus+ (модуль Жана Моне) (Шифр проекту 599918-ЕРР-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE), дата закінчення проекту – 31.08.2021 р.

межах реалізації проєкту MultiEd (реєстраційний номер 610427-EE-2019-

EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Foreign

Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s

Multilingual Education and European Integration «Підготовка вчителів

іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції України»)

Бере участь у реалізації проєкту MultiEd (реєстраційний номер 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration «Підготовка вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції України»)

Крім того, Василина К.М. має досвід викладання у зарубіжних вишах: у 2015 році у межах програми академічної мобільності MEVLANA Academic Staff Mobility Program провела серію практичних занять з англійської мови та методики викладання англійської мови зі студентами бакалаврату університету Чукурова (м.Адана, Туреччина), у 2017 році взяла участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ Staff Mobility Program і провела практичні заняття з англійської мови та семінарські заняття з англійської ренесансної прози.

Василина К.М. має досвід складання Міжнародного екзамену з англійської мови Pearson Test of English, у 2018 році отримала сертифікат, який засвідчує той факт, що Василина К.М. володіє англійською мовою на рівні C2 (Pearson Edexel Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) – Pass with merit – issued 13/08/ 2018). Крім того, Василина К.М. пройшла ряд семінарів та вебінарів з проведення та оцінювання усної частини екзамену PTE Young Learners, PTE General та у 2018 році отримала персональний номер екзаменатора і право проводити та оцінювати усну частину Міжнародного екзамену Pearson Test of English, успішно провела дві сесії екзаменів (грудень 2018 р., травень 2019 р.).

За активну і плідну наукову роботу була неодноразово нагороджена грамотами ректора ЗНУ. За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у розвиток освіти й науки та справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів у 2008 році була нагороджена почесною грамотою Запорізької обласної державної адміністрації (розпорядження № 85-к від 02 липня 2008 року). За активну наукову роботу отримала подяку МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2016 р.).

Наукова робота

Інформація надана факультетом іноземної філології

Василина Катерина Миколаївна