Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Доброскок Світлана Олександрівна

Доброскок Світлана Олександрівна

ЗНУ Викладачі Філологічний факультет Кафедра української літератури

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

Середа, п’ятниця - 14:30

Дисципліни

  • Українська мова професійного спрямування
  • Історія української літератури
  • Сучасна українська література

Біографія

Народилася в м. Приморськ.

У 2009 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Запорізького національного університету, отримавши кваліфікацію магістра філології. З 2009 по 2012 рік навчалась в аспірантурі при кафедрі української літератури ЗНУ. У 2013 році в Київському національному університеті ім. Б.Грінченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема художнього психологізму та принципи характеротворення у творах Романа Федоріва».

З 2007 до 2012 року очолювала Наукове товариство студентів та аспірантів Запорізького національного університету, працювала провідним фахівцем Науково-дослідної частини ЗНУ. З 2012 року і до сьогодні викладає українську мову та літературу в Економіко-правничому фаховому коледжі ЗНУ. З вересня 2021 року працює доцентом кафедри української літератури, заступником декана філологічного факультету з навчальної роботи.

Наукова робота

Авторка 20 наукових публікацій.

Основні праці:

1. Доброскок С. Використання квест технологій на заняттях з української мови та літератури / С. Доброскок // Сучасні стратегії формування україномовної особистості : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. – С. 110 – 112.

2. Доброскок С. Принципи жіночого характеротворення в прозі Романа Федоріва / Світлана Доброскок // Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury : Sborník příspĕvků. – Olomouc : Univerzita Palacke'ho v Olomouci, 2012. – № 102. – С. 172 177.

3. Доброскок С. Робочий зошит з української мови. Теоретико-практичні матеріали для підготовки до ДПА для студентів І-ІІ курсів / А. Грушанська, С. Доброскок, Н. Труш. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – 72 с.

4. Кравченко В. Моделювання жіночих образів у романі „Отчий світильник” Р. Федоріва / В. Кравченко, С. Сириця // Філологічні науки : зб. наук. праць. – Ч. 2. – Суми : Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 172-177.

5. Кравченко В. Проблема творчої особистості в художній інтерпретації Р. Федоріва / В. Кравченко, С. Сириця // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. статей. Філологічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – № 2. – С. 160 163.

6. Сириця С. Жанр притчі як „вбудований” елемент у структурі історичних повістей Р.Федоріва / С. Сириця // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – № 2. – С. 200-203.

7. Сириця С. Когезія художнього тексту як вияв основних формантів літературної творчості Романа Федоріва / С. Сириця // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : зб. наук. статей – Серія : Літературознавство. – Харків, 2010. – № 910. – С. 45-49.

8. Сириця С. Творча особистість Романа Федоріва : художньо-естетичні та філософські домінанти / С. Сириця // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 29 / редкол. : Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1. – К. : Твім інтер, 2010. – С. 597-602.

9. Сириця С. Художнє осмислення психології ренегатства Романом Федоровим / С. О. Сириця // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : Зб. наук. праць. Філологічні науки. Ч. 2. – Луганськ : Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, 2010. – № 4 (191). – С. 148-152.

Інформація надана філологічним факультетом

Доброскок Світлана Олександрівна