Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Стовбур Любов Миколаївна

Стовбур Любов Миколаївна

ЗНУ Викладачі Філологічний факультет Кафедра української мови

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Розклад консультацій

вівторок з 13.00 до 13.30; четвер з 11.00 дл 11.30; п''ятниця з 1055 до 11.25; субота з 11.00 до 11.30.

Дисципліни

 • Сучасна українська мова (Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія).
 • Проблеми аналізу художнього твору.
 • Сучасна українська мова (Морфологія).
 • Стилістика і культура мовлення.
 • Професійно-орієнтований практикум з української мови.
 • Вступ до спеціальності.

Біографія

Закінчила українське відділення філологічного факультету Запорізького державного університету в 1989 році. Трудову діяльність розпочала вчителем української мови та літератури в м. Запоріжжі. З 1994 року працює в Запорізькому державному університеті (нині – Запорізький національний університет). 2004 року захистила кандидатську дисертацію «Еволюція конфіксальної деривації іменника (форманти з матеріально не вираженим другим компонентом» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Білоусенко П. І.).

Працювала заступником декана філологічного факультету, заступником відповідального секретаря приймальної комісії, головою предметної комісії, завідувачем кафедри української мови ЗНУ. Лектор товариства «Знання» при Запорізькій міській держадміністрації. Голова комісії з надання додаткової освітньої послуги з визначення розуміння державної мови для осіб, що набувають громадянства України.

Нагороди: грамоти та подяки Запорізької обласної держадміністрації, Запорізької міської ради, Запорізької обласної ради, Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Жовтневої (Олександрівської) районної адміністрації, ВУТ «Просвіта», ректора ЗНУ, декана філологічного факультету.

Наукова робота

Наукові інтереси: керівник НДР «Стилевжиток мовних одиниць» (Державний реєстраційний номер 0118U000211), лінгвостилістика, культура мовлення.

Має 86 публікацій, з-поміж яких навчально-методичні видання, статті в колективних монографіях, у фахових виданнях України та закордонних, тези доповідей наукових конференцій.

Основні праці:

 1. Білоусенко П.І., Іншакова І.О., Качайло К.А., Меркулова О.В., Стовбур Л.М. Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси): монографія. Запоріжжя - Кривий Ріг: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. 480 с.
 2. Ljubov Stovbur. Die stil- und textschaffende Rolle von Farbbezeichnungen im dichterischen Schaffen Lina Kostenko’s. ІХ Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. München 4.–6. November, 2018. Readbox unipress Open Publishing LMU, 2019. S. 166–175.
 3. Стовбур Л. М. Семантична дистрибуція біаспективів української мови. Львівський філологічний часопис. 2020. № 8. С. 166–170.
 4. Стовбур Л. М. Словотвірно-стилістична дистрибуція іменникових демінутивів в українських народних казках. Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects. Ühingu Teadus juhatus. Tallinn, Estonia. № 2 (38). December, 2020. Р. 604–615.
 5. Stovbur Liubov. Peculiarities of Functioning and Stylistic Role of Deminutives in Ukrainian Folk Songs. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science. Chapter «Philological sciences»: сollective monograph. Riga, Latvia : Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. Р. 1–20.
 6. Stovbur L. M. Pragmatics of Lexical and Stylistic Means of the Ukrainian Language in the Novel “Torhovytsia” by R. Ivanychuk. Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries: сollective monograph. Volume 2. Wloclawek, Poland, 2021.P. 321–337.

Член спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 в ЗНУ в кількох каденціях.

.orcid.org/0000-0001-9678-8047;

https://scientific-rating.znu.edu.ua/index.php?r=profile%2Fview&idpersona=745;

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dSa-k6gAAAAJ&hl=uk

Інформація надана філологічним факультетом

Стовбур Любов Миколаївна