Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Безкоровайна Лариса Вікторівна

Безкоровайна Лариса Вікторівна

ЗНУ Викладачі Факультет фізичного виховання, здоров'я та туризму Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • вівторок, четвер, з 11-00 до 13.00, IV к., 306 к.;
 • дистанційно: Moodle, Zoom
 • Дисципліни

  • Бізнес-етика в індустрії гостинності
  • Туризмологія
  • Корпоративне управління
  • Методологія і організація наукових досліджень
  • Вибіркова дисципліна №1 (Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні (DIRUT))
  • Організація рекреаційних послуг
  • Виробнича практика
  • Інфраструктура туризму
  • Методологія і організація наукових досліджень у туризмі та гостинності
  • Навчальна практика
  • Управління проєктами в туризмі та гостинності
  • Програмний туризм
  • Методологія і організація наукових досліджень у туризмі.

  Біографія

  Народилася 25 березня 1970 р. в м. Запоріжжя.

  Освіта. У 1994 р. в Запорізькому державному університеті отримала кваліфікацію філолога, викладача російської мови і літератури; в 1999 р. в цьому ж університеті отримала кваліфікацію економіста. В 2008 р. в Запорізькому національному університеті здобула кваліфікацію викладача вищої школи на базі вищої освіти. З 2006 по 2009 рр. – навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та в 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту» за спеціальністю 13.00.04: теорія і методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. З 2014 р. навчалася в докторантурі Запорізького національного університету та в 2018 р. захистила докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.04: теорія і методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді Запорізького національного університету. У 2016 р. здобула кваліфікацію бакалавра з туризму в Запорізькому національному університеті; з 2020 р. є магістром спеціальності іспанська мова і література в цьому ж університеті.

  В 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри теорії та методики фізичної культури та туризму.

  Досвід роботи. З 1994 по 2006 рр. працювала на посаді методиста заочного факультету Запорізького національного університету; з 2003 по 2006 рр. – викладач кафедри спортивних ігор цього ж університету за сумісництвом; у 2006 р. – старший викладач кафедри теорії та методики фізичної культури і туризму; з 2009 р. ? доцент цієї ж кафедри. З 2013 р. – доцент, а з 2019 кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету. З 2014 р. є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 17.051.09 Запорізького національного університету за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

  Викладацька діяльність охоплює такі дисципліни, як: «Бізнес-етика в індустрії гостинності»; «Туризмологія»; «Корпоративне управління»; «Організація рекреаційних послуг»; «Інфраструктура туризму»; «Методологія і організація наукових досліджень у туризмі та гостинності»; «Управління проєктами в туризмі та гостинності»; «Програмний туризм»; «Навчальна практика»; «Виробнича практика»; «Вибіркова дисципліна «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні (DIRUT)» тощо.

  Результати наукової роботи знайшли своє відображення в більше ніж 130 опублікованих наукових працях, серед яких: монографії: авторська «Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах» та у співавторстві: «Інтеграція в системі неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання, спорту та туризму»; «Особливості розвитку ринку туристичних послуг України під впливом COVID-19 та карантинних обмежень»; науково-методичні видання (авторські та у співавторстві): тестові завдання: «Зі спортивного менеджменту»; «З дисципліни «Олімпійський та професійний спорт»; методичні рекомендації до курсу «Менеджмент спорту»; навчальні та науково-практичні посібники: «Основи менеджменту»; «Олімпійський і професійний спорт та інформаційні ресурси галузі»; «Організація туристської діяльності»; «Організація анімаційної діяльності»; Основи проектування туристичного продукту»; конспект лекцій з «Маркетингу туризму»; практикум «Основи маркетингу»; свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (у співавторстві): «Комп’ютерна програма "БСК: моніторинг формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту»; «Система оцінювання рівня готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до майбутньої професійної діяльності (TOUR TEST)»; «Система визначення готовності до анімаційної діяльності (AnimaTest)»; «Стаття. Використання креативних цифрових технологій у сфері туризму під час пандемії Covid-19: економічні і соціальні наслідки»; численні статті у наукових фахових (з педагогіки, філософії, економіки) виданнях України, зарубіжних наукових виданнях; тези у збірниках конференцій різного рівня.

  Науковий пошук спрямований на з’ясування питань щодо: розроблення та реалізації стратегій розвитку туризму; формування бізнес-етики та корпоративної культури в умовах міжнародного туристичного ринку; управління проєктами в туризмі; професійної підготовки фахівців туристичної галузі.

