Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Сидорук Анна Вікторівна

Сидорук Анна Вікторівна

ЗНУ Викладачі Факультет фізичного виховання, здоров'я та туризму Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • вт.-чт. 10.55-11.25 або за телефоном 0956564651
 • Дисципліни

  • Організація ресторанного господарства
  • Організація екскурсійних послуг
  • Організація анімаційних послуг в туризмі
  • Основи інформатизації в туристичній галузі
  • Основи інформатизації в сфері обслуговування
  • Бренд- і PR-менеджмент в туризмі та гостинності
  • Управління регіональним розвитком туризму і гостинності

  Біографія

  Народилася 10 вересня 1987 року. Кандидат у майстри спорту з кікбоксингу. У 2009 році закінчила з відзнакою Запорізький національний університет та здобула кваліфікацію магістра фізичного виховання та спорту, тренера з кікбоксингу. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти та цього ж року закінчила Запорізький національний університет та здобула кваліфікацію фахівця з туризмознавства. У 2022 році закінчила магістратуру Класичного приватного університету за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» та отримала кваліфікацію фахівець з готельної справи, фахівець із ресторанної справи.

  Наукова робота

  ORCID: 0000-0002-8466-6912

  https://scholar.google.com/citations?hl=de&user=EIyasxkAAAAJ

  Публікації

  • Makovetska N. Sydoruk A. Naumchuk V. Formation of Readiness of Future Teachers of Physical Education for Animation Activity in Secondary Schools of Ukraine. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, International Journal of Human Movement and Sports Sciences, USA, 2020, 8(6), стр. 403–412 SCOPUS
  • Beskorovayna L. Makovetska N. Korolenko K. Sydoruk A. Naumchuk V. Professional training of future specialists in tourism and hotel and restaurant business in European countries. ALRJournal. 2021; 5(2): 54-62 | DOI: 10.14744/alrj.2020.29053 Web of Science
  • Bezkorovaina L., Makovetska N., Panchenko V, Sydoruk A., Naumchuk V. Model of Professional Training of Future Specialists in Tourism in Higher Education Institutions of Ukraine. Journal of Hospitality & Tourism Education. SCOPUS https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10963758.2022.2123338?journalCode=uhat20
  • Volodymyr Naumchuk, Valentyna Gorlach, Anna Sydoruk, Halyna Omelianenko, Valeriy Panchenko. Formation of cross-cultural communication skills of future service specialists. ALRJournal. 2021; 5(10): 1-11.
  • Makovetska, N., Lyuta, D., Naumchuk, V., Sydoruk, A., & Kryvolapov, E. (2022). Formation of readiness of future specialists for professional activity in the field of social tourism in Ukraine. Rosa dos Ventos - Turismo e Hospitalidade, 14(4),1248-1265. DOI http://dx.doi.org/10.18226/doii Web of Science
  • Сидорук А.В., Польський С.Г., Тищенко Д.Г. Вплив розвивального освітнього середовища на формування цілісного уявлення студентів про сутність анімаційної діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Випуск 5 К (113)19. С. 290-293.
  • Сидорук А.В. Шляхи формування інформаційної культури майбутніх фахівців сфери туризму та готельно-ресторанної справи. Інноваційна педагогіка. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Випуск 10 (Т.3). 2019. С.76-80.
  • Сидорук А.В., Бондар В.Л. Впровадження складових сфери туризму в інклюзивне освітнє середовище. Інноваційна педагогіка. Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2020. Випуск 22. Т 3. С. 167-171.
  • Сидорук А.В., Чуєва І.О., Жестков С.Г. Переваги та недоліки використання тестових методів контролю знань студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» на базі платформи дистанційного навчання Moodle. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць. Запоріжжя. КПУ. № 69. 2020. Т 3. С. 169-172.
  • Сидорук А.В., Маковецька Н.В., Конох О.Є. Реалізація принципів дуальної освіти у процесі підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами «туризм» і «готельно-ресторанна справа». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 31. Том 4. С. 4-9.
  • Сидорук А.В. Організація дистанційної практичної підготовки студентів галузі знань «Сфера обслуговування» в умовах карантину. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць. Гол. редактор Г. П. Шевченко. Вип. 3 (96). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. Том 96 (3). С. 214-223.
  • Сидорук А.В., Голобородько Г.Д. Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризму до організації екскурсійної діяльності у закладах вищої освіти. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць. Гол. редактор Г. П. Шевченко. Вип. 6 (96). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. Том 96 (6). С. 131-140.
  • Сидорук А.В., Чуєва І.О., Криволапов Е.А. Нормативно-правове регулювання туристичної діяльності України. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. С.197-202.
