Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Вертегел Вікторія Леонідівна

Вертегел Вікторія Леонідівна

ЗНУ Викладачі Факультет іноземної філології Кафедра викладання другої іноземної мови Кафедра німецької філології, перекладу та світової літератури Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • Четвер 14.30 (ауд.101, корпус 2)
 • Дисципліни

  • Іноземна мова (англійська)
  • Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості

  Біографія

  У 1997 році закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Французька мова та література. Англійська мова».

  У 2000 році закінчила магістратуру Руанського університету (Франція) за спеціальністю «Французька мова як іноземна».

  У 2008 році захистила дисертацію «Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов».

  Вчене звання доцента присвоєно у 2010 році.

  Науково-педагогічний стаж – 17 років.

  1998 – 2011 – викладач, старший викладач, доцент кафедри іноземних мов Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

  2011 – 2013 – доцент кафедри мовної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

  2014 – 2016 – начальник відділу міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами Запорізького національного університету.

  З вересня 2016 року – доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Запорізького національного університету.

  Неодноразово брала участь у роботі семінарів з актуальних питань методики викладання англійської мови, у тому числі – проведених за підтримки Державного департаменту США та Посольства США в Україні.

  Наукова робота

  Наукові інтереси – проблеми педагогіки вищої школи, естетичного виховання особистості; питання організації освітнього процесу та інтеграції України в європейський та міжнародний освітній простір.

  Автор 60 наукових праць з актуальних проблем методики викладання іноземних мов та педагогіки вищої школи, має публікації у фахових наукових виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

  Автор та співавтор навчально-методичних посібників, у тому числі навчального посібника з питань виховання естетичного смаку студентів засобами іноземних мов з грифом Міністерства освіти і науки України, навчального посібника «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для розвитку комунікативного мовлення студентів напряму підготовки «Правознавство», рекомендованого Вченою радою ЗНУ, методичного посібника за матеріалами до вивчення курсу «Вища освіта та Болонський процес», практикумів з французької та англійської мов.

  За досягнення в науково-дослідній роботі, успіхи у професійній діяльності та організацію міжнародних освітньо-наукових заходів нагороджувалась керівництвом ЗЮІ ДДУВС, Управлінням освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, керівництвом ЗНУ.

  URL-посилання на профіль в Google Scholar

  https://scholar.google.com/citations?user=M7hB4fgAAAAJ&hl=ru

  Вибрані наукові праці:

  1. Вертегел В. Л., Хребтова В. В. Теоретичний аспект зародження й розвитку полікультурного виховання. В кн.: Pedagogical and psychological sciences: regularities and development trends / За загальною редакцією Kloc J. ., Mykhailyshyn U. B. Рига: Baltija Publishing. 2020 C. 53-69. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/94/2350/5073-1.

  2. Vasylchenko O. ., Vertegel V. ., Khrebtova V. ., Murzina O. . Pedagogical Conditions Related to the Formation of Professional Value Orientations of Law Students. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2020. Т. VIII(42). № 242. C. 55-60. URL: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_viii_242_42.pdf. (Index Copernicus, Google Scholar, Crossref, Ulrichs web global serials directory; Union of international associations yearbook; Scribd; Academia. edu).

  3. Вертегел В. Л., Хребтова В. В. Міжкультурна комунікація як важливий аспект процесу викладання іноземної мови професійного спрямування. Молодий вчений. 2019. № 7.2 (71.2). C. 167-171. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7.2/44.pdf. (Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor).

  4. Vertegel V. Multicultural education and intercultural communication of students in teaching and learning activities. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-22 квітня 2021 року) : збірник тез. Бердянськ: БДПУ, 2021. C. 70-72. URL: https://bdpu.org.ua/rmu/conferences-rmu/2021-2/ .

  5. Вертегел В. Л. Developing Foreign Language Proficiency of Students Through Role Play Activity. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. 28 лютого 2018 р. Київ: «Політехніка», КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. C. 54-56. URL: https://ktppnm.kpi.ua/sites/default/files/_fin.pdf.

  6. Вертегел В. Л. Полікультурне виховання та вдосконалення міжкультурної компетенції студентів. Збірник матреріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Китай: діалог культур» та Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції сходознавства», 16-18 квітня 2019 року, м.Полтава-Старобільськ Старобільськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2019. № 1 C. 128-133. URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3921/zbirnyk%202019%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

  7. Вертегел В. Л. Особливості виховання естетичного смаку студентів засобами іноземної мови. Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні шляхи розвитку наукових знань» 26-27 січня 2019 року, м. Київ Київ: Міжнародний центр наукових досліджень, 2019. Т. 2 C. 12-13.

  8. Вертегел В. Л. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська): навчальний посібник для розвитку комунікативного мовлення студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Правознавство». – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. – 92 с.

  9. Вертегел В. Л. Вимоги Болонської Хартії в українській освітній системі // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – №3. – С. 166–170.

  10. Густосологія: навч. посібник / за заг. ред. Н. Г. Калашник. Зібр. творів у 10 т. Т. 7. Самостійна робота – потужний засіб сучасної освіти і виховання / Н. Г. Калашник, В. Л. Вертегел. – Харків: Колегіум, 2009. – 320 с.: іл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

  Інформація надана факультетом іноземної філології

  Вертегел Вікторія Леонідівна