Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Бакаленко Ірина Миколаївна

Бакаленко Ірина Миколаївна

ЗНУ Викладачі Філологічний факультет Кафедра української літератури

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Розклад консультацій

 • Вівторок 12:00 - 13:00
 • Середа 12:00 - 13:00
 • Дисципліни

  • Методика викладання філологічних дисциплін у вищій школі
  • Інформаційні технології у гуманітарній освіті
  • Методика викладання української мови
  • Методика викладання російської мови
  • Історична граматика російської мови
  • Сучасні дидактичні засоби навчання
  • Методика викладання української мови та літератури
  • Використання онлайн-інструментів у процесі формування інфомедійної грамотності

  Біографія

  Після закінчення філологічного факультету ЗДУ працює в Запорізькому національному університеті з серпня 1992 року: спочатку на посаді асистента кафедри загального мовознавства; з квітня 1997 р. після закінчення аспірантури Запорізького державного університету працює на посадах кафедри методики викладання філологічних дисциплін: асистента, старшого викладача та доцента; з вересня 2008 року – доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства, з вересня 2014 року і донині – доцент кафедри української літератури.

  У квітні 2000 року у спеціалізованій вченій раді при Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського була захищена кандидатська дисертація зі спеціальності 13.00.02 (теорія і методика навчання (українська мова)) на тему: «Використання лінгводидактичної спадщини Ф. І. Буслаєва, І. І. Срезнєвського та К. Д. Ушинського у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників», а у 2002 році отримано вчене звання – доцент.

  З березня 2004 року по серпень 2014 року виконувала обов’язки керівника структури довузівської підготовки. З 2009 року по 2011 рік – відповідальний секретар приймальної комісії ЗНУ. З 2009 року по 2014 рік – відповідальна за пункт реєстрації та пункт тестування ЗНО на базі Запорізького національного університету. З 2014 р. – уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти.

  Педагогічний стаж роботи у виші складає 29 років.

  За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та багаторічну сумлінну працю нагороджена почесним знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2009); орденом Запорізької обласної ради «За заслуги перед Запорізьким краєм ІІІ ступеня» (2010), Почесною Грамотою МОН України, грамотами та подяками Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької обласної ради, Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Василівської державної адміністрації та районної ради, ректора ЗНУ.

  Наукова робота

  Професійні інтереси: методика викладання мови, інноваційні технології навчання, педагогічна практика.

  Керівник проблемної студентської групи «Актуальні проблеми методики викладання мови».

  Організатор та координатор «Школи філологічних наук для вчителів української мови і літератури, російської мови і зарубіжної літератури» та «Школи професійної майстерності майбутніх учителів-словесників».

  Основні праці:

  Бакаленко І. М. Інформаційні технології у гуманітарній освіті : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Філологія», спеціалізації «Українська мова та література», освітньої програми «Мова і література (російська)» / І. М. Бакаленко. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 130 с.

  Бакаленко І. М. Використання лінгводидактичної спадщини І. І. Срезнєвського у сучасній лінгводидактиці. Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори. Випуск 11. Запоріжжя, 2015. С. 107–125.

  Бакаленко І. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у процесі фахової підготовки майбутніх учителів-словесників. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 23-24 вересня 2016 р.). Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. С. 139–144.

  Бакаленко І. М. Технології моніторингу якості знань майбутніх учителів-словесників у процесі вивчення фахових дисциплін. Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми (до 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора В. Ф. Шевченка) : матеріали міжвишівських наукових читань. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. С. 19–22.

  Бакаленко І. М. Використання Google-сервісів у процесі фахової підготовки майбутніх учителів-словесників. Література й історія : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (11–12 жовтня 2018 р.). Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018. С. 11–14.

  Шляхи інтеграції інфомедійної грамотності у процес фахової підготовки майбутніх учителів-словесників. Література й історія: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (08–11 жовтня 2020 р.): у 2-х ч. / редкол.: Н. В. Горбач (відп. ред.), В. М. Ніколаєнко (ред.-упоряд.), І. М. Бакаленко (техн. ред.) та ін. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 1 C. 11-13.

  Участь у грантових проєктах:

  ? учасник міжнародного грантового проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та Посольства Великої Британії в Україні, в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси (2019 – 2021 рр.).

  ? координатор грантового проєкту «Медіаграмотность: застосовувати не можна відмовитись», що виконується в рамках міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та Посольства Великої Британії в Україні, в партерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси.

  ? у складі тренерської команди викладачів кафедри української літератури філологічного факультету проводила онлайн-тренінги з медіаграмотності в рамках двох грантових проєктів «Медіаграмотность: застосовувати не можна відмовитись» та «Споживай! Розумій! Впливай! Медіаграмотність та соціокультурна комунікація в епоху інфодемії», що реалізуються за підтримки IREX (Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів).

  Інформація надана філологічним факультетом

  Бакаленко Ірина Миколаївна