Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Курилова Юлія Романівна

Курилова Юлія Романівна

ЗНУ Викладачі Філологічний факультет Кафедра української літератури

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Розклад консультацій

 • Вівторок: 14.00-15.00;
 • Четвер: 13.00-14.00
 • Дисципліни

  • Теорія літератури
  • Міфопоетика
  • Методологія філологічних досліджень
  • Література і суспільство: гендерні проєкції
  • Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою
  • Історія української літератури к.ХІХ- поч. ХХ ст.
  • Історія української літератури другої половини ХХ ст.: 60-70 рр.
  • Історія української літератури к. ХХ - поч. ХХІ ст.
  • Сучасна українська література.

  Біографія

  Курилова Юлія Романівна, 1979 року народження.

  1997 – 2002 рр. – навчання у Запорізькому державному університеті (філологічний факультет, диплом з відзнакою, здобула кваліфікацію магістра філології, викладач української мови та літератури у вищій школі).

  Кандидат філологічних наук із 2008 року.

  Дисертацію на тему «Жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю» захистила 28 лютого 2008 року у спеціалізованій вченій раді К 08.051.12 при Дніпропетровському національному університеті Міністерства освіти й науки України.

  Диплом доцента отримала 17 січня 2014 року.

  Досвід роботи:

  жовтень 2002 р. – березень 2003 р. – викладач української мови і літератури в Запорізькому будівельному технікумі;

  01.11.2002 – 30.06.2004 – асистент кафедри теорії літератури й журналістики Запорізького національного університету;

  01.09.2004 – 30.06.2005 – асистент кафедри видавничої справи та редагування Запорізького національного університету;

  01.09.2005 – 01.09.2008– асистент кафедри української літератури Запорізького національного університету;

  04.01.2011 – до цього часу – доцент кафедри української літератури Запорізького національного університету.

  Керує науково-дослідною роботою студентів (студентський гурток «Ґендерні студії у літературознавстві»)

  Нагороджена Почесною грамотою Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації за активну участь в організації культурно-просвітницьких заходів Запорізької обласної універсальної бібліотеки.

  Виконує обов''язки проєктного менеджера кафедри української літератури.

  Із 2013 року здійснює переклади з української на російську мову в судових установах м. Запоріжжя.

  Розробила курс для підвищення кваліфікації учителів "Гендерний аналіз: теорія і практика" на платформі "EdWay".

  Наукова робота

  Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=VwpETBoAAAAJ

  Наукові інтереси: теорія літератури, психоаналіз, екзистенціалізм, гендерні студії, постмодерн, модерн, релігія і література, політика і література, сучасна література, компаративістика.

  Брала участь у наукових конференціях, серед яких: Ґендерний форум (м.Запоріжжя, 2017, 2018); VІІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики» (м. Кам’янець-Подільський, 2017 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (м.Запоріжжя, 2020 р.) та ін.

  Основні публікації:

  Концепція радянської ментальності в українській молодіжній прозі 90-х рр. ХХ – початку ХХІ століття. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. № 2. С. 138–142.

  Традиції прози Гр. Тютюнника в новелістиці Н. Околітенко. Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. Вип. 29. Ч.2. Київ : Твім інтер, 2010. С.225–232.

  Чуттєвість в українській літературі: генеза, сучасні тенденції та європейський контекст. Збірник матеріалів Другої міжнародної наукової Інтернет-конференція з україністики 2011 «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Щорічник. Випуск 2011 / Під редакцією Олени Новікової, Петера Гількеса, Ульріха Шваєра. Видавництво : Verlag Otto Sagner, Munchen - Berlin, 2012. С. 260–269.

  Екзистенціальна концепція суб''єкта в українській жіночій прозі к. ХХ – поч. ХХІ ст. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених: Збірник наукових праць. Вип. 19 / Наук. ред. М. Сулима. Київ : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2014. С. 275–281.

  Трансгресивний Ерос в художній парадигмі антології «120 сторінок Содому»: стратегії маніфестації квір-ідентичності. Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 45. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С.11–15. (у співавторстві).

  Роман «Ойкумена» К. Сушка: від фактів до авторського міфу. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. . 2020. Т. 2. № 1. C. 121-129. (Index Copernicus).

  Роман «Східний Вал» М. Беспалова: синтез альтернативноїісторії та соціальної фантастики. Література й історія : матеріали Всеукраїнської науковоїконференції (08–11 жовтня 2020 р.): у 2-х ч. / редкол. : Н. В. Горбач (відп.ред.), В. М. Ніколаєнко (ред.-упоряд.), І. М. Бакаленко (техн. ред.) та ін. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. Т. 1 C. 139-140.

  Інформація надана філологічним факультетом

  Курилова Юлія Романівна