Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Грищак Віктор Захарович

Грищак Віктор Захарович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки

Доктор технічних наук, професор кафедри прикладної математики і механіки, Заслужений діяч науки і техніки України

Дисципліни

 • Диференціальні та інтегральні рівняння
 • Теоретична механіка
 • Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою
 • Механіка суцільного середовища
 • Моделювання динамічних систем
 • Рівняння математичної фізики

Розклад консультацій

 • Середа 11.00-12.00

Біографія

У 1964 році закінчив з відзнакою фізико-технічний факультет Дніпровського національного університету ім. О. Гончара. Кандидат технічних наук за спеціальною тематикою. Доктор технічних наук, професор.

З 1975 по 1976 рр. – запрошений дослідник при Делфтському технологічному університеті (Нідерланди). 1976-1985 рр. – науковий керівник науково-дослідної лабораторії механіки неоднорідного та анізотропного середовища проблемної науково-дослідної лабораторії міцності та надійності конструкцій, декан механіко-математичного факультету Дніпропетровського національного університету. З 1985 по 1986 р. – запрошений науковець за програмою IREX до університету Північного Техасу (м. Дентон, США). З 1986 до 1992 рр. організував і очолив факультет прикладної математики. У 1988 році захистив докторську дисертацію на тему «Стійкість та коливання тонкостінних конструкцій змінної жорсткості»; професор кафедри прикладної теорії пружності з 1990 року. У 1991-1992 рр. за програмою Фулбрайта читав лекції та провадив наукову роботу у США (Станфордський університет, Каліфорнія).

На протязі 21 року з 1993 р. по 2014 р. – проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Запорізького національного університету. У 1994 році – організував і очолив кафедру математичного моделювання та інформаційних технологій; з 2001 р. по наступний час – завідувач кафедри прикладної математики і механіки.

У 1995 році запрошений консультант міжнародної Асоціації з аналізу аварій та катастроф, Менло Парк, Каліфорнія, США. У період з 1995 по 2000 рр. – запрошений професор Інституту Технологічних проблем Польської академії наук (Варшава, 1996), Станфордського університету, США (1998, 1999, 2000); асоційований редактор міжнародного журналу ‘Applied Mechanics Reviews”; член дослідницької Ради Консультантів Американського Біографічного Інституту; увійшов у збірник “Хто є Хто в Світі”, 13-е видання, видавництво Маркус, США, 1996. Член бюро Президії Українського товариства інженерів-механіків, член академічного союзу з науки і освіти у Східній Європі. У 1993 р. обраний академіком і членом Президії Академії наук вищої освіти України відділення «Механіки та машинобудування».

Нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України і медалями «За наукові досягнення» МОН України, «Ярослава Мудрого» та «Святого Володимира» Президією Академії наук вищої освіти України, «За заслуги» Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара, Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка», Дніпровською «Державною академією будівництва та архітектури», Знаком «За Створення Ракетно-Космічної Техніки», почесними медалями Державного конструкторського бюро «Південне ім. М.К. Янгеля», почесними грамотами Торговельно-Промислової палати Землі Саксонія - Ангальт (Німеччина). У 2015 році обраний Почесним професором Запорізького національного університету «Запорізька політехніка».

За значні здобутки в галузі науки і техніки Указом Президента України від 2 жовтня 2004 р. присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України», нагороджений Грамотою Верховної Ради України (N 389-К від 30.06.2017 року).

Є членом наукової Ради МОН України за фаховим напрямом «Механіка» і експертом МОН України для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Технічні науки» (Наказ МОН N 1111 від 07.09. 2020 року).

Наукова робота

Запропоновано гібридний асимптотичній метод розв’язку лінійних і нелінійних сингулярних диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами та їх систем, а також застосовано у прикладних проблемах механіки неоднорідного середовища, зокрема у нелінійних проблемах динаміки систем із змінними за часом параметрами. Бере участь та керує науковими проектами з міцності та стійкості конструкцій аерокосмічної техніки за замовленнями промисловості.

Монографії

 • Gristchak V.Z., Gristchak D.D., Fatieieva Yu.A. Hybrid asymptotic methods theory and applications. Zaporizhzhya: Zaporizhzhya National University, 2016. 108 p.
 • Грищак В.З., Гребенюк С.М. Тензорний аналіз і його застосування: навчальний посібник для здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра, спеціаліста і магістра математичного факультету. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 128 с.

Навчальні посібники

 • Грищак В.З., Костюшко І.А. Теоретична механіка: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Прикладна математика» освітньо-професійної програми «Прикладна математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 222 с.

