Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Левчук Сергій Анатолійович

Левчук Сергій Анатолійович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики і механіки

Дисципліни

 • Теорія ймовірностей та математична статистика;
 • Чисельні методи в інформатиці;
 • Методи візуального дослідження чисельних даних;
 • Інформаційна безпека;
 • Програмне забезпечення чисельного моделювання;
 • Криптоаналіз.

Розклад консультацій

 • П’ятниця 16.00-17.00

Біографія

1989: Закінчив Запорізький державний університет . Диплом спеціаліста з відзнакою (математик, викладач).

1989: Асистент кафедри прикладної математики.

1990: Аспірант кафедри прикладної математики.

1993: Асистент кафедри прикладної математики.

1995: Старший викладач кафедри прикладної математики.

2003: Кандидат фізико-математичних наук, Запорізький державний університет, Україна.

Кандидатська дисертація із спеціальності – 01.02.04 «Механіка деформованого твердого тіла»: «Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл». Наукові керівники – д. ф.-м. н. професор С.П. Гавеля, к. ф.-м. н., доцент Сисоєв Ю.О.

2006: Доцент кафедри прикладної математики.

Наукова робота

У наукових працях Левчука С.А. використовується і розвивається метод побудови функцій і матриць типу Гріна для задач математичної фізики про статичне деформування складених пластинчатих та оболонкових об'єктів, що описуються рівняннями і системами еліптичного типу.

Результати наукових досліджень відображені у наступних основних роботах

 • Левчук С.А., Швидка С.П., Хмельницький А.А. Застосування апарату матриць типу Гріна та матричної алгебри в задачі про статичне деформування круглих пластин дискретно-змінної товщини. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2019. № 1. С. 68–74.
 • Левчук С.А., Хмельницький А.А. Застосування матриць типу Гріна для розрахунку напружено-деформованого стану пологих оболонок з отворами. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2018. № 2. С. 93–97.
 • Левчук С.А., Хмельницький А.А. Розрахунок напружено-деформованого стану складних технічних об’єктів за допомогою методів теорії потенціалу. Проблемы прочности. 2015. № 5. С. 66–72.
 • Левчук С.А., Хмельницький А.А. Дослідження статичного деформування складених циліндричних оболонок за допомогою матриць типу Гріна. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2015. № 3. С. 153–159.
 • Левчук С.А. Applying the apparatus’ of Green matrixes and matrix algebra to the issue of static deformation of circular plates with discretely variable thickness. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2014. № 1. С. 104–108.
 • Левчук С.А. Застосування одного з методів теорії потенціалу до дослідження статичного деформування складених конічних оболонок. Проблемы прочности. 2014. № 4. С. 136–141.
 • Левчук С.А. Розрахунок напружено-деформованого стану пологих оболонок з отворами за допомогою матриць Гріна. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2009. № 2. С. 102–106.
 • Левчук С.А. Моделювання напружено-деформованого стану складних техніч-них об’єктів за допомогою методів теорії потенціалу. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2005. № 2. С. 87–91.
 • Левчук С.А. Про побудову матриць Гріна статичних задач теорії тонких ґофрованих пластин. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2004. № 2. С. 103–106.
 • Левчук С.А. Використання експериментальних даних під час дослідження контактування пружних пластин. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. 1998. № 354. С. 20–22.
 • Куземко В.А., Левчук С.А. Дослідження деформування багатосекційних оболонкових конструкцій. Вопросы механики деформирования и разрушения твёрдых тел. 1999. С. 130–134.

Список основних опублікованих навчально-методичних праць Левчука С.А.

 • Киричевский В.В., Левчук С.А., Киричевский Р.В. Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений (Рекомендовано министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия (письмо № 14/18.2 – 1629 от 12.07.04)). Київ: Наукова думка, 2005. 316 с.
 • Левчук С.А. Чисельні методи в інформатиці: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Програмна інженерія». Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 83 с.
 • Грищак В. З., Левчук С. А., Швидка С. П. Операційне числення: методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Прикладна математика» освітньо-професійної програми «Прикладна математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 43 с.
 • Гребенюк С.М., Левчук С.А. Чисельні методи в інформатиці: методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» освітньо-професійної програми «Програмна інженерія». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 67 с.
 • Швидка С.П., Красікова І.В., Левчук С.А. Випадкові процеси: методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Прикладна математика» освітньо-професійної програми «Прикладна математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 51 с.
Інформація надана математичним факультетом

Левчук Сергій Анатолійович