Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Горбенко Віталій Іванович

Горбенко Віталій Іванович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра програмної інженерії

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • щоп’ятниці 11:25 – 12:55
 • Дисципліни

  • Організація комп’ютерних мереж.
  • Комп’ютерні мережі.
  • Кібервійни та кібербезпека у сучасному світі.
  • Безпека програм та даних.
  • Професійна практика програмної інженерії.
  • Протоколи систем управління інформаційною безпекою.

  Біографія

  Народився 1 листопада 1965 р. у місті Дніпрорудне Запорізької обл. Після закінчення школи у 1983 р. вступив до фізичного факультету Одеського державного університету. У 1984-1987 рр. – військова служба у лавах ВМФ. З 1987 року продовжив навчання спочатку на фізичному факультеті Одеського державного університету, а потім на фізичному факультеті Запорізького державного університету, якій закінчив у 1991 р. з кваліфікацією «фізик». З 1991 по 1994 рр. навчався в очній аспірантурі Запорізького державного університету за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

  З 1994 по 1998 асистент кафедри твердотілої електроніки та мікроелектроніки Запорізького державного університету. З 1998 р. – начальник обчислювального центру Гуманітарного університету «ЗІДМУ».

  У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження змін властивостей приповерхневих шарів фосфіду індію під дією атомів водню теплових енергій» за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків.

  З 2004 р. доцент кафедри програмування та інформаційних технологій Гуманітарного університету «ЗІДМУ». У 2005 р. отримав атестат доцента кафедри програмування та інформаційних технологій. У 2006 р. закінчив Інститут післядипломної освіти Гуманітарного університету «ЗІДМУ» та отримав диплом з кваліфікацією «інженер-програміст» за спеціальністю Програмне забезпечення автоматизованих систем.

  З 2012 по 2015 рр. – завідувач кафедрою системного аналізу та програмної інженерії Класичного приватного університету.

  З 2015 по 2018 рр. – декан фізичного факультету Запорізького національного університету. З 2018 р. – доцент кафедри програмної інженерії Запорізького національного університету.

  Відомості щодо підвищення кваліфікації:

  1. З 01 серпня по 02 вересня 2022 року пройдено стажування за програ-мою «EPAM Teachers Internship Online Program 2022» від Асоціації ІТ Укра-їни та компанії EPAM Systems в обсязі 180 годин, отримано сертифікат № 904 виданий Асоціацією ІТ України та EPAM Systems.

  2. Підвищення кваліфікації на кафедрі «Програмні засоби» Національного університету «Запорізька політехніка» з «13» вересня 2021 р. по «23» жов-тня 2021 р., 180 годин / 6 кредитів, сертифікат р.н. 376 від 23.10.2021.

  Наукова робота

  Наукові інтереси: програмне забезпечення для моделювання фізико-хімічних систем та нанооб’єктів; нейромережі та методи машинного навчання.

  1. Kryvokhata A. G., Kudin O. V., Gorbenko V. I. Design Sound Classification IOT System With Genetic Algorithm. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. 2019. № 2. C. 69-74. (Index Copernicus). Категорія Б. URL : https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=K5WZ8JwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=K5WZ8JwAAAAJ:WF5omc3nYNoC

  2. Горбенко В. І., Горбенко Г. М. Порівняльний аналіз корпоративних інформаційних систем на основі вагових коефіцієнтів. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції 29 листопада 2019 р. Запоріжжя : КПУ, 2019. 608 c. 2019. C. 269–271. URL : http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80.%20%D1%83%D0%BF%D1%80.%202019.pdf

  3. Горбенко В. І., Горбенко Г. М. Автоматизація розподілу ресурсів комп’ютерного кластеру. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали VІІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції 27 листопада 2020р. Запоріжжя: КПУ. 2020. C. 603–605. URL : http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202020.pdf

  Участь у науково-практичних конференціях різного рівня:

  1. 237th ECS Meeting. with the 18th International Meeting on Chemical Sensors (IMCS 2020). (Montréal, Canada, May 10-14, 2020).

  2. Науково-практична конференція імені професора Михальова О. І. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ІТММ’2020. (Україна, Дніпро, 17-19 березня 2020 р.).

  3. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ІТММ'2019»: (Україна, м. Дніпро, 26-28 березня 2019).

  4. Науково-практична конференція «Сучасні розрахунково-експериментальні методи визначення характеристик ракетно-космічної техніки» (с. Орловщина, Дніпропетровська область, Україна, 10-12 грудня 2019 року).

  5. XXVIIІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених. (Україна, м. Запоріжжя: КПУ, 13 листопада 2019 р.).

  6. Тринадцята Всеукраїнська, двадцята регіональна наукова конференція молодих дослідників Актуальні проблеми математики та інформатики. (Україна, м. Запоріжжя, 17 червня 2022 р.).

  SCOPUS Profile: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197653172

  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3342-4841

  Google Scholar Profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=K5WZ8JwAAAAJ

  Інформація надана математичним факультетом

  Горбенко Віталій Іванович