Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Сущенко Лариса Олександрівна

Сущенко Лариса Олександрівна

ЗНУ Викладачі Факультет соціальної педагогіки та психології Кафедра дошкільної та початкової освіти

Завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор

Розклад консультацій

 • пн 13.00-14.00;
 • чт 14.00-15.00

Email: zcpu@ukr.net

Дисципліни

 • Діловий імідж менеджера закладу освіти;
 • Історія педагогіки;
 • Теорія і методика виховної роботи;
 • Організаційно-управлінська діяльність у закладі загальної середньої освіти;
 • Організаційно-управлінська діяльність у закладі  дошкільної освіти

Біографія

Сущенко Лариса Олександрівна – завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор Запорізького національного університету. 

Автор понад 140 наукових і науково-методичних робіт, у тому числі монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій. 

Науково-педагогічний стаж роботи у закладах вищої освіти складає більше 15 років. 

За період роботи в Запорізькому національному університеті Сущенко Л. О. розроблено навчально-методичні комплекси з дисциплін: «Історія педагогіки», «Теорія і методика виховної роботи», «Діловий імідж менеджера закладу освіти», «Організаційно-управлінська діяльність у закладі загальної середньої освіти», «Організаційно-управлінська діяльність у закладі дошкільної освіти». 

Із вищезазначених курсів підготовлено (у співавторстві також) чотири навчально-методичні видання: три навчальні посібники («Історія педагогіки» для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Початкова освіта». Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 143 с.); (Діловий імідж менеджера закладу освіти: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта», «Початкова освіта». Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 155 с.); «Методика викладання соціальної та здоров’язбережувальної галузі» для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Початкова освіта». Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 97 с.) та методичні рекомендації («Вимоги до написання курсових та кваліфікаційних робіт» для здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра і магістра спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта». Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 115 с.).

Щорічно керує підготовкою кваліфікаційних робіт магістрів.

Бере участь у професійних об’єднаннях (за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта): член Української асоціації педагогічної освіти; ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»; Громадської організації «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури».

Сущенко Л. О. керує науково-дослідною роботою студентів (Семеренко Е., Сиваш С., Ходаковська А., Білоконь Н. В.), результати якої висвітлюється на наукових конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів, у тому числі – зарубіжних; готує здобувачів освіти до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 Початкова освіта (Білоконь Н., Прокопенко О., Никонова Н., Семеренко Е.).

Із 2012 р. й дотепер – член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція «Педагогіка»).

Результати наукової діяльності постійно оприлюднюються на науково-практичних конференціях, конгресах, семінарах, методичних радах. Так, Сущенко Л. О. була учасником більше 60 наукових та науково-практичних конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня. 

Бере активну участь у науковій та навчально-методичній роботі кафедри. Є членом науково-технічної ради Запорізького національного університету, Вченої ради факультету соціальної педагогіки та психології.

Сущенко Л. О. пройшла підвищення кваліфікації (у формі стажування) науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти за програмою «Організація освітнього процесу здобувачів освіти за спеціальностями «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» в Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (17.08.2020 р. – 29.09.2020 р.; свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139794/000109-20 від 29.09.2020 р.), а також науково-педагогічне стажування на тему: «Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління педагогічних працівників» за фахом «Педагогічні науки» у Гуманітарно-природничому університеті (м. Сандомир, Польща) з 11.06.2018 р. – 15.06.2018 р. (сертифікат проходження стажування).

Сущенко Л. О. – активний учасник реалізації міжнародних проєктів, метою формування яких є підготовка студентів спеціальностей 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» до використання ігрових та діяльнісних методів навчання, сприяння підвищенню рівня соціальних прав та фінансової освіти здобувачів освіти, зокрема: Проєкт «Сприяння освіті» (Фонд The LEGO Foundation, Королівство Данія), наказ МОН України № 1454 від 26.12.2018 р.; Меморандум про співпрацю у сфері дошкільної освіти між Міністерством освіти і науки України та міжнародною фундацією «Aflatoun International» (Нідерланди) й долучення Запорізького національного університету до проєкту «Афлатот» МОН України № 2182/032-17 від 30.06.2020 р.

Наукова робота

Коло наукових інтересів – професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти; проблеми та пошуки вищої школи; андрагогіка; педагогічний менеджмент; післядипломна педагогічна освіта.

