Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Богдановська Надія Василівна

Богдановська Надія Василівна

ЗНУ Викладачі Факультет фізичного виховання, здоров'я та туризму Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії

Розклад консультацій

 • Понеділок, четвер 13:00-15:00
 • Дисципліни

  • Фізична терапія при мультисистемній патології

  Біографія

  У 1999 році з відзнакою закінчила магістратуру факультету фізичного виховання ЗДУ за спеціальністю «Фізична реабілітація». З 2000 р. працює на факультеті фізичного виховання: викладачем, старшим викладачем, доцентом(з 2005 р.),заступником декана з виховної роботи(з 2007 р.),професором (з 2012 р.) кафедри фізичної реабілітації. З 2013 р. до сьогодні обіймає посаду професора , завідувача кафедри фізичної реабілітації.

  У 2004 році закінчила аспірантуру при ЗДУ за спеціальністю «Фізіологія людини та тварин» і захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при КНУ ім. Т. Шевченка на тему «Адаптивні можливості серцево-судинної системи дітей шкільного віку та шляхи їх корекції». У 2012 році захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при ХНУ ім. Н. В. Каразіна на тему «Роль системи синтезу оксиду азоту у забезпеченні адаптації серцево – судинної системи людини до фізичних навантажень».

  Під її науковим керівництвом захищено сім кандидатських дисертацій. Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій у Чернівецькому національному університеті імені Богдана Хмельницького та Національному університеті фізичного виховання та спорту України.

  Надає методичну допомогу реабілітаційним установам м. Запоріжжя та Запорізької області , читає цикли лекцій для студентів центру післядипломної освіти, член журі Всеукраїнського етапу олімпіади з фізичної реабілітації , член журі Всеукраїнського етапу конкурсу студентських наукових робіт з фізичної терапії, член журі обласного конкурсу малої академії наук за номінацією «Валеологія» та обласного конкурсу застосування методу проектів . Співорганізатор і учасник постійно діючих обласних семінарів для фахівців з фізичної терапії та ерготерапії.

  Має досвід участі у складі виїзних експертних комісій МОН України , експертних радах з ліцензування і акредитації. Входить до складу робочої групи ЗНУ для оновлення складових галузевого стандарту вищої освіти.

  Наукова робота

  Наукові результати Н. В. Богдановської відображені у понад 200 наукових працях: статтях у фахових виданнях України та зарубіжжя, 11 навчальних посібниках із грифом МОН України , двох монографіях, десяти патентах на винахід і корисну модель, п’яти свідоцтвах авторського права на твір, науково - методичних рекомендаціях та ін..

  orcid.org/0000-0002-2410-845X

  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25421431800

  Інформація надана факультетом фізичного виховання

  Богдановська Надія Василівна