Навчально-методичні видання

 • Грищак В.З., Левчук С.А., Швидка С.П. Операційне числення: методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Прикладна математика» освітньо-професійної програми «Прикладна математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 43 с.
 • Грищак В.З., Гребенюк С.М., Левчук С.А. Методи обчислень: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 86 с.

Статті

 • Грищак В.З. О некоторых результатах прочностных расчетов на базе аналитических и конечноэлементных подходов. Направления использования современных стратегий машинного обучения. Космическая техника. Ракетное вооружение. 2020. № 119. C. 107–113. URL: https://doi.org/10.33136/stma 2020.01.107. (SCOPUS).
 • Грищак В.З., Грищак Д.Д., Д'яченко Н.М., Дегтяренко П.Г. Stability and rational design of the «barrel-ogive» type strengthened shell structures under combined loading. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Т. 4. № 7 (106). C. 6–15. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/ 209228/210801.
 • Дегтяренко П.Г., Грищак В.З., Грищак Д.Д., Д'яченко Н.М. Постановка и основные разрешающие уравнения задачи устойчивости оболочечной конструкции типа «бочка-оживало» при действии внешнего давления. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 2019. № 30. C. 33–52. URL: https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/436. (Index Copernicus).
 • Дегтяренко П.Г., Грищак В.З., Грищак Д.Д. К проблеме равноустойчивости подкрепленной оболочечной конструкции при комбинированном нагружении. Космическая наука и технология. 2019. Т. 25. № 6. C. 3–14. URL: https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/knit/2019-25/knit-2019-25-6-01-degtyarenko.pdf. (Web of Science).
 • Kudin O.V., Choporov S.V., Homeniuk S.I., Gristchak V.Z. Buckling Analysis of Circular Sandwich Plates with the Nonlinear Elastic Core Material. Mechanika 2018: Proceedings of 23rd international conference at Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 18 May, 2018. 2018. C. 92–100. (SCOPUS).
 • Дегтяренко П.Г., Грищак В.З., Дьяченко Н.Н. К расчету на устойчивость комбинированной оболочечной конструкции с учетом дискретности расположения промежуточных шпангоутов. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкції. 2019. Т. 29. C. 113–131. (Index Copernicus).
 • Грищак В.З., Грищак Д.Д., Д'яченко Н. М. Эффективное приближенное аналитическое решение задачи устойчивости трехслойной конической оболочки при комбинированном нагружении. Математичні методи та фізико-механічні поля. 2018. Т. 61. № 3. C. 63–77. URL: http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/MMPMF/ article/view/2487. (Zentralblatt MATH).
 • Акимов Д.В., Грищак В.З., Гоменюк С.И., Чопоров С.В., Дегтярев А.В., Дегтяренко П. Г., Клименко Д.В. Численно-экспериментальный анализ напружено-деформированного состояния топливного бака третьей ступени ракетоносителя. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2018. № 2. C. 98–105. URL: http://nmt.zntu.edu.ua/article/download/167441/167982.
 • Грищак В.З., Грищак Д.Д., Д'яченко Н.М. Определение областей устойчивости конической оболочки при комбинированном нагружении на базе гибридного асимптотического подхода. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2017. № 2. C. 33–46. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_mat_2017_2_6.pdf. (Index Copernicus).
 • Gristchak V.Z., Fatieieva Yu. Nonlinear dynamic analysis of functionally graded shallow shell with time dependent parameters under static loading. Vistnik ZNU. 2016. N 2. P. 60–68.
 • Акімов Д.В., Грищак В.З., Гоменюк С.І., Клименко Д.В., Ларіонов І.Ф., Сиренко В.М. Экспериментальное исследование деформированного состояния и прочности межступенчатого отсека ракетоносителя при статическом внешнем нагружении. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Запоріжжя, 2016. №1. С. 82–89.
 • Грищак В.З., Фатеева Ю.А. Влияние начальных несовершенств на нелинейное динамиское поведение оболочечных конструкций из функционально-градиентных материалов переменной во времени толщины. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 58–66.
 • Акимов Д.В., Гоменюк С.И., Гребенюк С.Н., Грищак В.З., Лисняк А.А., Чопоров С.В., Ларионов И.Ф., Клименко Д.В., Сиренко В.Н. Математическое моделирование и исследование прочности силовых элементов конструкций космических летательных аппаратов. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 1. С. 6–13.
 • Gristchak V.Z., Fatieieva Yu.A. An approximate nonlinear dynamic problem solution of functionally graded material shallow shell structure with in time thickness variation. Vistnik ZNU. Zaporizhzhya, 2014. N 2. P. 24–31.

