Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Кондрат’єва Наталія Олександрівна

Кондрат’єва Наталія Олександрівна

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики і механіки, заступник декана математичного факультету з виховної роботи

Дисципліни

 • методологія та організація наукових досліджень;
 • системний аналіз; теорія прийняття рішень;
 • теорія та методи прийняття рішень;
 • системний аналіз та теорія прийняття рішень;
 • математичне моделювання багатофакторних процесів;
 • виробничий процес та основи його організації;
 • еволюційні методи моделювання;
 • теорія кооперативних ігор

Розклад консультацій

 • Четвер 11.00-12.00

Біографія

Працює у Запорізькому національному університеті з 1988 по теперішній час, з 1995 р. по теперішній час – заступник декана математичного факультету Запорізького національного університету. Має повну вищу освіту за спеціальністю “Напівпровідники і діелектрики”, отриману у Запорізькому індустріальному інституті на фізико-металургійному факультеті (закінчила у 1981 році), освіту спеціаліста за спеціальністю “Фінанси та кредит” на факультеті післядипломної освіти Запорізького державного університету (закінчила у 2002 році та отримала диплом з відзнакою).

У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Розробка та дослідження цифрової моделі оптимальної віброзахистної системи, що встановлюється на рухомих об’єктах» (Запорізький державний університет) та отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук (номер диплома КН № 006667).

У 2000 році отримала вчене звання доцента по кафедрі прикладної математики Запорізького державного університету. Кондрат’єва Наталія Олександрівна – досвідчений, високопрофесійний працівник, вмілий організатор, завжди володіє ситуацією, вміє швидко та ефективно вирішувати проблеми.

Наукова робота

Область наукових інтересів: математичне моделювання складних систем, дослідження віброзахисних систем, системний аналіз, теорія систем, теорія прийняття рішень

За останні 5 років має 11 статей (серед яких 10 з Index Copernicus), прийнято участь у 24 наукових конференціях, опубліковано 42 тези доповідей в тому числі зі студентами.

Здійснює керівництво постійно діючою науковою проблемною групою студентів «Сучасні проблеми застосування методів математичного моделювання до дослідження складних систем».

Член журі 1 туру Всеукраїнської студентської олімпіади.

Член журі 1 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Член журі обласного етапу конкуру Малої академії наук України. Секція «Математика».

Член редакційної колегії «Вісника Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки».

Відповідальний виконавець д/б теми «Математичне моделювання, аналіз та керування складними динамічними системами» (№ ДР 0117U007595).

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К17.051.06 при Запорізькому національному університеті.

Статті:

 1. Леонтьева В. В., Кондратьева Н. А. Наблюдаемость отельного класса сложных динамических систем. Проблемы информационных технологий. 2015. №18. С. 89-95.
 2. Зіновєєв І. В., Кондрат’єва Н. О., Манько Н. І.-В. Моделювання руху автомобільного транспорту в умовах швидкісної магістралі. Проблемы информационных технологий. 2015. №18. С. 96–102.
 3. Король М. В., Кондрат’єва Н. О., Мухін В. В., Леонтьєва В. В. Оптимізований варіант фільтрації зображень. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. С. 116–120.
 4. Овський О. Г., Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О. Математичне моделювання деформування тришаровой пластини на пружній основі. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. 2016. №2. С. 192–201.
 5. Леонтьева В. В., Кондратьева Н. А. Исследование чувствительности в некотором классе сложных динамических систем. Вісник НТУ «ХПІ»: Серія: «Механіко-технологічні системи та комплекси». № 50 (1222), 2016. С. 47–54.
 6. Леонтьева В. В., Кондратьева Н. А. Программное управление движением отдельного класса сложных динамических систем. Непрерывный случай. // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. 2017. №1. С. 261–276.
 7. Леонтьева В. В., Кондратьева Н. А. Вопросы методологии анализа, управления, регулирования, идентификации и наблюдения гироскопических систем. // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. Запоріжжя: ЗНУ. №2, 2017. С. 157–169.
 8. Мильцев О.М., Кондрат’єва Н.О., Леонтьєва В.В. Функціональна модель основних бізнес-процесів системи «РАНОК». Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. Запоріжжя: ЗНУ. №2, 2018. С. 88–99.
 9. Ярош А. О., Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О., Єлховська Я. А. Позитивність дискретної динамічної математичної моделі П. Леслі та її модифікацій. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. 2019. № 1. C. 134-145.
 10. Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О. Керованість динамічної системи з гіроскопічною структурою при дії дисипативних сил та сил радіальної корекції з урахуванням певного нелінійного змішаного виду зовнішніх збурень. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. 2019. № 2. C. 90-100.
 11. Myltsev A., Pozhuyev A., Leontieva V., Kondratieva N. The Assessment of the Complexity of the Recursive Approach to Voxelization of Functionally Defined Objects in the Euclidean Space En. International journal of mathematics and computer research. 2020. Т. 8. № 3. C. 2028-2034.
 12. Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О., Єлховська Я. А. Ідентифікованість за станом динамічної системи з гіроскопічною структурою при дії дисипативних сил та сил радіальної корекції з урахуванням певного нелінійного змішаного виду зовнішніх збурень. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. 2020. № 1. C. 46–54.

