Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Юдіна Ольга Володимирівна

Юдіна Ольга Володимирівна

ЗНУ Викладачі Факультет менеджменту Кафедра ділової комунікації

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Розклад консультацій

 • чт 13.00-14.00,
 • пт 11.30-12.30
 • Дисципліни

  • Іноземна мова
  • Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості
  • Англійська мова ділової комунікації
  • Німецька мова
  • Друга іноземна мова (німецька)

  Біографія

  Закінчила факультет романо-германської філології Запорізького державного університету, здобула кваліфікацію філолога. викладач німецької мови та літератури, перекладача, викладача англійської мови, закінчила аспірантуру Запорізького національного університету, захистила кандидатську дисертацію у 2012 році за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) у спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного університету. Працює доцентом кафедри ділової комунікації. викладає англійську та німецьку мови.

  Пройшла стажування в університетах Ессен, Дуісбург-Ессен (Німеччина), навчалася на міжнародних спеціалізованих курсах з міжкультурної комунікації, германістики, методики та дидактики викладання іноземної мови. Взяла участь у міжнародних методичних семінарах з сучасних технологій викладання іноземної мови професійного спрямування Ґете-Інституту. Підвищувала кваліфікацію в межах програми Міжнародної фундації науковців та освітян (Польща), має міжнародні сертифікати.

  Член громадської організації «Спілка освітян України».

  Голова Науково-методичної ради факультету менеджменту.

  Керівник Школи педагогічної майстерності ЗНУ.

  Нагороджена почесною грамотою ректора ЗНУ за високі досягнення в науково-педагогічній діяльності, сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток науки, справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня науки. Оголошено подяку ректора ЗНУ за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність на ниві виховання та навчання студентів, також подяку ректора ЗНУ за активну участь в організації науково-дослідної роботи, сприяння розвитку науки в університеті та з нагоди Дня науки.

  Наукова робота

  Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов у вищій школі, сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології навчання іноземних мов і культур, формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності (ORCID iD is 0000-0001-5400-7695).

  Автор близько 80 публікацій, з них 7 навчальних посібників – 1 з яких з грифом МОН України, практикуми, методичні рекомендації, наукові статті у затверджених ВАК України фахових виданнях, 2 публікації у журналах, що включені до міжнародної наукометричної бази даних Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202446183).

  Займається науковою роботою зі студентами, здійснює керівництво студентською науковою проблемною групою, готує студентів до участі у міжнародних науково-практичних та всеукраїнських конференціях, у міжнародних програмах.

  Інформація надана факультетом менеджменту

  Юдіна Ольга Володимирівна