Сущенко Л. О. активно займається науковою роботою. Автор 135 публікацій, із яких: 130 наукового (зокрема: 68 публікацій у наукових фахових виданнях України, 4 статті у періодичних виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science, 2 – у закордонних виданнях, 2 монографії, 3 статті у зарубіжних колективних монографіях (класифікація Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE)), 6 розробок навчально-методичного характеру.

Після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук опубліковано 61 публікацію, із яких: 58 наукового характеру (зокрема: 27 статей у наукових фахових виданнях України, 4 статті у періодичних виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science, 3 статті у зарубіжних колективних монографіях (класифікація Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE)), 4 розробки навчально-методичного характеру.

Здійснює керівництво науковою діяльністю аспірантів за спеціальністю 015 Професійна освіта у кількості 2 осіб (Ходаковська А. В., Левіна Н. Г., Рудченко В. А., Сіра Л. І.).

Здійснювала наукове керівництво здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

 1. Горицька Олена Вікторівна (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 03 червня 2015 р., Класичний приватний університет). Тема: «Формування професійної адаптивності майбутніх економістів у процесі підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації».
 2. Самсонова Олена Олександрівна (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 22 березня 2016 р., Класичний приватний університет). Тема: «Розвиток професіоналізму вихователів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти».
 3. Жадленко Ірина Олександрівна (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 24 травня 2017 р., Класичний приватний університет). Тема: «Формування професійно-етичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки».
 4. Борхович Світлана Миколаївна (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 29 квітня 2017 р., Класичний приватний університет). Тема: «Підготовка бакалаврів з теології до формування духовно-моральних цінностей»
 5. Артеменко Олена Вікторівна (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 29 грудня 2017 р., ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля). Тема: «Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до науково-дослідницької діяльності».
 6. Корольова Людмила Михайлівна (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 19 червня 2019 р., Класичний приватний університет). Тема: «Підготовка майбутніх учителів до розвитку креативних здібностей учнів у навчально-виховній діяльності початкової школи».
 7. Омельяненко Вікторія Володимирівна (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 19 грудня 2019 р., Класичний приватний університет). Тема: «Формування професійно-етичної компетентності майбутніх бакалаврів з правознавства у процесі фахової підготовки».
 8. Дерстуганова Наталя Вікторівна (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 20 березня 2020 р., Класичний приватний університет). Тема: «Формування готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної взаємодії у професійній діяльності».
 9. Сиваш Сніжана Володимирівна (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 29 грудня 2020 р., Класичний приватний університет). Тема: «Розвиток творчого потенціалу вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти».

Неодноразово брала участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент. Є членом постійних спеціалізованих вчених рад Д. 17.127.04 у Класичному приватному університеті та Д. 17.051.09 у Запорізькому національному університеті (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Здобувач вченого звання бере активну участь у реалізації науково-дослідної теми «Теорія і практика підготовки майбутніх педагогів в умовах сучасної освітньої парадигми» (номер державної реєстрації 0120U104661), яку виконує кафедра дошкільної та початкової освіти.

Із 2010 р. заступник головного редактора фахового видання «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах» (Категорія «В» зі спеціальностей: 011 Науки про освіту, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта, 015 Професійна освіта, 016 Спеціальна освіта), Index Copernicus, Google Scholar. Із 2020 р. – член редакційної колегії збірника «Вісник Запорізького національного університету. Серія «Педагогічні науки» (категорія «В», Index Copernicus). Заступник голови редакційної ради збірника наукових праць «Академічні студії. Серія: Педагогіка» (фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4). Спеціальності: 011 – Освітні, педагогічні науки; 012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями); 017 – Фізична культура і спорт.

Здійснювалася робота у складі акредитаційної комісії, зокрема участь у проведенні первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Педагогіка вищої школи зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (наказ МОН України № 2781-л від 07.12.2018 р.), із 17–19.12.2018 р.

 Ідентифікатори: 

 1. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
 2. Web of Science ResearcherID: AAX-7328-2020
 3. https://scholar.google.com.ua/citations?user=nwNeLdoAAAAJ&hl=ru
 4. ORCID  orcid.org/0000-0002-6119-9151
Інформація надана факультетом соціальної педагогіки та психології

Сущенко Лариса Олександрівна