Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Шапочка Наталія Вячеславівна

Шапочка Наталія Вячеславівна

ЗНУ Викладачі Факультет іноземної філології Кафедра німецької філології, перекладу та світової літератури

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • вівторок п’ятниця 17.30
 • Дисципліни

  • Перша іноземна мова (німецька) (магістри, 1 курс, денне, заочне відд)
  • Лінгводидактика та методика викладання іноземної мови у вищій школі (магістри, 1 курс, денне, заочне відд)
  • Перша іноземна мова (німецька)(бакалавр 3, 4 курс)
  • Теоретична граматика першої іноземної мови(бакалавр 3 курс)
  • Сучасні технології в навчанні іноземних мов (магістрі 1 курс, денне, заочне відд)
  • Сучасні тенденції мовної комунікації та проблеми перекладу (бакалаври, 4 курс, переклад)

  Біографія

  У 1990 році з відзнакою закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Німецька мова та література». Працює на кафедрі з 1990 р. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04-германські мови на тему «Когнітивно-комунікативна організація текстів німецьких народних пісень»

  Має сертифікат Goethe-Institut на рівень володіння німецькою мовою С2 , іспит складала в Goethe-Institut м. Берлін (Німеччина). Педагогічний керівник Центру вивчення німецької мови, екзаменатор та тренер Goethe-Institut в Запоріжжі, де також вікладає нимецьку мову на рівнях А1- С1. З 2016 р . керівник та координатор міжнародного проєкту ЗНУ та «Вчимося навчати німецької. Deutsch lehren lernen». Брала участь у 61 міжнародних семінарах з підвищення кваліфікації в Україні, Німеччині, Швейцарії та Австрії.

  Наукова робота

  Коло наукових інтересів: лінгвокультурологія, когнітивістика, методика-дидактика німецької мови як іноземної. Автор 38 наукових праць, з них 27 наукових публікацій, 11 навчально-методичних посібників та практикумів. Серед останніх:

  Репрезентація концептуального домену ПРИРОДА у текстах німецької народної пісні. American Journal of Science and Technolоgies. Princeton, 2016. №1 (21). Vol. III. Р. 663–670.

  Лексичні засоби створення образності в німецькому пісенному фольклорі. Науковий Вісник міжнародного гуманітарного університету. Філологія. Одеса, 2017. № 29. Т. 2. С. 95–98.

  Комбінаторні властивості концептів німецької народної пісні. Contempo¬rary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine: International research and practice conference. Conference Proceedings. Lublin, April 28-29, 2017. Lublin, 2017. Р. 141–145.

  Модальний простір німецької народної пісні Наукові записки. Філологічні науки. Кропивніцький, 2018. Вип. 164. с. 456-460.

  Інформація надана факультетом іноземної філології

  Шапочка Наталія Вячеславівна