Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Левчук Сергій Анатолійович

Левчук Сергій Анатолійович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

п’ятниця, 16.00 17.00

Дисципліни

  • Вища математика.
  • Теоpiя ймовipності та математична статистика.
  • Додаткові розділи теорії ймовірності та математична статистика.
  • Криптоаналіз.
  • Чисельні методи в інформатиці.
  • Декларативне, функціональне та логічне програмування.
  • Математична статистика.
  • Основи вищої математики.
  • Комп’ютерне моделювання.
  • Диференціальні та інтегральні рівняння.

Біографія

1982: Закінчив середню школу в селі Петро-Михайлівка, Вільнянського району, Запорізької області.

1982: Вступив до Запорізького державного педагогічного інституту.

1983 – 1985: Служба у Збройних силах СРСР.

1989: Закінчив Запорізький державний університет . Диплом спеціаліста з відзнакою (математик, викладач).

1989: Асистент кафедри прикладної математики.

1990: Аспірант кафедри прикладної математики.

1993: Асистент кафедри прикладної математики.

1995: Старший викладач кафедри прикладної математики.

2003: Кандидат фізико-математичних наук, Запорізький державний університет, Україна.

Кандидатська дисертація із спеціальності – 01.02.04 «Механіка деформованого твердого тіла»: «Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл». Наукові керівники – д. ф.-м. н. професор С.П. Гавеля, к. ф.-м. н., доцент Сисоєв Ю.О.

2006: Доцент кафедри прикладної математики.

Наукова робота

Список опублікованих наукових праць Левчука С.А.

1. Левчук С.А. Розрахунок напружено-деформованого стану двох ортогонально спряжених пластин при крайових умовах симетрії за допомогою матриць типу Гріна/ С.А. Левчук, С.П. Швидка, А.А. Хмельницький// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2021. – № 1. – С. 77 – 81.

2. Левчук С. А. Використання одного з методів теорії потенціалу до дослідження статичного деформування складених циліндричних оболонок / С. А. Левчук, А. А. Хмельницький // Проблеми міцності. Проблемы прочности. Problems of strength. – Київ, 2021. – № 2. – С. 63 – 69.

3. Levchuk S. A. The Use of One of the Potential Theory Methods to Study the Static Deformation of Composite Cylindrical Shells / S. A. Levchuk, A. A. Khmel’nytskyi // Strength of Materials. – Springer Science+Business Media, Inc., 2021. – Vol. 53, issue 2. – P. 258 – 264.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100688 Комп’ютерна програма «Розрахунок деформування підресореної діафрагми вулканізаційного обладнання (Diafr)» («Diafr») / Левчук С. А. (Україна); зареєстр. 18.11.2020.

5. Швидка С.П. Визначення раціонального обсягу вибірки у паразитологічних дослідженнях бутстреп-методом / С. П. Швидка, С. А. Левчук, Є. В. Сарабєєва // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – № 1. – C. 44 – 50.

6. Левчук С.А. Застосування апарату матриць типу Гріна та матричної алгебри в задачі про статичне деформування круглих пластин дискретно-змінної товщини/ С.А. Левчук, С.П. Швидка, А.А. Хмельницький// Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – № 1. – С. 68 – 74.

7. Левчук С.А. Застосування матриць типу Гріна для розрахунку напружено-деформованого стану пологих оболонок з отворами/ С.А. Левчук, А.А. Хмельницький// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2018. – № 2. – С. 93 – 97.

8. Левчук С.А. Апроксимація статичного деформування круглих пластин різних профілів за допомогою матриць типу Гріна/ С. А. Левчук, А.А. Хмельницький // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2015. – № 2. – С. 115 – 118.

9. Левчук С.А. Розрахунок напружено-деформованого стану складних технічних об’єктів за допомогою методів теорії потенціалу/ С. А. Левчук, А. А. Хмельницький // Проблемы прочности. – Київ, 2015. – № 5. – С. 66 – 72.

10. Levchuk S. A. Stress–Strain State Calculation Procedure for Compound Technical Objects Using Potential Theory Methods / S. A. Levchuk, A. A. Khmel’nytskyi // Strength of Materials. – Springer Science+Business Media, Inc., 2015. – Vol. 47, issue 5. – P. 705 – 710.