  Має досвід керування науковими дослідженнями магістрантів та аспірантів. Під керівництвом Лариси Вікторівни захищено 2 кандидатські дисертації за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Є досвід участі в атестації наукових кадрів як офіційного опонента та рецензента. Брала участь в якості рецензента в наукових виданнях: InGraph; Журнал з геології, географії та геоекології; Scientific Research Publishing.

  Є досвід участі в міжнародних проєктах: Erasmus+ «EUPROC» (2016 - член викладацького складу (модуль 1); Грантова допомога по проектах людської безпеки «Кусаноне» Міністерства закордонних справ Японії «Проект покращення навчальних умов на факультеті фізичного виховання Запорізького національного університету», (2018); ERASMUS +: Diversification of rural tourism through sustainability and creativity: disseminating European experience in Ukraine (DIRUT), № 620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE (2020 - виконавець проєкту), що реалізується в Запорізькому національному університеті до 2023 р.

  Як член Запорізької обласної туристичної асоціації з 2021 р. є учасницею науково-практичних заходів регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів із питань розвитку туристичної галузі.

  Має подяки й грамоти від ректора Запорізького національного університету.

  Наукова робота

  ORCID iD: 0000-0001-9502-9604

  https://scholar.google.com.ua/citations?user=sIDm4_IAAAAJ&hl=ru&gmla=AJsN-F5dq0uXf6sclVcotkjqiHtltOb7cX9maYdP23zE3V4368Mv6zW8NV9Q9gK7wnytkDOdDBmcaxTN80CQgI9ZJSusRxJXquqPQgalImc8dvwSqqUHT0HbH5vNpbfVHF4EmEwEl1IpKR2cwzXEzVtx-k3Lg3DkRA

  Web of Science Researcher ID: AAN-3514-2020

  1. Безкоровайна Л. Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах : мон. Зап. : ЗНУ, 2017. 370 с.

  2. Особливості розвитку ринку туристичних послуг України під впливом COVID-19 та карантинних обмежень: мон. / Г. Горіна, С. Бабушко, Л. Безкоровайна, Г. Богатирьова та ін.; н. ред. Г.Горіна. Кр. Ріг: Вид. Р. Козлов, 2021. 134 с. С. 120-129. http://elibrary.donnuet.edu.ua/2254/ ISBN 978-966-385-363-5

  3. Безкоровайна Л. Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства в Україні в умовах інтеграції у європейський освітній простір. ScienceRise: Pedagogical Education. Харк., 2017. № 3 (11). С. 4–7. DOI: 10.15587/2519-4984.2017.97242

  4. Безкоровайна Л. Критерії ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. Молод. вч. Херс., 2017. № 3 (43). С. 358–362

  5. Безкоровайна Л. Логістика проектування освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. Молод. вч. Херс., 2017. № 5 (45). С. 280–284

  6. Безкоровайна Л. Системна модель професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства та алгоритм її реалізації. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Київ : Едельвейс, 2017. № 1–2. С. 101–108

  7. Безкоровайна Л. Професійна компетентність майбутніх фахівців з туризмознавства. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Зап. : КПУ, 2017. Вип. 52 (105). С. 43–50

  8. Безкоровайна Л. Концепція підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. Освітологічний дискурс : ел. наук. фах. вид. К., 2017. № 1–2. С. 67–78. http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2017_1-2_8

  9. Безкоровайна Л. Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства в європейських країнах. Пед.н. Херс.: ХДУ, 2017. № 75. С. 84–88

  10. Безкоровайна Л. Дослідження питань реалізації змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. Педагогіка форм. творчої особ. у вищій і загальноосвітній школах. Зап. : КПУ, 2017. Вип. 53 (106). С. 444–451.

  11. Безкоровайна Л. Розробка освітньо-інформаційного середовища у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства: теоретико-методологічний аспект. Молодь і рин. Дрогобич, 2017. № 7 (150). С. 25–30

  12. Безкоровайна Л. Змістова складова організаційно-методичних засад професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. Пед.н.. Херс. : ХДУ. 2017. № 76. С. 50–55.

  13. Безкоровайна Л. Системна модель професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства та алгоритм її продуктивного застосування і прогнозованого розвитку у вищих навчальних закладах. Інф. техн. в освіті. Херс.: ХДУ, 2017. № 30. С. 62–70.

  14. Безкоровайна Л. Реалізація змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. Вісник ЗНУ: Пед.н.. Зап., 2017. № 1 (28). С. 90–98.

