Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Мацкевіч Юліана Рафаїлівна

Мацкевіч Юліана Рафаїлівна

ЗНУ Викладачі Факультет соціальної педагогіки та психології Кафедра соціальної педагогіки та спеціальної освіти

Кандидат педагогічних наук, доцент

Розклад консультацій

 • Вівторок 13:00 -14:00 (ауд. 219 8 корп.)
 • Середа 13:00 -14:00 (ауд. 219 8 корп.)
 • Дисципліни

  • Вступ до спеціальності
  • Теорія соціальної роботи
  • Технології соціальної роботи
  • Методика групової роботи
  • Соціально-педагогічна профілактика
  • Соціальна робота з різними віковими групами населення
  • Андрагогіка
  • Технології спеціальної освіти

  Біографія

  CV

  Закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Французька мова та література» (1990).

  З 1990 до 1994 року працювала вчителем французької та німецької мови в Спеціалізованій школі фізичної культури №18 м. Запоріжжя.

  З 1994 й дотепер - у Запорізькому національному університеті на кафедрі соціальної педагогіки.

  У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Підготовка соціальних педагогів до роботи з людьми похилого віку» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка). У 2006 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри проблем керування та соціальної педагогіки Запорізького національного університету.

  Наукова робота

  Коло наукових інтересів: спеціальна та інклюзивна освіта, соціальна робота, соціальна педагогіка, соціальна геронтологія, освіта дорослих (андрагогіка).

  Автор понад 60 публікацій наукового і науково-методичного характеру, у тому числі публікацій у наукових фахових виданнях України, статей у періодичних виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science, навчальних посібників (з них 2 навчальних посібника з грифом МОН), навчально-методичних рекомендацій, зокрема:

  • Мацкевіч Ю. Р. Соціальна робота з людьми похилого віку: навч. посібник. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 340 с. (Гриф МОН).
  • Технології соціально-педагогічної діяльності: навч. посіб. для студ. напряму підготовки «Соціальна педагогіка» / за заг. ред.. Н. В. Заверико. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. 280 с. (Гриф МОН). (Теми 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
  • Мацкевіч Ю. Р. Основні характеристики освіти людей похилого віку. Вісник Черкаського університету: зб. наук. статей. Серія «Педагогічні науки». Випуск 203. Частина ІІ. Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. С.47-51.
  • Пащенко С. Ю., Мацкевіч Ю. Р. Розвиток професійної свідомості молодого викладача вищого навчального закладу. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. нраць. Випуск 2. Київ : Едельвейс, 2013. С. 156-165.
  • Мацкевіч Ю. Р. Реалізація соціальної суб’єктності людей похилого віку в сфері соціокультурної діяльності. Теорія і практика соціального виховання: соціальна суб’єктність, активність та відповідальність: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 листопада 2014 року, м. Харків. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014. С. 67-68.
  • Мацкевіч Ю. Р. Геронтоосвіта як чинник гуманізації ставлення до людей похилого віку у суспільстві. Демократизація та гуманізація вітчизняного суспільства: досвід україно-канадської взаємодії: матеріали міжнародної конференції, 25 вересня 2019, м. Запоріжжя. Запоріжжя: Copy Art, 2019. С. 60-61.
  • Мацкевіч Ю. Р. Студентський кіноклуб як засіб професійного розвитку майбутніх соціальних педагогів. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 листопада 2014 року м. Харків. Харків : ХДАК, 2014. С. 134-136.
  • Мацкевіч Ю. Р. Освіта як чинник соціальної адаптації людей похилого віку [Електронний ресурс]. Професійна освіта та освіта дорослих в сучасних соціокультурних умовах: теорія, методологія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференрції, 24-25 вересня 2015 року, м. Запоріжжя. URL: http://konpod.blogspot.com/p/blog-page_22.html
  • Заверико Н. В., Мацкевіч Ю. Р., Авраменко У. В. Сучасні технології соціально-педагогічної реабілітації дітей з розладами аутичного спектру. Педагогіка формуванн творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. № 64. Т. 1. С. 30-36. (Index Copernicus International)
  • Soloviova T. G., Gladysh M. O., Leshchenko O. G., Zaveryko N. V., Matskevich Y. R. Impact of the Education System on Social Development of People with Disabilities in Ukraine. Revista Românească pentru Educație Multidimensională. 2020. Т. 12. № 4. C. 411-430. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2824/2632 (Web of Science)
  • Лещенко О. Г., Мацкевіч Ю. Р. Логоритміка як логопедична технологія роботи з дітьми дошкільного віку. Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. September 19-21, 2021. Pp. 180-184. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-19-21-sentyabrya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
  • Авраменко У. В., Мацкевіч Ю. Р. Квести-детективи як ігрова технологія розвитку зв’язного мовлення та корекції звуковимови. Innovations and and prospects of world science. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Perfect Publishing, Vancouver, Canada. October 6-8, 2021. Pp. 240-243. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-6-8-oktyabrya-2021-goda-vankuver-kanada-arhiv/
  • Мацкевіч Ю. Р., Махукова Т. В. Педагогічні технології у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Modern directions of scientific research development. Proceeding of the 4-th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. September 28-30, 2021. Pp. 203-208. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-28-30-sentyabrya-2021-goda-chicago-ssha-arhiv/
  • Мацкевич Ю., Романенкова Л. Неформальна освіта людей похилого віку: соціально-педагогічний аспект. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2021 р., м. Бердянськ: збірник наукових статей; укладач Петровська К. В. Бердянськ, 2021. С. 221-225
  • Zaveryko N., Matskevich Y., Balukhtina O., Sementsova O., Ivanova L. Psychological and pedagogical features of training future social service workers. Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación. 2022. Т. 16. № 3. C. 218-231. URL: https://revistaeduweb.org/check/16-3/16-218-231.pdf. (Web of Science).
  • Вдовенко В. В., Мацкевіч Ю. Р., Ніколаєнко Я. М. Сучасні технології інклюзивного навчання в ЗЗСО України. Вісник науки та освіти. 2023. № 8 (14). С. 461–470.
  • Matskevich Y., Lohvynenko V., Domaniuk O., Vorona V. The modern concept of adult education in Ukraine. Conhecimento & Diversidade. 2023. № 40. Vol. 15. P. 571-590. URL: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/11219 (Web of Science)

  Web of science (Publons) https://publons.com/researcher/4503042/yuliana-matskevich/

  ORCID https://orcid.org/0000-0003-1341-9604

  Academia edu https://fsu-znu.academia.edu/YulianaMatskevich

  Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=y7x7A7IAAAAJ

  Інформація надана факультетом соціальної педагогіки та психології

  Мацкевіч Юліана Рафаїлівна