Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Бойко Лариса Петрівна

Бойко Лариса Петрівна

ЗНУ Викладачі Філологічний факультет Кафедра української мови

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Розклад консультацій

 • Вівторок 13.00 - 14.00
 • Четвер 13.00 - 14.00
 • Дисципліни

   • Сучасна українська мова (розділи «Морфеміка», «Словотвір», «Морфологія»)
   • Орфографічно-пунктуаційний практикум
   • Питання теорії і практики української етимології (курс за вибором)

  Біографія

  У 1990 році закінчила Запорізький державний університет, отримала кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури». Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Торговельна лексика запорозького козацького вжитку» за спеціальністю 10.02.01 українська мова захистила в спеціалізованій ученій раді Дніпропетровського державного університету (1998, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В. А. Чабаненко).

  З 1990 року працює на кафедрі української мови Запорізького національного університету.

  Член спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 в Запорізькому національному університеті (2016–2018 рр.).

  Керівник студентської проблемної групи: Актуальні проблеми лексикології сучасної української літературної мови.

  Член комісії атестаційного екзамену з української мови для осіб, які претендують на державну службу (2017-2019 рр.).

  Член журі обласного конкурсу захисту наукових робіт МАН (2014–2021 рр.).

  Голова журі обласного етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка (2019 р.).

  Стаж науково-педагогічної роботи – 31 років.

  Нагороди: грамоти та подяки Запорізької міської ради, районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району, Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, ректора ЗНУ.

  Наукова робота

  Наукові зацікавлення: лексикологія сучасної української мови, словотвір, лінгвостилістика.

  Авторка має понад 80 друкованих праць, з-поміж яких статті у фахових виданнях України та закордонних виданнях, тези доповідей наукових конференцій, 1 стаття – у колективній монографії, 7 навчально-методичних видань.

  Основні праці:

  1. Бойко Л. П., Сабліна С. В. Орфографічно-пунктуаційний практикум з української мови : практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм “Середня освіта (Українська мова і література)”, “Українська мова та література”. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 114 с.
  2. Білоусенко П. І., Бойко Л. П., Меркулова О. В. Курсова та кваліфікаційна робота : методичні рекомендації для здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра і магістра освітньо-професійних програм “Середня освіта (Українська мова і література)”, “Українська мова та література”. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 110 с.
  3. Бойко Л. П. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка та словотвір : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм “Українська мова та література”, “Середня освіта (Українська мова і література)”. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 100 с.
  4. Білоусенко П. І., Бойко Л.П., Тернова А. І. Формування лексико-словотвірних типів іменників pluralia tantum із суфіксом -ці. Вчені записки Таврійського національного університету імені                                  В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Т. 32 (71).             № 3. C. 1–8.
  5. Білоусенко П. І., Бойко Л. П., Тернова А. І. Історія формування іменників pluralia tantum із суфіксом -ки. Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика». 2021. №1. С. 27–37.
  6. Білоусенко П. І., Бойко Л. П. Словотвірна структура іменників pluralia tantum у староукраїнській мові ХVІ–ХVІІ ст. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2019. № 2. С. 61–77.
  7. Бойко Л. П. Назви продуктів харчування, страв і напоїв у говірках Нижньої Наддніпрянщини. Харчові традиції – ментальний код нації : колективна монографія / за заг. ред. Г. І. Віват. Одеса : ВМВ, 2018.            C. 172–182.
  8. Бойко Л. П. Лексико-словотвірні типи сингулятивів (на матеріалі одинадцятитомного “Словника української мови”). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Філологія”. 2018.    Т. 1. № 33. C. 16–19.
  9. Бойко Л. П. Морфологічні анормативи як експресивно-стилістичний засіб художнього мовлення Ліни Костенко. Освіта і наука у мінливому світі : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 березня 2021 р., м. Дніпро. Частина ІІ / наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро : СПД "Охотнік", 2021. C. 205–207.
  Інформація надана філологічним факультетом

  Бойко Лариса Петрівна