  15. Безкоровайна Л. Система професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах. Народна освіта: ел. наук. фах. вид. Біла Церква. №(33) 2017. https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4979

  16. Безкоровайна Л., Короленко К. Перспективні шляхи розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах. Пед.н.. Херс. : ХДУ. 2017. № 77 (2). С. 21–25.

  17. Безкоровайна Л. Особливості створення та реалізації проєкту віртуального студентського бюро з надання туристичних послуг у Запорізькому національному університеті. Вісн. ЗНУ: Пед.н. №1 (32) 2019. С. 63–67. DOI https://doi.org/10.26661/2522-4360-2019-1-32-11

  18. Безкоровайна Л. Шляхи оптимізації формування професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму в закладах вищої освіти. Наукові записки БДПУ. Пед. н. Берд.: БДПУ. 2019. №2. С. 72-75.

  19. Микитів О., Безкоровайна Л. Міжнародний досвід застосування інфографіки як засобу візуальної комунікації в ході підготовки фахівців із видавничої справи та редагування. Духовність особист.: методол., теор. і практ.: зб.н.п. № 6 (93). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019, С. 167-179

  20. Безкоровайна Л., Косовщук А. (2020). Зарубіжний досвід управління та організації системи освітньої діяльності майбутніх фахівців туристичного напряму. Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. 9(17). https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/344

  21. Косовщук А., Безкоровайна Л. Науково-дослідна робота у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризму в закладах вищої освіти. Наук. зап. БДПУ. Пед. н. 2021. №1. Берд.: БДПУ. С. 248-255.

  22. Bezkorovaina L., Makovetskaya N., Sydoruk A., Korolenko K., Naumchuk V. Professional training of future specialists in tourism and hotel and restaurant business in European countries. ALR Journal. 2021; 5(2): 54-62 http://www.alrjournal.com/jvi.aspx?un=ALRJ-29053&volume= DOI: 10.14744/alrj.2020.29053

  23. Безкоровайна Л., Бойка О., Омельянчик О. Сільський туризм, біорізноманіття та сталий розвиток: комплементарність та вплив на добробут сільського населення. Економ. вісн. Дніпров. політех.: Наук. журн.: Економ. теор. Дн., 2021, № 1 (73). С. 68-76.

  24. Венгерська Н., Воронкова В., Безкоровайна Л., Череп А. Використання креативних цифрових технологій у сфері туризму під час пандемії Covid-19: економічні і соціальні наслідки. Humanities studies: зб.н.п. Зап. : ЗНУ, 2021. №7 (84). 148 с. С. 91-102.

  25. Чуєва І., Безкоровайна Л., Ніколаєва Т. (2021). Система якості туристичного продукту як невід’ємна частина стандартизації послуг в міжнародному туристичному бізнесі. Економ. та сусп. (28). https://doi.org/10.32782/10.32782/2524-0072/2021-28-3

  26. Безкоровайна Л. Корпоративне управління в конкурентному туристичному середовищі: етика і культура гостинності. Наук. ж. «Економічний форум». ЛНТУ. Луцьк. 2021.

  27. Безкоровайна Л. (2021). Управління проєктами у сфері гостинності: питання ціноутворення, маркетингових стратегій, якості туристичних послуг. Адаптивне управління: теорія і практика. Економіка, 10(20). https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/392

  28. Безкоровайна Л., Каніболоцька, О., Літвінова-Головань О. (2021). Бізнес-етика та міжкультурна комунікація в міжнародній інфраструктурі туризму та гостинності. Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка (21).

  29. Череп А., Воронкова В., Череп О., Венгерська Н., Безкоровайна Л., Вплив креативних інноваційних технологій на сталий розвиток туристичної галузі в Європі після пандемії Covid-19. Humanities studies: зб.н.п. Зап. : ЗНУ, 2021. Вип. 8 (84). С. 91-102.

  30. Безкоровайна Л. Основи проектування туристичного продукту : навчальний посібник для зд. ст. в.о. магістра спец. Туризмознавство (за видами). Зап.: ЗНУ, 2016. 100 с.

  31. Безкоровайна Л., Васильчук В. Маркетинг туризму : консп. лекцій для здоб. ст. в.о. бак. спец. Туризм. Зап. : ЗНУ, 2017. 77 с.

  32. Безкоровайна Л., Васильчук В. Основи маркетингу : практ. для здоб. ст. в.о. бак. спец. «Туризм». ЗНУ, 2017. 50 с.

