Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Соха Наталія Володимирівна

Соха Наталія Володимирівна

ЗНУ Викладачі Факультет соціальної педагогіки та психології Кафедра соціальної педагогіки та спеціальної освіти

Старший викладач

Контакти

Розклад консультацій

 • вівторок, з 11:00 до 13:00, VIII корпус, авд. 219;
 • дистанційні – ZOOM, Viber за попередньою домовленістю

Дисципліни

 • логопедія,
 • спеціальна педагогіка (з методиками),
 • профілактика вторинних відхилень,
 • аутологія,
 • технології навчання і виховання дітей з ООП,
 • теорія та методика виховання дітей з порушеннями мовлення,
 • організація соціально-педагогічної діяльності в закладах освіти,
 • навчальна та виробнича практика
 • Діагностика мовленнєвих порушень з логопропедевтикою
 • Аутологія
 • Спецметодика інтегрованого курсу "Я досліджую світ"
 • Спецметодика дошкільного виховання
 • Дитяча література та театралізована діяльність в практиці логопеда
 • Мнемотехніка в роботі педагога

Біографія

CV

1988-1993 - закінчила Запорізьке педагогічне училище №1, за спеціальністю Дошкільне виховання. Вихователь в дошкільних закладах. Організатор фізичного виховання в дошкільних закладах.

1998– 2002 - закінчила Запорізький національний університет, другий рівень вищої освіти (спеціаліст): «Мова та література» (французька), філолог, викладач французької мови та літератури.

2016 – 2018 - закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького, другий рівень вищої освіти (магістр): «Дошкільна освіта» освітня програма «Дошкільна освіта. Логопедія». «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Організатор дошкільної освіти». Вчитель логопед.

1993-1994 - вчитель трудового навчання;

1994 - 1999 - вчитель початкових класів;

2003-2008 - вчитель іноземної мови;

2008-2020 - вихователь ЗДО;

з 2020- викладач ЗНУ.

Загальний педагогічний стаж 26 років

Наукова робота

Коло наукових інтересів: Логопедія; спеціальна педагогіка; аутологія; спецметодики навчання та виховання; підготовка майбутніх логопедів; інклюзія

Автор таких публікацій:

Статті

 • Соха Н. В. Формування україномовної комунікативної компетентності дітей перед шкільного віку як один з найважливіших чинників «дошкільної зрілості». ЗОІППО Педагогічна освіта та наука. 2020. № XXX-XXXI. C. 102-111.
 • Кучерак І. В., Соха Н. В. Логопедичний масаж у системі логокорекційної роботи із подолання псевдобульбарної дизартрії у старших дошкільників. Педагогічні науки : теорія та практика. 2023. № 4 (48). C. 47-52. Іndex Copernicus (Польща), Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (Норвегія), ERIH PLUS (Норвегія).
 • Соха Н. В. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх логопедів як наукова проблема. Педагогічні науки : теорія та практика. 2023. № 4 (48). C. 125-140. Іndex Copernicus (Польща), Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (Норвегія), ERIH PLUS (Норвегія).
 • Соха Н. В. Аналіз теоретико-методологічних засад підготовки майбутніх логопедів до професійної діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / головн.ред. А. В. Сущенко та ін. Запоріжжя : КПУ, 2023. Вип. 89. С. 100-115. 2023. № 89. C. 148-154. (Index Copernicus, Google Scholar).

Тези доповідей на конференціях

 • Соха Н. В. Педагогічний артистизм як професійна і особистісна характеристика викладача вищої школи. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогіка вищої школи : досвід і тенденції розвитку. м. Павлоград : ТОВ «ІМА-прес», 2020. C. 100-102.
 • Соха Н. В. Білінгвізм як одна з причин мовленнєвих порушень у дітей перед шкільного віку. The 3 rd International scientific and practical conference «International scientific innovations in human life» (September 22-24, 2021) Manchester : Cognum Publishing House, 2021. C. 253-261.
 • Соха Н. В. Викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у вищих навчальних закладах в контексті Нової української школи. The 4 th International scientific and practical conference «Modern directions of scientific research development» (September 28-30, 2021) Chicago : BoScience Publisher, 2021. C. 247-251.
 • Соха Н. В. Необхідність та значення ранньої діагностики і профілактики мовленнєвих порушень. The 4th International scientific and practical conference «Modern scientific research : achievements, innovations and development prospects» (September 25-27, 2021) Берлін : MDPC Publishing, 2021. C. 153-155.
 • Соха Н. В., Вишняк І. І. Мнемотехніка в сучасній практиці логопеда. Спеціальна освіта та соціальна інклюзія : виклики ХХІ століття : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. № І C. 24-26.
 • Соха Н. В. Освітня мнемотехніка в логопедії. Спеціальна освіта та соціальна інклюзія : виклики ХХІ століття. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. C. 26-29.
 • Соха Н. В. Альтернативна та додаткова комунікація як сукупність засобів розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей з ООП. Засоби і прийоми, які сприяють розвитку й комунікації педагогів та дітей з особливими освітніми потребами : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 30 січня – 12 березня 2023. Одесса : Видавничий дім «Гельвентика», 2023. C. 97-100.
 • Соха Н. В. Інформаційно-комунікативні технології в інклюзивному освітньому середовищі. Психолого-педагогічні передумови успішності функціонування особистості в інформаційному суспільстві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. Дніпро : Журфонд, 2022. C. 202-204.

Інше

 • Соха Н. В., Федорова О. В. Створення єдиного україномовного середовища між закладом дошкільної освіти та родинами. м. Мелітополь : ФОП Силаєва О.В, 2018. 155 с.
 • Соха Н. В. Аутологія : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Спеціальна освіта» освітньо-професійної програми «Логопедія». Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2022. 65 с. Запоріжжя : ЗНУ, 2022. 65 с.
 • Соха Н. В. Спецметодика інтегрованого курсу «Я досліджую світ» : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Спеціальна освіта» освітньо-професійної програми «Логопедія» . Запоріжжя : Запорізький національн. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 53 с.
 • Соха Н. В. Спеціальна педагогіка : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Спеціальна освіта» освітньо-професійної програми «Логопедія». Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 58 с.
Інформація надана факультетом соціальної педагогіки та психології

Соха Наталія Володимирівна