Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Меняйло Вікторія Іванівна

Меняйло Вікторія Іванівна

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики

Доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України, експерт освітніх програм у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, член експертної групи МОН України з проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової діяльності, член Української науково-дослідницької асоціації, член правління Української асоціації дослідників освіти, голова Запорізького регіонального відділення ГО «Інноваційний університет»

Контакти

Розклад консультацій

 • четвер 12:55
 • Дисципліни

  • Фізика атома
  • Фізика ядра та елементарних частинок
  • Фізика наноматеріалів і композитів
  • Дефекти структурних матеріалів
  • Застосування наноструктур і матеріалів на їх основі
  • Вступ до спеціальності
  • Магнетизм металів і сплавів
  • Сучасні методи дослідження матеріалів
  • Фізика ультрадисперсних середовищ
  • Сучасні метелокомпозитні матеріали
  • Педагогічна практика
  • Дослідницько-інноваційна діяльність
  • Основи європейської проєктної діяльності
  • Методика навчання природничих наук
  • Курс фізики у середній школі
  • Інноваційні технології навчання

  Біографія

  Освіта.

  Народилась 07.03.1970 р. у м. Запоріжжя.

  У 1986 р. закінчила із золотою медаллю загальноосвітню школу № 81 м. Запоріжжя та вступила на фізико-математичний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю «Фізика», де здобула кваліфікацію «фізик, викладач» та отримала диплом з відзнакою.

  У 1992 році вступила до аспірантури Запорізького державного університету, яку закінчила у 1999 р. із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків.

  У 2002 році отримала вчене звання доцента по кафедрі фізичного матеріалознавства. У 2020 р. закінчила докторантуру Запорізького національного університету та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.0.04 – теорія і методика професійної освіти.

  У 2022 році отримала вчене звання професора кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності

  Досвід роботи.

  З 1990 р. по 1992 р. – викладач фізики та астрономії багатопрофільного ліцею № 99 м. Запоріжжя.

  З 1999 р. по 2002 р. – завідувач відділу науки й аспірантури Запорізького державного університету.

  З 2002 р. по 2009 р. – завідувач відділу аспірантури і докторантури Запорізького державного (згодом – національного) університету.

  З 2009 р. по 2011 р. – начальник науково-дослідного сектора Запорізького національного університету.

  З 2011 по 2018 р. – начальник науково-дослідної частини Запорізького національного університету.

  З 1999 по 2005 р. – старший викладач, доцент кафедри фізичного матеріалознавства, з 2005 р. по 2018 р. – доцент кафедри прикладної фізики та наноматеріалів Запорізького національного університету на умовах сумісництва та погодинної оплати.

  З 2018 по 2020 р. – доцент кафедри прикладної фізики та наноматеріалів, докторант кафедри педагогіки і психології освітньої діяльності Запорізького національного університету.

  З 01 вересня 2020 р. – доцент кафедри загальної та прикладної фізики Запорізького національного університету.

  З 01 лютого 2021 р. ¬– професор кафедри загальної та прикладної фізики, професор кафедри педагогіки і психології освітньої діяльності (на умовах погодинної оплати) Запорізького національного університету.

  З 22 лютого 2021 р. – координатор освітньо-наукових (PhD) програм Запорізького національного університету.

  Державні та відомчі нагороди.

  Нагрудний знак «Відмінник освіти» України (наказ МОН № 198 к від 10.05.17 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України № 120271 (2008 р.);

  Почесна грамота Запорізької обласної ради (розпорядження №125 -н від 23 квітня 2012 р.);

  Почесна грамота Запорізької обласної ради (розпорядження №134-н від 08 червня 2021 р.);

  Грамота Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (наказ № 336 від 28.08. 2020 р.);

  Подяка Запорізької обласної державної адміністрації (розпорядження № 123-к від 04.05. 2016 р.);

  Подяка Запорізької міської ради (розпорядження міського голови, квітень 2019 р.).

  Наукова робота

  Сфера наукових інтересів.

  Дифузійні процеси у напівпровідниках, механіка наноструктурованих матеріалів, реформування освіти і науки в Україні за європейськими стандартами, теоретичні та методичні аспекти підготовки докторів філософії (PhD), професійний розвиток науково-педагогічних працівників. Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць у вітчизняних і зарубіжних виданнях, серед яких – 2 монографії, 5 навчально-методичних посібників, статті у журналах, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

  ORCID: 0000-0003-1926-5984

  ResearcherID: H-8981-2018

  Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211969615&eid=2-s2.0-85075519020

  Профіль у Publons: https://publons.com/researcher/1933443/viktoriia-i-meniailo/

  Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1vxmikeaaaaj&hl=ru

  Участь у міжнародних проєктах та стажуваннях.

  Стажування на природничому факультеті в університеті Дю Мен (м. Ле Ман, Франція) в якості Рrofesseur invit? в рамках укладеного контракту (2008 р.);

  участь у міжнародному проєкті сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP (2016-2018 рр.);

  академічний координатор міжнародного проєкту № 587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE EUROPROC («Європейська проєктна культура») за програмою Еразмус+ (2017-2020 рр.);

  стажування в університеті Гарика Масарика (м. Брно, Чеська Республіка) за програмою «Система внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності» в рамках участі в чесько-українському проєкті «Прогресивне управління університетом» (2018 р.);

  стажування у Варшавському (м. Варшава) та Ягеллонському (м. Краків) університетах (Польська Республіка) за програмою «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» в рамках участі в польсько-українському проєкті «Інноваційний університет і лідерство» (2019-2020 рр.);

  участь у міжнародному освітньому проекті № EG/U/2021/08/12 від International Historical Biographical Institute (Dubai-New York- Rome-Jerusalem-Beijing) (2021 р.); участь у грантовому проєкті «Здобутки і виклики експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії», що фінансується Міжнародним фондом «Відродження» та посольством Швеції в Україні (2021 р.)  Участь в експертній та громадській діяльності.

  експерт освітніх програм у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти;

  член експертної групи МОН України з проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової діяльності;

  член спеціалізованої вченої ради Д17.051.09 у Запорізькому національному університеті;

  член разових спеціалізованих вчених рад щодо присудження ступеня доктора філософії;

  член редакційної колегії Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки);

  асоційований редактор Українського педагогічного журналу;

  голова Запорізького регіонального відділення ВГО «Інноваційний університет»;

  член Української науково-дослідницької асоціації;

  член правління Української асоціації дослідників освіти.

  Інформація надана математичним факультетом

  Меняйло Вікторія Іванівна