Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Андрєєв Андрій Миколайович

Андрєєв Андрій Миколайович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики

Контакти

Розклад консультацій

Дисципліни

 • Термодинаміка і статистична фізика
 • Електродинаміка
 • Молекулярна фізика
 • Фізика (ОП «Кібербезпека»)
 • Теорія і методика навчання фізики
 • Комп’ютеризація шкільного фізичного експерименту
 • Практикум з розв’язання фізичних задач
 • Практикум зі шкільного фізичного експерименту
 • Організація інноваційної діяльності учнів з фізики

Біографія

Андрій Миколайович Андрєєв (народився 18 серпня 1979 р. у м. Запоріжжя) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики.

У 1994 р. закінчив із відзнакою Запорізьку неповну середню школу №13. У 1998 р. закінчив з відзнакою Запорізький електротехнічний технікум-коледж, отримавши кваліфікацію молодшого спеціаліста-електрика (спеціальність «Монтаж і експлуатація електроустаткування промислових і громадських споруд»). У 2003 р. закінчив з відзнакою фізичний факультет Запорізького національного університету (ЗНУ), здобувши кваліфікацію магістра фізики (спеціальність «Фізика твердого тіла»). У 2008 році у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). У 2011 р. отримав учене звання доцента кафедри фізики та методики її викладання. У 2019 році у Запорізькому національному університеті захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. У 2024 р. отримав учене звання професора кафедри загальної та прикладної фізики.

В Запорізькому національному університеті працює з 2006 р. Обіймав посади: асистента (2006 – 2008 рр.), старшого викладача (2008 – 2010 рр.), доцента кафедри фізики та методики її викладання (2010 – 2013 рр., 2015 – 2018 рр.), декана фізичного факультету (2013 – 2015 рр.), професора кафедри загальної математики (2019 – 2020 рр.), завідувача кафедри загальної та прикладної фізики (з 2020 і донині).

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Запорізької обласної ради; Подякою Запорізької обласної державної адміністрації; Подякою голови Запорізької обласної ради; Почесними грамотами Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації; Почесними грамотами Виконавчого комітету Запорізької міської ради, грамотами Управління освіти і науки обладміністрації, подяками ректора ЗНУ тощо.

Наукова робота

Наукові інтереси: теорія і методика навчання фізики, теорія і методика професійної освіти (зокрема, професійна підготовка майбутнього вчителя фізики, технології навчання фізики, розвиток творчих здібностей студентів та учнів у процесі навчання фізики).

Є автором понад 140 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

 • наукові статті та тези доповідей – 112 (із яких: 65 статей у наукових фахових виданнях України, 12 статей у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз SCOPUS та Web of science, 4 статті в закордонних виданнях);
 • патенти на винаходи та корисні моделі – 20;
 • монографії – 1;
 • навчальні посібники – 8 (із яких два – з грифом МОН України).

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 17.051.09 у Запорізькому національному університеті та членом редколегії фахового видання – Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки», включеного до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Керує науково-дослідницькою діяльністю студентів та учнів. Підготував переможців всеукраїнських та міжнародних студентських і учнівських конкурсів фізико-технічного спрямування. Зокрема, підготував: 33 учнів – переможців державного етапу всеукраїнського конкурсу МАН; 12 студентів та учнів – призерів Міжнародних етапів конкурсів фізико-технічного спрямування. 25 студентів та учнів стали співавторами патентів України на винаходи та корисні моделі.

Покликання на профілі:

Інформація надана математичним факультетом

Андрєєв Андрій Миколайович