Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Стасик Микола Васильович

Стасик Микола Васильович

ЗНУ Викладачі Філологічний факультет Кафедра українознавства

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Розклад консультацій

 • четвер 14:30-15:50
 • Дисципліни

  • українська мова професійного спрямування
  • народознавство

  Біографія

  У 1997 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Українська мова та література», кваліфікація «Філолог. Викладач української мови та літератури».

  На кафедрі українознавства ЗНУ працює з 1997 року.

  У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука» за спеціальністю 10.01.01 – «Українська література» та отримав науковий ступінь кандидата філологічних наук.

  У 2011 році рішенням Атестаційної комісії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

  Науково-педагогічний стаж – 23 роки.

  Наукова робота

  Має більше 60 наукових та навчально-методичних публікацій:

  Навчально-методичні видання:

  Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей (з грифом МОН) «Українська мова за професійним спрямуванням», Запоріжжя, ЗНУ, 2013. 320 с.

  Наукові публікації у фахових виданнях України:

  Роль фольклорно-етнографічних елементів у типізації образу і психологічної характеристики героя в романі Тимура та Олени Литовченків «Кинджал проти шаблі». Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2017. № 1. С. 46–52. Index Copernicus

  Міфологічний світ роману Дари Корній і Тали Владмирової «Зозулята зими». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Вип. 21. Том 2. C. 76–80. Index Copernicus

  Відображення національного менталітету в романі Дмитра Кешелі «Родаки». Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 24. Том 2. С.123–128. Index Copernicus

  Біблійні мотиви в романі Валентина Терлецького «В.І.Н.» // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія / гол. ред. О. Г. Павленко. Маріуполь : МДУ, 2019. Вип. 21. C. 83–90. Index Copernicus

  Символічні образи в романі С.Талан "Замкнене коло". Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Т. 31 (70). № 3. Частина 2. C. 159-163. Index Copernicus.

  ОБРАЗИ-СИМВОЛИ В РОМАНІ В. ЯВОРІВСЬКОГО «У МЕНЕ ВЕЧЕРЯВ ІСУС. КНЯГИНЯ ОЛЬГА – ВЕЛИКА ГРІШНИЦЯ, ЯКА СТАЛА СВЯТОЮ». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. 2020. Т. 1. № 45. C. 73-76. Index Copernicus.

  URL-посилання на профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aPRM0uIAAAAJ&hl=uk

  ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7208-0332

  Інформація надана філологічним факультетом

  Стасик Микола Васильович