Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На Вченій раді обговорювали стан та перспективи навчально-наукової роботи на факультеті журналістики

На Вченій раді обговорювали стан та перспективи навчально-наукової роботи на факультеті журналістики

На Вченій раді обговорювали стан та перспективи навчально-наукової роботи на факультеті журналістики
02.06.2016 13:28 Все Факультети Журналістики Факультет журналістики

31 травня на Вченій раді Запорізького національного університету заступник декана факультету журналістики, кандидат педагогічних наук, доцент Віктор Костюк виступив із доповіддю про перспективи навчально-наукової та кадрової роботи на факультеті. Віктор Володимирович розповів про науково-педагогічних працівників, які працюють на факультеті журналістики, успішність студентів, діяльність навчальних лабораторій, а також окреслив перспективи роботи структурного підрозділу ЗНУ.

Факультет журналістики нині готує фахівців зі спеціальностей журналістика, видавнича справа та редагування, реклама, зв’язки із громадськістю, медіа-комунікації. На чотирьох кафедрах факультету працює 29 викладачів, серед них – 3 доктори наук та 23 кандидати наук.
За період (2012-2016 рр.) викладачами факультету захищено 1 докторську дисертацію із соціальних комунікацій (проф. Березенко В.В.), 12 кандидатських дисертацій із соціальних комунікацій, звання доцента отримали 10 викладачів факультету.
Нині на навчанні в докторантурі перебувають 2 доценти факультету (Чернявська Л.В., Мирошниченко П.В.), готується до захисту докторська дисертація доцента Синєокого О.В.; почали працювати над докторськими дисертаціями ще 2 доценти факультету.
Протягом 2 наступних років очікується захист 2 кандидатських дисертацій, що забезпечить не тільки 100% склад викладачів факультету з науковими ступенями та званнями, а й можливість відкриття спецради із захисту кандидатських дисертацій з журналістики.
Незважаючи на потужну конкуренцію вишів-сусідів, кількість студентів на факультеті щороку збільшується. Зараз за обома формами навчання (денна і заочна) тут навчається 678 студентів. З них – 203 на заочному відділенні факультету і 475 – на денному відділенні. З метою підвищення якості навчання на факультеті ведеться активна науково-методична робота. Навчально-методична забезпеченість предметів на 4-х кафедрах факультету складає від 70% до 90%. Активно впроваджуються інноваційні технології в навчальний процес: мультимедійні курси, елементи дистанційного навчання для студентів заочної форми, лекції-презентації, сучасні професійні тренінги, розпочато роботу над відео-підручниками тощо. Ефективно і систематично працює науково-методична рада факультету.
Розпочато поступовий перехід на викладання англійською мовою для студентів спеціалізації «Міжнародна журналістика».
Ефективність навчального процесу забезпечується поєднанням теоретичних знань та їх практичною реалізацією на базі навчальних лабораторій, систематичним запрошенням на факультет відомих журналістів з регіональних та всеукраїнських ЗМІ. Тільки за 2015-16 навчальний рік на факультеті проведено 38 зустрічей, на яких виступали журналісти, медіаексперти, видавці, фахівці у сфері реклами і зв’язків з громадськістю.
Кафедри факультету виконують науково-дослідну роботу за такими напрямками: кафедра соціальних комунікацій, реклами та зв’язків із громадськістю – «Система вітчизняної масової комунікації та світовий інформаційний простір»; кафедра журналістики – «Медіа освіта як чинник суспільного розвитку», «Регіональна журналістика»; «Інтернет-журналістика»; кафедра видавничої справи та редагування – «Світові стандарти видавничої справи і практика регіональних видавництв», «Міжкультурна комунікація».