11. Левчук С. А. Дослідження статичного деформування складених циліндричних оболонок за допомогою матриць типу Гріна/ С. А. Левчук, А.А. Хмельницький// Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – № 3. – С. 153 – 159.

12. Левчук С.А. Applying the apparatus’ of Green matrixes and matrix algebra to the issue of static deformation of circular plates with discretely variable thickness/ С.А. Левчук// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2014. – № 1. – С. 104 – 108.

13. Левчук С.А. Застосування одного з методів теорії потенціалу до дослідження статичного деформування складених конічних оболонок/ С.А. Левчук// Проблемы прочности. – Київ, 2014. – № 4. – С. 136 – 141.

14. Levchuk S. A. Application of Potential Theory Methods for Static Deformation Studies on Sectional Cone Shells / S.A. Levchuk // Strength of Materials. – Springer Science+Business Media, Inc., 2014. – Vol. 46, issue 4. – P. 553 – 557.

15. Левчук С.А. Метод побудови матриць типу Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для складених пластинчатих тіл/ С.А. Левчук, Л.О. Рак// Сборник научных трудов SWorld/ Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012». – Одесса, 2012. – Том 4. Выпуск 4. – С. 78 – 83.

16. Левчук С.А. Моделювання статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць типу Гріна/ С.А. Левчук, Л.О. Рак, А.А. Хмельницький, // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій/ Збірник праць IV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій». – Дніпропетровськ: Ліра, 2012. – Вип. 19. – С. 212 – 218.

17. Левчук С. А. Моделювання симетричного напружено-деформованого стану складеного тіла з двох пластин з’єднаних під прямим кутом за допомогою матриць Гріна/ С. А. Левчук// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2010. – № 2. – С. 116 – 119.

18. Левчук С. А. Розрахунок напружено-деформованого стану пологих оболонок з отворами за допомогою матриць Гріна/ С. А. Левчук// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2009. – № 2. – С. 102 – 106.

19. Левчук С. А. Про деякі способи апроксимації круглих пластин різних профілів/ С. А. Левчук, Ю. О. Сисоєв// Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 1. – С. 113 – 117.

20. Левчук С. А. Дослідження доцільності застосування тихоновського стабілізатора до розв’язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду в задачі про розрахунок статичного деформування пологих оболонок з отворами/ С. А. Левчук// Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2005. – № 1. – С. 29 – 33.

21. Левчук С. А. Моделювання напружено-деформованого стану складних техніч-них об’єктів за допомогою методів теорії потенціалу/ С. А. Левчук// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2005. – № 2. – С. 87 – 91.

22. Левчук С. А. Про побудову матриць Гріна статичних задач теорії тонких ґофрованих пластин/ С. А. Левчук// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2004. – № 2. – С. 103 – 106.

23. Левчук С. А. Дослідження залежності основних характеристик напруженого стану складених конічних оболонок від кутів конусності за допомогою методів теорії потенціалу/ С. А. Левчук// Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2004. – № 2. – С. 56 – 60.

24. Левчук С. А. Матриця Гріна задачі про статичне деформування складеної кільцевої пластини / С. А. Левчук // Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2003. – № 1. – С. 55 – 60.

25. Левчук С.А. Матриці Гріна рівнянь та систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл: дис. кандидата фіз.-мат. наук: 01.02.04/ Левчук Сергій Анатолійович. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 150 с.

26. Левчук С. А. Дослідження статичного деформування складеної конструкції з двох пластин / С. А. Левчук// Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 1998. – № 2. – С. 79 - 81.

27. Левчук С. А. Використання експериментальних даних під час дослідження контактування пружних пластин/ С. А. Левчук// Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів, 1998. – № 354. – С. 20 – 22.

28. Левчук С. А. Матриця типу Гріна круглої пластини дискретно-змінної товщини/ С. А. Левчук // Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 1999. – № 2. – С. 66 – 69.

29. Куземко В. А. Дослідження деформування багатосекційних оболонкових конструкцій/ В. А. Куземко, С. А. Левчук,// Вопросы механики деформирования и разрушения твёрдых тел. – Днепропетровск, 1999. – С. 130 – 134.

