Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Бакалаври з управління персоналом та економіки праці склали державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності

Бакалаври з управління персоналом та економіки праці склали державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності

Бакалаври з управління персоналом та економіки праці склали державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності
15.06.2016 11:19 Все Факультети Економічний

14 червня на кафедрі управління персоналом і маркетингу відбулася державна атестація бакалаврів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання.

Засідання ДЕК розпочалось вітальними словами та настановами декана економічного факультету, д.е.н., професора Алли Василівни Череп. Державна екзаменаційна комісія працювала у такому складі: Я.В. Галкін – заступник начальника Запорізького ТУ ПАТ «Укрсиббанк» (голова комісії), С.С. Чеверда – заступник декана з навчальної роботи, к.е.н., доцент, В.М. Гельман – завідувач кафедри управління персоналом і маркетингу, к.е.н., доцент, Н.Г. Кушинова – к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і маркетингу, О.Г. Череп – к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і маркетингу.
Упродовж навчання і підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності завідувачем кафедри управління персоналом і маркетингу, к.е.н., доцентом Валентиною Миколаївною Гельман регулярно надавались консультації, організаційна та методична допомога студентам. Викладачі кафедри прочитали оглядові лекції зі спеціальних дисциплін, надали індивідуальні та групові консультації, розробили комплексні тестові завдання для складання комплексного кваліфікаційного іспиту. Тестові завдання з дисциплін фахової підготовки включають основні питання навчальних програм з економіки праці та соціально-трудових відносин, ринку праці, організації праці, мотивування, управління персоналом тощо.
Із метою перевірки теоретичної та практичної підготовки студентів до державного іспиту були сформовані білети, зміст яких відповідав освітнім стандартам якості підготовки бакалаврів з управління персоналом та економіки праці.
Державний кваліфікаційний іспит проходив у два етапи:
- комп’ютерне тестове оцінювання в автоматизованій системі «Платформа дистанційного навчання ЗНУ»;
- надання відповідей на теоретичні питання та розв’язування ситуаційних задач екзаменаційного білету.
Під час складання іспиту студенти демонстрували ґрунтовні знання, отримані впродовж навчання, виконували практичні завдання, впевнено відповідали на питання білетів та додаткові запитання членів державної екзаменаційної комісії.
Голова державної екзаменаційної комісії, заступник начальника Запорізького ТУ ПАТ «Укрсиббанк» Ярослав Володимирович Галкін відзначив високий рівень підготовки студентів та зауважив, що під час відповідей студенти продемонстрували фундаментальні теоретичні знання та практичні навички. Тому Ярослав Володимирович запропонував студентам пройти стажування в одній із провідних банківських установ Запорізького регіону – ПАТ «Укрсиббанк» - та підвищити рівень професійної підготовки.
За результатами державного кваліфікаційного іспиту екзаменаційна комісія постановила присвоїти 19 студентам кваліфікацію «Бакалавр з управління персоналом і економіки праці».
Вітаємо студентів з успішним складанням державної атестації бакалаврів напряму підготовки «Управління персоналом та економіка праці». Бажаємо подальших успіхів, творчого натхнення та успішного продовження навчання у магістратурі зі спеціальності!

Завідувач кафедри управління персоналом і маркетингу В.М. Гельман
Доцент кафедри управління персоналом і маркетингу Н.Г. Кушинова