  33. Безкоровайна Л. Інноваційні шляхи інтеграції підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у європейський освітній простір. Стратегічні імперативи розв. туризму та економіки в ум. глобалізації : М. н-п.к. (30–31 бер. 2017). Зап. :Просвіта, 2017. Т. 1. С. 36–39.

  34. Пшенична О., Безкоровайна Л. Особливості ринку готельних послуг в європейських країнах. Туризм і готельно-ресторанна справа. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в ум. глобалізації : М. н-п.к. (30–31 бер. 2017). Зап. : Просв., 2017. Т. 1. 2017. С. 293-295.

  35. Безкоровайна Л. Концептуальні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в умовах полікультурного та глобалізованого світу. Інноваційні тенденції підг. фах. в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу : II Міжвуз. н-п.к. (11 кв. 2017). К., 2017. С. 236–241.

  36. Безкоровайна Л. Особливості практико-орієнтованої складової професійної підготовки майбутніх фахівців туризмознавства. Підвищення як. освіти: стан, проблеми, персп. : Всеукр. н. інт.-к. (27–28 кв. 2017). Кр. Ріг : КДПУ, 2017. С. 26–28.

  37. Безкоровайна Л.. Особливості логістики проектування освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. Неперервна освіта нового сторіччя досягнення та перспективи : ІІІ М. н-п.к. (19 тр. 2017). Зап. : ЗОІППО, 2017. http://kompetfahivcja.blogspot.com/p/blog-page_63.html.

  38. Безкоровайна Л. Деякі аспекти практико-орієнтованого компоненту професійної підготовки майбутніх фахівців туризмознавства. Концептуальні шляхи розвитку: пед. науки : М. н-п.к. (12–13 тр. 2017). Херс. : Гельвет., 2017. С. 73–76.

  39. Безкоровайна Л. Самостійна та науково-дослідна робота у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології : М. н-п.к. (23–24 черв. 2017). Львів : ГО «Льв. пед. сп.», 2017. С. 103–106.

  40. Безкоровайна Л., Стан О. До питання формування національної свідомості майбутніх фахівців з туризмознавства в контексті європейської інтеграції. Національна самосвідомість та правова культура в умовах європейської інтеграції : Вс. н-п.к. (17 лют. 2017). Суми :СумДПУім. А.Макаренка, 2017. С. 117–120.

  41. Стан О., Безкоровайна Л. Сучасний стан та проблеми розвитку ділового туризму в Україні. Стратегічні імперативи розвитку тур. та економіки в умовах глобалізації (30–31 бер. 2017). Зап. Просв, 2017. Т. 1. С. 360–362.

  42. Безкоровайна Л., Короленко К. Інноваційна педагогічна технологія як засіб якісної підготовки фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. «Управління якістю освіти: досвід та інновації»: пед. чит. (19-20 кв. 2018). Павлогр. С. 24-27.

  43. Безкоровайна Л. До питань управління розвитком національного екотуризму як засобу збереження навколишнього середовища. Наукове забезпечення освітньої діяльності у сфері цивільного захисту: ІІ н-п.к. (за міжн. уч.) (тр. 2019). К. С. 65-67.

  44. Безкоровайна Л. Стратегії зростання зеленої економіки як запоруки сталого розвитку туризму. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: Вс. н-п.к. (30-31 ж. 2019). Умань: ВПЦ Візаві, 2019. С. 64-65.

  45. Безкоровайна Л. Шляхи впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського туризму. Інтеграція освіти, науки і бізнесу. Пробл. та персп. впровадження європ. практ. диверсифікації сільського тур.: IX М. кр. ст. (Зап., 18 вер. 2020).

  46. Маковецька Н., Безкоровайна Л., Літвінова-Головань О., Короленко К. До питань удосконалення підготовки фахівців із туризму та готельної справи для проведення спортивно-розважальних анімаційних заходів у професійній сфері. Індустрія туризму й сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : ІІ м. н-п.к. (28 ж. 2020). Луцьк : ПП Іванюк, 2020. С. 217-220.

  47. Безкоровайна Л., Венгерська Н., Короленко К., Голобородько Г. Європейські цінності в проєктній діяльності майбутніх фахівців із туризму в їх фаховій підготовці. Психолого-пед. супровід фах. зрост. особ. в сист. неп. проф.освіти: Вс. н-п.к. (26–27 лист. 2020). Берд., 2020. С. 223-224.

