Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Конох Олена Євгенівна

Конох Олена Євгенівна

ЗНУ Викладачі Факультет фізичного виховання, здоров'я та туризму Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Кандидат наук фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Контакти

Розклад консультацій

 • Вівторок 11:25-12:45;
 • четвер 11:25-12:45.
 • Дисципліни

  • Вступ до спецiaльностi
  • Дизайн страв
  • Органiзацiя послуг харчування
  • Культура готельно-ресторанноi справи
  • Технологія продукції ресторанного господарства

  Біографія

  В 1999р.закiнчила Запорiзький державний унiверситет, отримала диплом спецiалicта з фiзичного виховання і спорту. З 2004р.працювала на посадi викладача фiзичного виховання, з 2013 р. на кафедрi туризму В 2013 р. вiдбувся захист дисертацii на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фiзичного виховання i спорту. В 2017р. здобула диплом спецiалiста з туризмознавства. В 2021р.здобула звання доцента кафедри туризму та готельно-ресторанноI справи. Доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. У 2022 році закінчила магістратуру Класичного приватного університету за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» та отримала кваліфікацію фахівець з готельної справи, фахівець із ресторанної справи.

  Наукова робота

  1. Бортников Є., Чуєва І., Олексієнко Р., Конох О., Конох А. Φιλοξενία vs φιλοτεχνία: two faces philosophy of hospitality. Filosofiya-Philosophy (Bulgaria). 2021 Philosophy. 2021. N. 2. Vol. 30. Рр. 117–125. https://philosophy.azbuki.bg/philosophy/sadarzhanie-na-sp-filosofiya-2021-g/sp-filosofiya-knizhka-2-2021-godina-xxx/ Web of Science

  2. Конох О.Є., Маковецька Н.В. Можливості застосування дистанційного навчання у підготовці фахівців галузі туризму та готельно-ресторанної справи. Збірник наукових праць Херсонського державного університету «Педагогічні науки». 2017. С. 178-182.

  3. Конох О.Є. Особливості впровадження дистанційної форми освіти майбутніх фахівців туризму та готельно-ресторанної сфери. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти: зб.наук. доп. Одеса: Бондаренко М.О. 2019. С.182-187.

  5. Конох О.Є., Маковецька Н.В., Сидорук А.В. Реалізація принципів дуальної освіти у процесі підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами «туризм» і «готельно-ресторана справа». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 31. Том 4. С. 4-9.

  6. Маковецька Н.В. Конох О.Є., Волобуєв А.О. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи. науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 5K(134) 21. С.22-26.

  7. Сидорук А.В, Криволапов Е.А., Конох О.Є. Організація ресторанного господарства : формування асортиментної політики товарів і послуг. Журнал «Наукові перспективи». 2021. № 9 (15). С. 337-346.

  8. Formation of Deontological Culture of Future Pharmacists in Higher Education Institutions of Ukraine Anatolij Konokh, Volodymyr Naumchuk, Andriy Konokh, Olena Konokh, Tetyana Shafranska pp. 289 – 298

  9. Anatolii KONOKH , Andгii KONOKH , Olena KONOKH , Yevhen KARABANOV , Anatolii ORLOV , Nataliia MAKOVETSKA Training of Future Teachers of Physical Education in the Field of Ecological Tourism Postmodern Openings September, 2022 Volume 13, Issue 3, Vol 148-165.

  10. Конох А.А., Конох О.Є.ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА В ТУРИЗМІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ. СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ДОСЯГНЕННЯ, ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції Берлін, Німеччина 23-25 січня 2022 р. С.674-679.

  11. Конох О.Є., Конох А.А ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» ТА «ДИЗАЙН СТРАВ» У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ДОСЯГНЕННЯ, ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції Берлін, Німеччина 23-25 січня 2022 р. С. 680-684.

  12. Конох А.П., Васильчук М.В., Конох О.Є. Історія туризму: Наукове видання. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 312 с.

  Інформація надана факультетом фізичного виховання

  Конох Олена Євгенівна