30. Левчук С. А. Исследование деформирования сочленённых конических оболочек/ С. А. Левчук// Придніпровський науковий вісник. Природничі та технічні науки. – Дніпропетровськ, 1997. – № 21 (32). – С. 35 – 38.

31. Левчук С. А. Деформирование гофрированных оболочек/ С. А. Левчук// Сборник научных трудов посвященных 10-летию университета. Математика, физика. – Запорожье, 1995. – С. 50 – 54.

32. Гавеля С. П. Использование экспериментальных возможностей при расчете контактирования упругих пластин/ С. П. Гавеля, Д. Б. Головко, П. Ф. Кульбашный, С. А. Левчук. – Запорожье, 1992. – 7 с. – Деп. в УкрИНТЭИ 17.08.92, № 1285 – Ук92.

33. Гавеля С. П. Экспериментальная корректировка расчета подрессоренной кольцевой пластины/ С. П. Гавеля, П. Ф. Кульбашный, С. А. Левчук. – Запорожье, 1992. – 6 с. – Деп. в УкрИНТЭИ 17.10.92, № 1668 – Ук92.

34. Гавеля С. П. Деформирование составных конических оболочек/ С. П. Гавеля, С. А. Левчук. – Запорожье,1994. – 13 с. – Деп. в УкрИНТЭИ 25.10.94, № 149 – Ук94.

35. Гавеля С. П. Деформирование цилиндрических гофров/ С. П. Гавеля, С. А. Левчук. – Запорожье,1994. – 10 с. – Деп. в УкрИНТЭИ 23.01.94, №116 – Ук94.

36. Гавеля С. П. Расчет упругого деформирования круглой пластины дискретно-переменной толщины/ С. П. Гавеля, С. А. Левчук, О. А. Ищенко. – Запорожье, 1992. – 10 с. – Деп. в УкрИНТЭИ 08.06.92, № 845 – Ук92.

37. Гавеля С. П. Матрица типа Грина задачи об упругом деформировании составной конструкции из двух пластин/ С. П. Гавеля, С. А. Левчук, Н. В. Чирка. – Запорожье,1992. – 15 с. – Деп. в УкрИНТЭИ 17.12.92, №2002 – Ук92.

38. Левчук С. А.. Расчет напряженно-деформированного состояния элементов сложных технических конструкций/ С. А. Левчук. – Запорожье, 1997. – 24 с. – Деп. в УкрИНТЭИ 17.06.97, № 447 – Ук97.

39. Гавеля С. П. Исследование подрессоривания вулканизационной диафрагмы/ С. П. Гавеля, Д. Б. Головко, П. Ф. Кульбашный, С. А. Левчук// Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции "Методы потенциала и конечных элементов в автоматизированных исследованиях инженерных конструкций". – К., 1991. – С. 21.

40. Гавеля С. П. Экспериментальная корректировка расчета сложного напряженно-деформированного состояния составных тонкостенных конструкций/ С. П. Гавеля, Д. Б. Головко, П. Ф. Кульбашный, С. А. Левчук// Тезисы докладов 4-го симпозиума "Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии". – К., 1992. – С. 19.

41. Левчук С. А. Экспериментально корректируемый расчет деформирования подрессоренной диафрагмы вулканизационного оборудования/ С. А. Левчук// Тезисы докладов научной конференции преподавателей и студентов университета. – Запорожье,1995. – Ч. 1. – С. 38.

42. Губатенко О. О. Дослідження застосування тихоновського стабілізатора до розв’язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду/ О. О. Губатенко, С. А. Левчук// Збірник тез доповідей третьої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: вид-во ЗНУ, 2005. – С. 23 – 24.

43. Крашановська М. О. Про деякі способи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь з квазідіагональними матрицями/ М. О. Крашановська, С. А. Левчук, А. А. Хмельницький// Збірник тез доповідей шостої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики” присвяченої 90–річчю НАН України “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – С. 30 – 31.