  48. Безкоровайна Л., Венгерська Н., Борисенко А. Креативне підприємництво: теоретичні аспекти та практичний досвід Португалії в сфері сільського туризму. Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності особистості та її вплив на розв. людського й соц. капіталу: М. н-п.к. (26-27 лист. 2020) ЗНУ, 2020. С. 28-32.

  49. Безкоровайна Л., Волобуєв А. Туризм в умовах переходу до зеленої економіки: європейський досвід реалізації. М. н-п. інт.-к. Розвиток співробітництва між ЄС та Україною (26 лист. 2020) Львів: Льв. політ., 2020. С. 104-105.

  50. Безкоровайна Л., Венгерська Н., Ніколаєва Т., Брацило Л. Європейські тенденції імплементування стратегій диверсифікації у сільському туризмі України (соц.-ек. асп.) // The world of sc. and innovat. Abstracts of the 8th Int. Scient. and pract. conf. Cognum Publish. House. London, UK. 10-12 бер. 2021. Pp. 195-202.

  51. Безкоровайна Л. Диверсифікація в туризмі: вплив на якість надання туристичних послуг. М. н-п.к.: Теорія, практика та інновації розв. тур. і гот.-рест. інд. (27-28 тр. 2021): Уман. нац. ун-т садівн. Умань, 2021. С. 12-14.

  52. Воронкова В., Венгерська Н., Безкоровайна Л., Череп А. Цифрова трансформація електронної освіти в країнах ЄС: поширення європейського досвіду в Україні. М. н-п.к. інженерного навч.-наук.інст. ЗНУ Європ. вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промисл. регіону (27-28 тр. 2021). Зап.: ЗНУ, 2021. С. 220-223.

  53. Безкоровайна Л., Венгерська Н. Проєктні методи навчання у підготовці магістрантів до впровадження єврепейських традицій сільського туризму в українській туристичній галузі. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці: 3 Вс. н. інт.-к., 26-27 бер. 2021.Ум.: Візаві, 2021. С. 84-87.

  54. Безкоровайна Л., Венгерська Н., Бойко О., Омельянчик С. Управління проєктами в туризмі та готельно-ресторанній справі: європейський досвід диверсифікації туризму. VII М. н-п.к.: Перспективи ефективних управл. рішень у бізнесі та проектах (16-17 вер. 2021). Одеса, 2021. С. 82-85.

  55. Бай А., Безкоровайна Л. Сучасний стан та перспективи розвитку ділового туризму. І М. інт.-к. Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці (18 тр. 2021): ЛНТУ. С. 26-30.

  56. Безкоровайна Л. Управління проєктами в сфері гостинності: сучасний стан, тенденції та перспективи сталого розвитку. Сучасний стан, пробл.та персп. розв. економіки, обліку, фінансів і права: міжн. н-п.к. (7 лип. 2021). Полтава: ЦФЕНД, 2021. С. 34-37

  57. Воронкова В., Череп А., Череп О., Венгерська Н., Безкоровайна Л., Вплив інноваційних технологій на сталий розвиток туризму в Європі після пандемії Covid-19. М. н-п.к. Форм. сучасних концепцій менеджм. організацій та адміністрування в умовах цифровіз. (23-24 вер. 2021) Зап.: ЗНУ, 2021. С. 91-102.

  58. Безкоровайна Л. Диверсифікація туристичних і готельних послуг в умовах сучасного ринку: методологія досліджень, проєктування, інновації. VІІ Міжн. н-п.к. Сучасні технології промисл. комплексу (вер. 7-10, 2021). Херс. С. 20-23.

  59. Безкоровайна Л. В. Развитие цифровых креативных технологий в сфере туризма в условиях пандемии Covid-19. Int. scientific-practical conf. management. Management. Business. Technologies? innovation. Trends and challenges. (20-21 May, 2021, Marijampole, Lithuania) Nr. TKE-0629). Marijampole Univ. of Applied Sciences, 2021

  60. Безкоровайна Л., Воронкова В., Череп А., Венгерська Н. Інфраструктура туризму: стратегія сталого розвитку (управління проєктами, корпоративна культура та бізнес-етика підприємств тур зму й гостинності). М. н-п.к. Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів (23-24 вер. 2021). Черкаси, 2021.

  61. Bezkorovaina L. Attended the 5th UNWTO Global Conference on Wine Tourism, held from 8th to 10th Sept. 2021 https://live.winetourismconferenceonline.com/. Certificate

  Інформація надана факультетом фізичного виховання

  Безкоровайна Лариса Вікторівна