Тези конференцій:

 1. Леонтьева В.В., Кондратьева Н.А. Наблюдение в непрерывной математической модели позитивной динамической системы балансового типа. Матеріали міжнародної конференції «Dynamical System Modeling and Stability Investigation» (27-29 травня 2015 р., м. Київ). К.: КНУ ім. Т. Шевченко, 2015. С. 152.
 2. Леонтьєва В.В., Кондрат’єва Н.О., Усатенко Г.Г., Мухін В.В. Щодо питання автоматизації процесу дослідження складних систем. Збірка тез доповідей Шостої Всеукраїнської, тринадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики». Запоріжжя : ЗНУ, 2015. С. 92-95.
 3. Усатенко Г.Г., Кондратьева Н.А., Леонтьева В.В. Автоматизация процесса построения виброзащитной системы аппаратуры, устанавливаемой на подвижных объектах. Актуальні проблеми математики і інформатики: збірка тез доповідей VIІ Всеукраїнської, XIV регіональної наукової конференції молодих дослідників, 28-29 квітня 2016 р. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. С. 93–95.
 4. Костоглод Б.О., Кондрат’єва Н.О., Леонтьєва В.В. Роль та місце інформаційних технологій в управлінні громадою. Розробка та впровадження Веб-сайту Покровської територіальної громади. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2016»: у 4 т. Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. Т. 2. С. 281–283.
 5. Леонтьєва В.В., Кондрат’єва Н.О. Програмне керування рухом гіроскопічних систем. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері технічних наук». (27-28 грудня 2017 р., м. Люблін, Республіка Польща). 2017. С. 112-114.
 6. Леонтьева В.В., Кондратьева Н.А. Чувствительность гироскопических систем. Матеріали міжнародної конференції «Dynamical System Modeling and Stability Investigation» – DSMSI-2017 (24-26 травня 2017 р., м. Київ). Київ: КНУ ім. Т. Шевченко, 2017. С. 164.
 7. Елховская Я.А., Леонтьева В.В., Кондратьева Н.А. Исследование идентифицируемости отдельного класса сложных динамических систем. Збірник тез: Міжнародна науково-технічна конференція молоді. – Запоріжжя: Мокшанов В.В., 2017. С.83.
 8. Нагорний М.С., Кондрат’єва Н.О., Леонтьєва В.В. Алгоритмізація процесу побудови множини математичних моделей об’єкту дослідження. Збірка тез доповідей Восьмої Всеукраїнської, п’ятнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників, 2017. С. 107–110.
 9. Овчатова Н., Кондрат’єва Н.О., Леонтьєва В.В. Розробка науково-методичного комплексу «Теорія голосування». Молода наука-2017: Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених. Запоріжжя, 2017. С. 178–180.
 10. Стрижак К.О., Кондрат’єва Н.О., Леонтьєва В.В. Кооперативні ігри як інструмент розв’язання окремих задач системного аналізу. Актуальні проблеми математики та інформатики: збірка тез доповідей Дев’ятої Всеукраїнської, шістнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. C. 136–138.
 11. Сорока Є., Кондрат’єва Н.О., Леонтьєва В.В. Автоматизація процесу формування системи даних при дослідженні складних систем. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2018» Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. Т. 1 C. 93-100. URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2018/tom_1.pdf.
 12. Сьомік Я. О., Кондрат’єва Н. О., Леонтьєва В. В. Алгоритмізація процесу прийняття рішень в залежності від колективних дій. Збірка тез доповідей Дев’ятої Всеукраїнської, сімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників Актуальні проблеми математики та інформатики. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 125–130.
 13. Благонадєждіна О., Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О. Математичні моделі гіроскопічного маятника, встановленого на нерухомій опорі без врахування оберту Землі: застосування та аналіз. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2019»: у 5 т. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. Т.1. С. 22–25.
 14. Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О., Єлховська Я. А., Собокар Н. В. Позитивність дискретної та неперервної моделей динаміки популяцій П.Леслі. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference Liverpool: Cognum Publishing House, 2020. C. 657-660. URL: http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/scientific-achievements-of-modern-society-v.pdf.
 15. Єлховська Я.А., Собокар Н.В., Леонтьєва В.В., Кондрат’єва Н.О. Порівняльний аналіз власних значень проекційних матриць в дискретній та неперервній моделях П. Леслі. Актуальні проблеми математики та інформатики : Збірка тез доповідей Одинадцятої Всеукраїнської, вісімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників (м. Запоріжжя, 23-24 квітня 2020 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 85–87.
 16. Благонадєждіна О., Кондрат’єва Н. О., Леонтьєва В. В. Автоматизація розв’язання задач теорії ігор методом лінійного програмування // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2020»: у 5 т. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. Т.1. С. 18-32. URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2019/tom__1.pdf.
 17. Леонтьєва В.В., Кондрат’єва Н.О., Єлховська Я.А., Єременко А.О. Побудова та дослідження неперервної математичної моделі популяційної динаміки П.Леслі та її модифікацій. Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя,16-17 жовтня 2020 р.). Запоріжжя: Copy Art, 2020. С. 90–91.
Інформація надана математичним факультетом

Кондрат’єва Наталія Олександрівна