Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Надточій Наталя Олександрівна

Надточій Наталя Олександрівна

ЗНУ Викладачі Факультет іноземної філології Кафедра англійської філології та лінгводидактики

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Розклад консультацій

 • понеділок 11.25 - 12.55
 • Дисципліни

  • Методологія CLIL
  • Дискурсологія та текстологія
  • Шкільний курс англійської мови
  • Сучасні дидактичні засоби навчання
  • Англійська мова (3 курс).

  Біографія

  Я, Надточій Наталя Олександрівна 1991 року вступила і у 1996 році закінчила Запорізький державний університет, факультет романо-германської філології, спеціальність «Мова та література (англійська)» (диплом з відзнакою). З 1996 року працювала на посаді асистента кафедри практики англійської мови, 29 травня 2001 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю» у спеціалізованій вченій раді Д 29.053.01 у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка. Диплом ДК № 0131114.

  З 2006 року працюю на посаді доцента, вчене звання доцента кафедри англійської філології присвоєно 15 грудня 2015 року. Диплом 02ДЦ № 044696.

  З вересня 2007 року виконую обов’язки заступника завідувача кафедри англійської філології.

  Наукові здобутки, отриманий досвід та сучасні методи досліджень застосовуються у навчальному процесі: я веду теоретичні та практичні заняття українською та англійською мовами, керую курсовими роботами та магістерськими дисертаціями, тематика яких відзначається широким діапазоном. У фокусі уваги опиняються маловивчені явища як навчального процесу в освітніх закладах різних рівнів акредитації, так і сучасних процесів в англійській мові.

  Постійно вдосконалююсь в рамках своєї педагогічної діяльності. Про це свідчать сертифікати про відвідування семінарів, веб-конференцій та вебінарів: «Вільне володіння розмовноюмовою: продукт чи процес?» (Dinternal Education, 2020), «Teacher knowledge and competencies for effective CLIL in multilingual education settings» (British council, 2020), “Secondary school CLIL and EMI at University: Some evidence from research in Italy” (British council, 2020), “Effective lesson planning” (Dinternal Education? 2019), а також сертифікат про підвищення кваліфікації на тему: «Методологія інтегрованого навчання предмету і мови (CLIL) для вищих навчальних закладів» (78 годин), яке відбувалося в межах реалізації міжнародного освітнього проєкту MultiEd «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України» за програмою Erasmus+ KA2 з 18 травня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. у Тартуському університеті, м. Тарту, Естонія.

  Долучаюсь і до міжнародної діяльності факультету іноземної філології. З 2020 року разом з іншими науковцями ЗНУ беру участь у реалізації проекту Ерасмус + КА2 MultiEd 15.11.2019-14.11.2022 реєстраційний номер 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration «Підготовка вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції України»).

  За активну і плідну наукову роботу була неодноразово нагороджена грамотами ректора ЗНУ за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у розвиток освіти й науки та справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів

  Наукова робота

  Веду активну наукову діяльність: постійно публікую статті та тези у фахових виданнях України, а також у зарубіжних часописах, беру участь у конференціях різного рівня (автор 30 публікацій, які включають як наукові статті і тези, так і навчально-методичні видання (одноосібні та колективні)) (https://orcid.org/

  0000-0002-7058-6460)

  Наукові результати представлялися на багатьох міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, серед найвизначніших: Міжнародна Веб-конференція «Language, Culture, communication in the expanding intellectual space» Честохова-Запорожье 2019), Міжнародна конференція “Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки” (Харків, 2020), Міжнародна конференція “Європейські цінності в українській освіті” (Запоріжжя, 2021), щорічні наукові конференції «Іноземна філологія у ХХІ ст.», «Синергетика у філологічних дослідженнях» та ін.

  Здійснюю керівництво студентською проблемною групою «Актуальні проблеми викладання іноземних мов та особливості педагогічного дискурсу», у межах діяльності цієї групи відбувається розробка та захист магістерських досліджень, курсових проектів, опубліковано 45 тез та статей студентів.

  Інформація надана факультетом іноземної філології

  Надточій Наталя Олександрівна