Тези доповідей на конференціях

 • Грищак В.З. O формі граничної поверхні, яка відділяє область стійкості оболонкових конструкцій ракетно-космічної техніки при комбінованому зовнішньому навантаженні. Актуальні проблеми механіки та міцності конструкцій: Восьма Міжнародна наукова-технычна конференція (Запоріжжя, 12 червня 2020). Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 7. URL: https://drive.google.com/file/d/1Occn18eh5pzfVzNgL1Rt1PyaOb4 yziLY /view.
 • Грищак В.З., Д'яченко Н.М. Влияние осевого усилия на общую неустойчивость составных подкрепленных оболочечных конструкций положительной гауссовой кривизны при внешнем давлении. Актуальні проблеми механіки та міцності конструкцій. Восьма Міжнародна наукова-технічна конференція Запоріжжя (Запорізька): ЗНУ, 2020. C. 4. URL: https://drive.google.com/file/d/1CkV8qqxt1p9o99 Jxfiu9 MeXqcM33-Fmz/view.
 • Грищак В.З., Грищак Д.Д., Д'яченко Н.М., Дегтяренко П.Г. До проблеми стійкості та раціонального проектування складених підкріплених оболонкових конструкцій при статичному зовнішньому навантажені. Актуальні проблеми механіки та міцності конструкцій. Восьма Міжнародна наукова-технічна конференція Запоріжжя (Запорізька): ЗНУ, 2020. C. 34. URL: https://drive.google.com/file/d/ 1fQD5nUevQEDIDK4I5z2ITCeHq7ZFCkAZ/view.
 • Акимов Д.В., Грищак В.З., Гоменюк С.И., Гребенюк С.Н., Дегтяренко П.Г., Ларионов И.Ф., Чопоров С.В. 3-х шаговая оболочечная и трехмерная МКЭ- методики математического моделирования прочности бака ракеты-носителя с учетом жидкости и физической нелинейности материала. Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій: Тези доповідей Другої міжнародної конференції пам’яті академіка В. І. Моссаковського (10-12 жовтня 2019, Дніпро). Дніпро, 2019. C. 297.
 • Бабуров В.В., Грищак В.З., Гоменюк С.И., Чопоров С.В., Лисняк А.А. К проблеме использования технологии машинного обучения задачах несущей способности силовых элементов РКТ. Современные расчетно-экспериментальные методы определения характеристик ракетно-космической техники: Тезисы докладов научно-практической конференции (Дніпро, 10 грудня 2019). Дніпро: КБ «Південне», 2019. C. 37.
 • Дегтяренко П.Г., Сиренко В.Н., Грищак В.З., Дьяченко Н. Н. Определение параметров равноустойчивости, подкрепленной оболочечной конструкции РКТ сложной геометрии при комбинированном нагружении. Современные расчетно-экспериментальные методы определения характеристик ракетно-космической техники: Тезисы докладов научно-практической конференции (Дніпро, 10 грудня 2019). Дніпро: КБ «Південне». C. 41.
 • Акимов Д. В., Грищак В.З., Гоменюк С.И., Гребенюк С.Н., Чопоров С.В., Ларионов И.Ф., Клименко Д.В. Математическое моделирование прочности силовых элементов конструкций космических летательных аппаратов на базе численных подходов с учетом предварительного экспериментального исследования. Современные расчетно-экспериментальные методы определения характеристик ракетно-космической техники: Тезисы докладов научно-практической конференции (Дніпро, 10 грудня 2019). Дніпро: КБ «Південне». C. 42.
 • Грищак В.З. Аналитико-численные подходы к решению проблемы моделирования несущей способности конструкций ракетно-космической техники на базе гибридных асимптотических методов. Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій. Тези доповідей Другої міжнародної науково-технічної конференції пам'яті академіка НАН України В.І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження). Дніпро: ПП «Ліра ЛТД». 2019. C. 307.
 • Дегтяренко П.Г., Грищак В. З., Грищак Д. Д., Д'яченко Н. М. Рівностійкість до локальних і загальних форм випинання шпангоутних оболонкових систем ракетоносіїв при комбінованому зовнішньому навантаженні. Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій: тези доповідей Другої міжнародної науково-технічної конференції пам'яті академіка НАН України В.І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження). Дніпро: «Ліра ЛТД», 2019. C. 311. URL: http://www.dnu.dp.ua/docs/news/Tezy_Konf.pdf.
 • Грищак В.З., Грищак Д.Д., Д'яченко Н.М. К вопросу об эффективности приближенного аналитического решения задачи устойчивости трехслойной конической оболочки при комбинированном нагружении. Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні-2018. Секція 1 Харків: ІПМаш НАН України, 2018. C. 23–24.
Інформація надана математичним факультетом

Грищак Віктор Захарович