Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Кондрат’єва Наталія Олександрівна

Кондрат’єва Наталія Олександрівна

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри

Розклад консультацій

 • вт 11:25-12:45
 • Дисципліни

  • Автоматизація дослідження складних систем методами системології
  • Комп’ютерне моделювання у прикладних дослідженнях
  • Математичне та комп`ютерне моделювання складних систем
  • Моделювання систем
  • Розв’язання прикладних задач методами нечітких множин
  • Системний аналiз та теорія прийняття рішень
  • Системний аналіз
  • Теорія кооперативних ігор
  • Теорія прийняття рішень
  • Теорія систем та системний аналіз
  • Теорія та методи прийняття рішень

  Біографія

  Працює у Запорізькому національному університеті з 1988 по теперешній час, з 1995 р. по теперішній час – заступник декана математичного факультету Запорізького національного університету. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Розробка та дослідження цифрової моделі оптимальної віброзахистної системи, що встановлюється на рухомих об’єктах» (Запорізький державний університет) та отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. У 2000 році отримала вчене звання доцента по кафедрі прикладної математики Запорізького державного університету, де працювала до вересня 2021 р. З вересня 2021 року, у зв''язку з реорганізацією факультета, працює доцентом кафедри фундаментальної та прикладної математики.

  Наукова робота

  Область наукових інтересів:

  - Математичне моделювання складних систем (Mathematical modeling of complex systems),

  - Дослідження віброзахисних систем (Research of vibration protection systems).

  - Системний аналіз (System analysis)

  - Теорія систем (Systems theory)

  - Теорія прийняття рішень (Decision-making theory)

  Під керівництвом та за активною участю к.ф.-м.н., доцента Кондрат’євої Наталії Олександрівни науково-дослідна робота ведеться з таких напрямків: «Математичне моделювання складних систем» (керівники – к.ф.-м.н., доцент Кондрат’єва Н.О., к.ф.-м.н., доцент Леонтьєва В.В.); «Математичне моделювання економічних, екологічних та біологічних процесів та систем» (керівники – к.ф.-м.н., доцент Кондрат’єва Н.О., к.ф.-м.н., доцент Леонтьєва В.В.); «Дослідження і розробка математичної моделі оптимальної віброзахисної системи» (керівник – к.ф.-м.н., доцент Кондрат’єва Н.О.); «Системний аналіз» (керівник – к.ф.-м.н., доцент Кондрат’єва Н.О.); «Теорія систем» (керівник – к.ф.-м.н., доцент Кондрат’єва Н.О.); «Теорія прийняття рішень» (керівник – к.ф.-м.н., доцент Кондрат’єва Н.О.). Усі дослідження проводяться для механічних, економічних, екологічних, біологічних та ін. процесів. Результати роботи були представлені на багатьох всеукраїнських та міжнародних (в тому числі зарубіжних) конференціях, на багаторазових семінарах Інституту математики НАН України (м. Київ, Україна), університету Салерно (м. Фішиано, Італія), Римського університету Ла Сапієнца (м. Рим, Італія), університету Хаддерсфілду (м. Хаддерсфілд, Великобританія). Також за зазначеними науковими напрямами ведеться робота за науково-дослідною держбюджетною темою «Математичне моделювання, аналіз та керування складними динамічними системами» (№ ДР 0117U007595)» (керівник – Леонтьєва В.В., відповідальний виконавець – Кондрат’єва Н.О.), за якою проводяться дослідження в області моделювання, аналізу та автоматичного керування екологічними, біологічними та механічними системами та процесами.

  Бере участь у підготовці студентів до участі у студентських наукових та науково-практичних конференціях, які проводилися на базі ЗНУ.

  Протягом останніх років здійснювала керування діючими студентськими науковими проблемними групами: «Сучасні проблеми моделювання складних систем», «Сучасні проблеми застосування методів математичного моделювання до дослідження складних систем», результатом роботи яких була участь студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, за напрямом «Математичні науки» та Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом «Математичні науки», участь студентів та магістрів у студентських наукових та науково-практичних конференціях різного рівня з публікацією тез доповідей та наукових статей, а також виступи за результатами наукової роботи на семінарах кафедри прикладної математики і механіки.

  Інформація надана математичним факультетом

  Кондрат’єва Наталія Олександрівна