44. Коноваленко Г. А. Моделювання статичного деформування круглих і кільцевих пластин під дією нерівномірного навантаження за допомогою можливостей методу гранично–складених задач/ Г. А. Коноваленко, А. А. Хмельницький; С. А. Левчук// Збірник тез доповідей сьомої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики” присвяченої ”Фестивалю науки” у Запорізькому національному університеті. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – С. 41 – 42.

45. Рибалко О.О. Про розвиток методів розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь з квазідіагональними матрицями/ О.О. Рибалко, А.А. Хмельницький, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей Першої Всеукраїнської, восьмої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики” присвяченої 80-річчю Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – С. 36 – 38.

46. Гринченко Р.В. Дослідження особливостей деформування складених циліндричних оболонок з використанням методу гранично-складених задач/ Р.В. Гринченко, А.А. Хмельницький, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей Другої Всеукраїнської, дев’ятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики” присвяченої 20-річчю математичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – С. 69 – 70.

47. Рак Л.О. Метод побудови матриць типу Гріна задачі про статичне деформування складеної конструкції з двох пластин/ Л.О. Рак, А.А. Хмельницький, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей Третьої Всеукраїнської, десятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – С. 83 – 84.

48. Хмельницький А.А. Визначення напружено-деформованого стану складених кільцевих пластин за допомогою відповідних матриць Гріна/ А.А. Хмельницький, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей Четвертої Всеукраїнської, одинадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – С. 127 – 128.

49. Бурлаченко О.С. Особливості статичного деформування складених пластинчатих тіл/ О.С. Бурлаченко, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей П’ятої Всеукраїнської, дванадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 91 – 92.

50. Канівець Д.Ю. Дослідження особливостей статичного деформування складених циліндричних оболонок/ Д.Ю. Канівець, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей П’ятої Всеукраїнської, дванадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 106 – 108.

51. Хмельницький А.А. Визначення напружено-деформованого стану складених кільцевих пластин за допомогою відповідних функцій Гріна/ А.А. Хмельницький, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей Шостої Всеукраїнської, тринадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – С. 95 – 96.

52. Хмельницький А.А. Дослідження напружено-деформованого стану складених циліндричних оболонок за допомогою відповідних матриць типу Гріна/ А.А. Хмельницький, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей Сьомої Всеукраїнської, чотирнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – С. 96 – 99.

53. Сердюк Н.М. Дослідження статичного деформування складених циліндричних оболонок при змішаних крайових умовах/ Н.М. Сердюк, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей Дев’ятої Всеукраїнської, шістнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – С. 129 – 131.

54. Косінова А.В. Дослідження статичного деформування складених кільцевих пластин при змішаних крайових умовах/ А.В. Косінова, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей Дев’ятої Всеукраїнської, шістнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – С. 118 – 120.

55. Вайнер М.Б. Застосування системи «MAXIMA» до розвязку інтегральних рівнянь Вольтерра типу згортки/ М.Б. Вайнер, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей Десятої Всеукраїнської, сімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – С. – 63 – 64.

56. Орлов О.О. Моделювання статичного деформування круглих пластин різних профілів за допомогою матриць типу Гріна/ О.О. Орлов, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей Десятої Всеукраїнської, сімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – С. 118 – 120.

57. Брахімі А.А. Розрахунок стінки циліндричного резервуару/ А.А. Брахімі, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей Десятої Всеукраїнської, сімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – С. 90 – 91.

58. Проценко В.О. Метод побудови функцій Гріна лінійного неоднорідного рівняння/ В.О. Проценко, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей Одинадцятої Всеукраїнської, вісімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2020. – С. 111 – 112.

59. Петрущенко В.В. Метод функцій Гріна для звичайного диференціального рівняння другого порядку/ В.В. Петрущенко, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей Одинадцятої Всеукраїнської, вісімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2020. – С. 98 – 100.

60. Проценко В.О. Метод матриць типу Гріна в задачі про розрахунок статичного деформування двох ортогонально спряжених пластин при крайових умовах симетрії/ В.О. Проценко, С.А. Левчук// Збірник тез доповідей Дванадцятої Всеукраїнської, дев’ятнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2021. – С. 116 – 120.

Інформація надана математичним факультетом

Левчук Сергій Анатолійович