Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Ільченко Ірина Іванівна

Ільченко Ірина Іванівна

ЗНУ Викладачі Філологічний факультет Кафедра української мови

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Розклад консультацій

Дисципліни

 • Етнолінгвістика
 • Мовна норма і стиль
 • Сучасна українська мова (додаткова спеціальність)
 • Старослов’янська мова
 • Шкільний курс української мови.

Біографія

У 1992 році закінчила Запорізький державний університет, отримала кваліфікацію «Філолог. Викладач російської мови та літератури». Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Антропонімія Нижньої Наддніпрянщини в її історичному розвитку (Надвеликолузький регіон)» за спеціальністю 10.02.01 українська мова захистила в спеціалізованій ученій раді Дніпропетровського державного університету (2003, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В. А. Чабаненко).

З 1993 року працювала на кафедрі загального та слов’янського мовознавства Запорізького національного університету, з 2014 року на кафедрі української мови

Керівник студентської проблемної групи: Літературно-художня антропонімія Член комісії атестаційного екзамену з української мови для іноземних громадян (2019-2021 рр.).

Член журі обласного конкурсу захисту наукових робіт МАН (2014–2021 рр.). Стаж науково-педагогічної роботи – 28 років.

Наукові зацікавлення: ономастика Нижньої Наддніпрянщини, літературно-художня онімія, етнолінгвістикп.

Керує аспірантами.

Автор понад 90 друкованих праць, з-поміж яких статті у фахових виданнях України та закордонних виданнях, тези доповідей наукових конференцій, статті – у колективних монографіях (закордонних та українських), 10 навчально-методичних видань.

Наукова діяльність

Основні праці

 1. Прізвища іншомовного походження Надвеликолузького регіону. Актуальні питання антропонімії: Збірник наукових праць. Київ, 2005. С. 104-109.
 2. Українсько-російські взаємозв’язки в антропонімії Надвеликолужжя. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. № 1. Запоріжжя : ЗНУ, 2007 С. 78-81.
 3. Гідронімікон Нижньої Наддніпрянщини (відонімні гідроніми). Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. Дніпропетровськ, 2007. С. 126-129.
 4. Гідронімікон Нижньої Наддніпрянщини (відонімні гідроніми). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Філологія. Вип. 11. Вінниця, 2009. С. 144-148.
 5. Ономатворчість як складник ідіостилю П.Загребельного (за романом «Диво»). Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. № 2. Запоріжжя : ЗНУ, 2010. С.117-122.
 6. Етноніми як джерело прізвищ Надвеликолужжя. Вісник Івано-Франківського національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. Вип. XXIX-XXXІ. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету, 2011. С. 234-237.
 7. Оніми як вияв ідіостилю Тодося Осьмачки. Збірник наукових статей. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 15. Ужгород : УжНУ, 2011. С. 337-340.
 8. Джерела вивчення антропонімікону Надвеликолужжя. Збірник наукових статей. Філологічні науки. № 1. Запоріжжя: ЗНУ, 2012. С. 211-214.
 9. Теоніми як показник історичного часу в романі С. Скляренка «Володимир». «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»: Збірник наукових праць. Вип. 6. Частина 3. Хмельницький: Хмельницький центр науки, інновацій та інформації, 2013. С.104-110.
 10. Прізвища Надвеликолужжя індоарійського походження. Збірник наукових статей. Філологічні науки. № 3 Запоріжжя : ЗНУ, 2013. С. 236-238. (у співавторстві).
 11. Історико-етнографічні відомості про Надвеликолузький регіон у зв’язку з формуванням місцевого антропонімікону. «Дослідження з лексикології і граматики української мови»: Збірник наукових праць. Вип. 14. Дніпропетровськ : Пороги, 2013. С. 102-107.
 12. Мікропотоніми Надвеликолужжя. The 1st International conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2014. C. 167-171. ISBN–13 978-3-902986-68-9 ISBN–10 3-902986-68-9
 13. Соціально-еспресивні конотації онімів у ЗМІ. «Славистика и болгаристика сегодня: проблемы, идеи, пути развития» Благоевград, УИ «Неофит Рилски», 2015. С. 193-198.
Інформація надана філологічним факультетом

Ільченко Ірина Іванівна