Зросла кількість публікацій, що надруковані викладачами факультету у фахових та інших наукових виданнях. З’явились публікації у закордонних виданнях: Чехія, Польща, Білорусь, США та інших країнах. Лише за 2014-2015 р. опубліковано таких статей: у зарубіжних виданнях – 64, у журналах, включених до бази даних «SCOPUS» – 5, у журналах, включених до інших наукометричних баз даних – 24. Крім того, за звітний період опубліковано 3 монографії за кордоном (проф. Манакін В.М. – Німеччина, доц. Синеокий О.В. – Словаччина). Також за звітний період викладачами видано: 7 монографій, 20 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій.
Цього року проліцензовано відкриття аспірантури зі спеціальності «Журналістика».
Троє викладачів пройшли стажування у зарубіжних вишах. Активно ведеться робота щодо отримання міжнародних грантів. Всього за період функціонування факультету він виграв 9 міжнародних грантів. Серед них – грант від Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні, в рамках якого створено «Східноукраїнський центр медіаграмотності» (керівник проф. Манакін В.М.).
Окрім того, на факультеті постійно викладають зарубіжні фахівці з США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Франції тощо. На факультеті діє 12 студентських наукових груп під керівництвом професорів і провідних доцентів. Щороку студенти беруть участь в університетській науково-практичній конференції студентів, аспiрантiв i молодих вчених «Молода наука»; за 2014 та 2015 рік підготовлено і видано 147 публікацій. Науковим студентським товариством факультету проведено круглі столи та майстер-класи, тренінги, конкурси, виставки, участь у яких брали викладачі та студенти факультету, представники ЗМІ та видавництв, провідні науковці з соціальних комунікацій. Результатами плідного розвитку студентської науки є перемоги в різноманітних конкурсах та на олімпіадах. Зокрема, диплом за 3 місце, диплом за 1 місце, гран-прі 4-го Міжнародного фестивалю соціальної реклами «LIME» (Вавілова К.), диплом за 2 місце в 10-му Українському студентському фестивалі реклами (Ломанова Ю., Пикін Д., Усатова Н.), диплом за 1 місце в номінації «Відеореклама» запорізького конкурсу соціальної реклами «Збережемо майбутнє молоді» (Брикова А., Закарлюка М., Грищенко К., Татевосян К., Теплова Л.) тощо.
За ініціативи ректора університету Миколи Олександровича Фролова було здійснено реорганізацію навчальної лабораторії з журналістики і створено 2 навчальні лабораторії для забезпечення практичної підготовки студентів у відповідності до спеціальностей: тележурналістики та лабораторії радіо «Юніверс» і новітніх медіа. Зміцнена матеріальна база лабораторій і поставлені завдання поширення університетського інформаційного медіаладшафту в місті і області.
Справжньою гордістю ЗНУ є радіо «Юніверс», яке існує вже понад 15 років і є унікальним студентським ЗМІ в Україні. Надбанням факультету є студентський незалежний портал «Пороги», який за 7 років існування став широковідомим в Україні і за кордоном (3 мови наповнення контенту порталу). Лабораторія тележурналістики (телестудія «Юніверс-ТБ») постійно бере участь у професійних конкурсах різного рівня, де посідає призові місця.
«Саме такий підхід до організації навчально-наукової та кадрової роботи на факультеті сприяє якісній підготовці випускників. Про це свідчить і статистика працевлаштування випускників, і географія їх зайнятості, і відгуки редакторів, у яких працюють наші колишні студенти. Впродовж усього періоду навчання в університеті ми цілеспрямовано готуємо наших студентів до роботи на ринку медіа. За 4 роки навчання на бакалавраті студенти проходять 7 практик, окрім цього, постійно співпрацюють із мас-медіа», – підкреслив Віктор Володимирович.
Серед перспектив розвитку факультету Віктор Костюк назвав такі: заснування фахового наукового журналу із напрямку «Соціальні комунікації», підвищення якості навчально-методичного забезпечення дисциплін з обов’язковим використанням інноваційних технологій (мультимедійний компонент; електронні та відео-підручники), збільшення дисциплін, які викладаються англійською мовою, тощо.

Факультет журналістики

Схожі новини