Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Чуєва Інна Олександрівна

Чуєва Інна Олександрівна

ЗНУ Викладачі Факультет фізичного виховання, здоров'я та туризму Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Кандидат наук фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • Четвер 13:00-14:00,
 • п’ятниця 14:00-15:00
 • Дисципліни

  • технології туристської діяльності
  • міжнародний туристичний бізнес
  • світовий ринок готельно-ресторанних послуг
  • управління якістю послуг у сфері обслуговування

  Біографія

  Дата народження: 8 вересня 1983 року. Стаж роботи: загальний – 16 років, педагогічний – 11 років. Особливі досягнення: кандидат наук фізичного виховання і спорту (2013 рік), вчене звання - доцент (2020 рік). Освіта: Запорізький національний університет, спеціальність «Фізична реабілітація» (2001-2006), Класичний приватний університет, спеціальність «Фінанси» (2008-2009), Запорізький національний університет спеціальність «Туризм» (2020-2021). Кандидат наук фізичного виховання і спорту. Тема дисертації «Використання засобів спортивно-оздоровчого туризму в підвищенні фізичного стану студентів 18-19 років».

  Наукова робота

  ORCID 0000-0001-8697-7602, https://scholar.google.com.ua/citations?user=4IYt57cAAAAJ&hl=uk

  Публікації

  • Бортников Є., Чуєва І., Олексієнко Р., Конох О., Конох А. Φιλοξενία vs φιλοτεχνία: two faces philosophy of hospitality. Filosofiya-Philosophy (Bulgaria). 2021 Philosophy. 2021. N. 2. Vol. 30. Рр. 117–125. https://philosophy.azbuki.bg/philosophy/sadarzhanie-na-sp-filosofiya-2021-g/sp-filosofiya-knizhka-2-2021-godina-xxx/Web of Science
  • Чуєва І. О. РОЛЬ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЛАБОРАТОРІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ. Інноваційна педагогіка. 2019. № 10. C. 124-127. URL: https://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/10/part_3/31.pdf. (Index Copernicus).
  • Чуєва І. О., Сидорук А. В., Жестков С. Г. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. Т. 3. № 69. C. 169-172. URL: https://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/69/part_3/36.pdf. (Index Copernicus).
  • Чуєва І. О., Криволапов Е. А. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ МЕТОДАМИ ПЕРЕХРЕСНОГО НАВЧАННЯ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. Т. 2. № 63. C. 206 - 210. URL: https://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/63/part_2/42.pdf. (Index Copernicus).
  • Чуєва І.О. Інноваційні технології в підготовці конкурентоздатних фахівців спеціальності 242 «Туризм» освітньої програми «Управління в туризмі та гостинності». Вісник ЗНУ Педагогічні науки. № 2(35). 2020. С. 153-158.
  • Сидорук А.В., Чуєва І.О., Криволапов Е.А. Нормативно-правове регулювання туристичної діяльності України. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. С.197-202.
  • Чуєва І.О., Сидорук А.В., Жестков С.Г. Сучасні тенденції розвитку онлайн бронювання туристичних послуг в Україні. Економіка та суспільство. 2021. № 27. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/416
  • Чуєва І.О., Безкоровайна Л.В, Ніколаєва Т.В.Система якості туристичного продукту як невід'ємна частина стандартизації послуг в міжнародному туристичному бізнесі. Економіка та суспільство. Видавничий дім "Гельветика". 2021. № 28. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/28
  • Чуєва І.О., Криволапов Е.А. Управління якістю та безпекою туристичних послуг як стратегічна основа розвитку туризму. Економіка та суспільство. Видавничий дім "Гельветика". 2021. № 28. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/28
  • Чуєва І.О., Криволапов Е.А. Товарознавча політика готельно-ресторанних послуг у міжнародному туристичному бізнесі. Економіка та суспільство. 2021. № 29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/583
  • Чуєва І.О., Сидорук А.В., Кравченко Д.М. Управління якістю як фактор підвищення ефективності туристичних і ресторанних послуг. Економіка та суспільство. 2021. № 29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/582

   Чуєва І.О., Ніколаєва Л.Г., Косарєва Н.М. Інноваційні технології туристичної діяльності на світовому ринку туристичних послуг. Економіка та суспільство. 2021. № 30. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/622

  • Чуєва І. О. Innovative approaches of teaching the discipline "Technologies in tourism activity". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. 2022. № 86 (2/2022). C. 112-126. URL: https://zeszyty-naukowe.wsa.edu.pl/
  • Люта Д. А., Чуєва І. О., Ніколаєва Т. В. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ. «Перспективи розвитку науки, освіти та технологій в контексті євроінтеграції» Полтава: ЦФЕНД , 2022. C. 79-81. URL: https://fileview.fwdcdn.com
  • Чуєва І.О. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства: конспект лекцій. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 80 с.
  • Чуєва І.О. Технології туристичної діяльності: конспект лекцій. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 80 с.

  Співавторство у колективних монографіях

  • Чуєва І. О., Сидорук А. В., Жестков С. Г. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ КРАЇН ЗАРУБІЖЖЯ. Проблеми і напрями розвитку галузі фізичної культури і спорту : колективна монографія за загальною редакцією Пангелової Н. Є. Переяслав-Хмельницький: Переяслав, 2020. С. 136-148.
  • Чуєва І., Сидорук А., Люта Д., Криволапов Е. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТА ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЕНЕЗИ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. Modern education, training and upbringing: collective monograph. Abdullayev A., Rebar I., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. S. 121-127.
  Інформація надана факультетом фізичного виховання

  Чуєва Інна Олександрівна