  • Сидорук А.В., Чуєва І.О., Жестков С.Г. Сучасні тенденції розвитку онлайн бронювання туристичних послуг в Україні. Економіка та суспільство. 2021. № 27. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/416
  • Сидорук А.В., Конох А.А. Аналіз системи управління туризму та гостинності Запорізького регіону. Збірник наукових праць «Географія та туризм». Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2021. № 63. С.37-44.
  • Сидорук А.В., Остапенко Л.В., Шугай Я.М. СТВОРЕННЯ БРЕНДУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ. Електронний журнал «Економіка та суспільство». Видавничий дім "Гельветика". 2021. № 28. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/28
  • Сидорук А.В., Маковецька Н.В., Бортников Є.Г. Бренд- і RR-менеджмент підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу: теоретичні аспекти. Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». 2021. № 3 (149). С. 16-19.
  • Сидорук А.В., Омельяненко Г.А., Середа І.В. АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Електронний науково-практичний журнал "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". 2021. № 5 (32). С. 76-83. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-32-2021
  • Маковецька Н.В., Сидорук А.В. Сутність комунікативної складової туристичного менеджменту. Економіка та суспільство. 2021. No 29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/555
  • Сидорук А. В., Бортников Є. Г., Олексенко Р. І. Іncomе- та іnside-туроперейтинги як інструменти управління регіональним розвитком туризму й гостинності (на прикладі Запорізького регіону). Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2021. № 2. (44). С. 98–103. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15638
  • Сидорук А. В., Бортников Є. Г., Люта Д. А. Аналіз розробки айдентики туристичного бренду (на прикладі м. Запоріжжя). Регіональна економіка. 2021. №3(101). С. 67-72. URL: https://re.gov.ua/re202103/re202103_067_SydorukAV,BortnykovYeH,LyutaDA.pdf
  • Люта Д.А., Сидорук А.В., Товстоп’ятко Ф.Ф. Туризмологія як сучасний міждисциплінарний напрямок дослідження туризму. Електронний журнал «Економіка та суспільство». Видавничий дім "Гельветика". 2021. № 29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/554
  • Люта Д.А., Сидорук А.В., Маковецька Н.В. Паблік рилейшинз у системі піар менеджменту як частина інформативної реклами галузі туризму та гостинності. Електронний журнал «Економіка та суспільство». Видавничий дім "Гельветика". 2021. № 30. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/600
  • Чуєва І.О., Сидорук А.В., Кравченко Д.М. Управління якістю як фактор підвищення ефективності туристичних і ресторанних послуг. Економіка та суспільство. 2021. № 29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/582
  • Сидорук А.В, Криволапов Е.А., Конох О.Є. Організація ресторанного господарства : формування асортиментної політики товарів і послуг. Журнал «Наукові перспективи». 2021. № 9 (15). С. 337-346.
  • Сидорук А.В., Омельяненко Г.А. Інформаційні системи і технології в системі підготовки майбутніх фахівців сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Економіка та суспільство. 2022. No 36. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1171 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-36-48
  • Сидорук А.В., Омельяненко Г.А. Роль екскурсій як засобу засвоєння соціокультурного простору в етнічному туризмі. Економіка та суспільство. 2022. No 37. URL: URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1211
  • Сидорук А.В., Бортников Є.Г., Кириченко Н.В. Шляхи впровадження інновацій у регіональний розвиток туризму і гостинності. Економіка та суспільство. 2022. № 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1500
  • Сидорук А.В., Криволапов Е.А. Вплив анімаційної діяльності на процес розвитку курортних комплексів. Електронний журнал «Економіка та суспільство». Видавничий дім "Гельветика". 2023. № 47. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal

  Співавторство у колективних монографіях

  • Чуєва І. О., Сидорук А. В., Жестков С. Г. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ КРАЇН ЗАРУБІЖЖЯ. Проблеми і напрями розвитку галузі фізичної культури і спорту: колективна монографія за загальною редакцією Пангелової Н. Є. Переяслав-Хмельницький: Переяслав, 2020. С. 136-148.
  • Чуєва І., Сидорук А., Люта Д., Криволапов Е. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТА ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЕНЕЗИ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. Modern education, training and upbringing: collective monograph. Abdullayev A., Rebar I., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. S. 121-127.
  • Сидорук А. Підготовка майбутніх фахівців анімаційної діяльності: зарубіжний і вітчизняний досвід. Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку: монографія / за заг. ред. Л.В. Безкоровайної. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2022. С. 409-443.
  Інформація надана факультетом фізичного виховання

  Сидорук Анна Вікторівна