Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Хребтова Вікторія Володимирівна

Хребтова Вікторія Володимирівна

ЗНУ Викладачі Факультет іноземної філології Кафедра викладання другої іноземної мови Кафедра німецької філології, перекладу та світової літератури Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

в
 • івторок, субота, з 11:00 до 13:00, ІІ корпус, ауд. 101;
 • дистанційні –Zoom за попередньою домовленістю
 • Дисципліни

  • Іноземна мова
  • Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості
  • Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості.

  Біографія

  Хребтова Вікторія Володимирівна

  Кандидат педагогічних наук, доцент

  Кандидат педагогічних наук, доцент. З відзнакою закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю “Французька мова та література” та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача французької мови та літератури у вищих навчальних закладах, викладача англійської мови. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Полікультурне виховання студентів юридичних спеціальностей засобами іноземних мов” у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. У 2016 році рішенням Атестаційної колегії України присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов професійного спрямування.

  Науково-педагогічний стаж – 17 років. Викладала англійську та французьку мови у Запорізькому юридичному інституті МВС України та ДДУВС, Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ; з 2014 року працює на кафедрі іноземних мов професійного спрямування Запорізького національного університету.

  Стажування: Katowice School of Technology, Poland, 15 June 2019-29 September 2019 (180 hours) “Information and Innovation Technologies in the XXI Century”.

  Коло наукових інтересів: педагогіка вищої школи, теорія і методика виховання.

  Автор близько 40 наукових праць, з них 34 наукових публікацій та 6 навчально-методичного характеру.

  Наукова робота

  1 Khrebtova V. . Multicultural education of law students by means of foreign languages: theoretical aspect. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2015. Т. III (35). № 71. C. 12-14. (Index Copernicus, Google Scholar, Ulrichsweb).

  2 Хребтова В. В. Педагогічні умови ефективності полікультурного виховання студентів юридичних спеціальностей. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр.. 2015. № 1. C. 297–302.

  3 Хребтова В. В. Впровадження інтерактивних технологій навчання іноземних мов у полікультурній освіті майбутніх фахівців юридичної галузі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.].. 2019. Т. 1. № 63. C. 83-87.

  4 Хребтова В. В., Вертегел В. Міжкультурна комунікація як важливий аспект процесу викладання іноземних мов професійного спрямування. Науковий вісник Херсонської державної морської академії : Серія «Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням». 2019. № 7.2 . C. 167-171. (Google Scholar).

  5 Vasylchenko O. I., Vertegel V. L., Khrebtova V. V., Murzina O. A. Pedagogical Conditions Related to the Formation of Professional Value Orientations of Law Students. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2020. Т. VIII(42). № 242. C. p. 55-60. URL: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_viii_242_42.pdf. (Index Copernicus, Google Scholar, Crossref, Ulrichs web global serials directory; Union of international associations yearbook; Scribd; Academia. edu).

  6 Хребтова В. В., Вертегел В. Л. Теоретичний аспект зародження й розвитку полікультурного виховання. В кн.: Pedagogical and psychological sciences: regularities and development trends Рига: Baltija Publishing. 2020 C. 53-69. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/94/2350/5073-1.

  7 Khrebtova V. . The development of the student as a person of culture in the context of multicultural education by means of foreign languages. В кн.: Modern Technologies in the Education System. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. / За загальною редакцією Ekkert M. ., Ostopolets I. . Katowice: Katowice School of Technology. 2019 C. 122-128. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/.

  8 Хребтова В. В. Підготовка молоді до життя у полікультурному просторі. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: Вид-во «Політехніка», 2018. C. 253-255.

  9 Хребтова В. В. Впровадження інноваційних технологій в іншомовній підготовці майбутніх фахівців права. Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. C. 70-72.

  10 Khrebtova V. . Multicultural education of youth. The Third International scientific congress of scientists of Europe. Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists “East-West” Vienna: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2019. C. 840–842.

  11 Khrebtova V. . Motivation in foreign language learning. 7th International Scientific Conference. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions Stuttgart: The Center for Scientific Research “Solution”, 2019. C. 75-77.

  12 Khrebtova V. V. The impact of motivation of foreign language learning. IV International Scientific and Practical Conference «Science, society, education: topical issues and development prospects» Kharkiv: Kharkiv, 2020. C. p. 394-396.

  13 Vasylchenko O. I., Vertegel V. L., Khrebtova V. V., Murzina O. A. Pedagogical conditions related to the formation of professional value orientations of law students / Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VIII (42), Issue: 242. – Budapest, 2020. – P. 55-60.

  14 Хребтова В. В., Вертегел В. Л. Теоретичний аспект зародження й розвитку полікультурного виховання / В кн.: Pedagogical and psychological sciences: regularities and development trends. – Рига: Baltija Publishing, 2020. – C. 53-69.

  Інформація надана факультетом іноземної філології

  Хребтова Вікторія Володимирівна